Powrót do biogramów

Andrzej Janusz
Jakubiec

Pseudonim
"Rymwid"
Data urodzenia
1926-02-08
Data śmierci
2018-04-08
Stopień
-
Stopień
kapral podchorąży (15.07.1944) - plutonowy podchorąży (1.10.1944)
Miejsce urodzenia
Łódź
Imiona rodziców
Józef - Kazimiera
Pseudonimy
"117 Ż", "Rymwid"
Udział w konspiracji 1939-1944
W konspiracji od lipca 1943 roku - Kedyw Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej - Oddział Dyspozycyjny A ("Kolegium A"). strzelec w patrolu "Lecha" (Lech Zubrzycki) w żoliborskim oddziale ppor. "Stasinka" (Stanisław Sosabowski). Uczestnik akcji bojowych oddziału, m.in. brał udział w likwidacji wartowni Bahnschutzpolizei na Dworcu Zachodnim (akcja "Panienka" - 4.03.1944).
Oddział
Kedyw Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej - Oddział Dyspozycyjny A ("Kolegium A") - od 2.08.1944 r. w zgrupowaniu "Radosław" jako oddział dyspozycyjny dowódcy zgrupowania, od 12.08.1944 r. w pułku "Broda 53" - batalion "Zośka" - oddział ppor. "Śnicy"
Szlak bojowy
Wola - Stare Miasto - kanały - Śródmieście (szpital)
Odniesione rany
Ranny 1.08.1944 r. podczas zdobywania magazynów na Stawkach, pozostał w oddziale. Nie występuje na stanie oddziału 14.08.1944 (szpital). W dniu 24 sierpnia powrócił do oddziału ze szpitala, wymieniony w wykazie żołnierzy z 28.08.1944 r.
Rodzeństwo walczące w Powstaniu
Jego dwaj bracia: Tadeusz i Jerzy walczyli w 3. kompanii WSOP na Mokotowie.
Awanse
Awansowany do stopnia plutonowego podchorążego rozkazem nr 35 z 1.10.1944 r.
Odznaczenia
Krzyż Walecznych - nadany rozkazem nr 35 z 1.10.1944 r.
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - od 14 X 1944 do 21 XII 1944 r. leczony w szpitalu jeńców AK Zeithain (obóz szpitalny - oddział Stalagu IV-B Mühlberg)
Numer jeniecki
305215
Losy po wojnie
Wyjechał do USA.
Miejsce śmierci
Los Angeles (USA)
Miejsce pochówku
Stary Cmentarz pw Św. Józefa przy ul. Ogrodowej w Łodzi.
Nazwisko po wojnie
Andreas Jakubiec
Źródła
MPW-baza uczestników PW, Urząd do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, MPW-kontakt. Informację o śmierci przekazała rodzina.
Publikacje
Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego T.4 - Jeńcy wojenni - żołnierze Powstania Warszawskiego, oprac. Tomasz Łabuszewski, red. Andrzej Krzysztof Kunert (red. nacz.) Warszawa: ARS Print Production, 1997
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram