Pseudonim:
"Chemik", "Wacek"
Data urodzenia:
1923-02-10
Data śmierci:
1984-06-15
Funkcja:
-
Stopień:
kapral podchorąży
Numer legitymacji AK:
113.814
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Albin - Feliksa
Wykształcenie do 1944 roku:
Uczeń Gimnazjum Stefana Batorego oraz Państwowego Liceum Chemicznego w Warszawie. W 1943 roku zdał egzamin na Wydział Chemiczny Państwowej Wyższej Szkoły Technicznej w Warszawie. Na zajęcia uczęszczał przez rok - do wybuchu Powstania Warszawskiego
Udział w konspiracji 1939-1944:
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - 3. Rejon - VI zgrupowanie "Golski"
Oddział:
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan” (Śródmieście) - Podobwód Śródmieście-Południe "Sławbor" - odcinek "Ratusz" - 3. batalion pancerny "Golski" - 149. samodzielny pluton łączności
Szlak bojowy:
Śródmieście Południe
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu X B Sandbostel, następnie wraz z innymi jeńcami przeniesiony do Westertimke (Dolna Saksonia), gdzie zastało go wyzwolenie przez wojska brytyjskie.
Losy po wyzwoleniu:
Po wyzwoleniu do sierpnia 1946 roku przebywał w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec.
Numer jeniecki:
223062
Losy po wojnie:
Profesor Politechniki Gdańskiej, specjalista z chemii leków. W 1946 roku powrócił do kraju. W latach 1946-1947 studiował na Politechnice Warszawskiej. W 1947 roku ożenił się i zamieszkał na stałe w Gdańsku. w 1950 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej – mgr inż. chemik, specjalność technologia środków leczniczych. W 1947-1984 pracował na Politechnice Gdańskiej w Katedrze Technologii Środków Leczniczych. W 1960 uzyskał doktorat, a w 1966 habilitację na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej. W latach 1970-1984 był kierownikiem Zespołu naukowo-badawczego Chemii i Biochemii Związków Przeciwnowotworowych, w 1971-1977 kierownikiem Studium Doktoranckiego: Chemii i Technologii Związków Biologicznie Czynnych. Promotor 9 doktorów. W 1967 mianowany docentem, a w 1975 otrzymał tytuł i stanowisko profesora nadzwyczajnego. Był autorem, współautorem ponad 120 publikacji na temat leków, związków przeciwnowotworowych. Był twórcą, współtwórcą 15 patentów krajowych (m.in. pierwszy polski lek przeciwnowotworowy – Ledakrin/Nitracrine) i 30 zagranicznych. Był członkiem Komisji Biologii Nowotworów Polskiej Akademii Nauk i Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Jego stryjem był Zygmunt Ledóchowski - po jego śmierci kontynuował naukowe badania nad związkami przeciwnowotworowymi wśród pochodnych akrydyny, zwieńczone patentem wdrożonym w latach siedemdziesiątych XX wieku - pierwszym polskim lekiem przeciwnowotworowym, pochodnej akrydyny (Ledakrin, nazwa międzynarodowa Nitracrine).
Odznaczenia:
Warszawski Krzyż Powstańczy (1982), Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1976), Odznaka „Za zasługi dla Gdańska” (1975), Odznaka „Zasłużonym Ziemi Gdańskiej” (1978)
Miejsce śmierci :
Warszawa
Miejsce pochówku :
Pochowany na cmentarzu parafii pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej w Warce.
Źródła:
MPW-baza uczestników PW. Fot. - MPW-zbiory: MPW-IP/7551/7-8; Kserokopie dokumentów - MPW-kontakt
Publikacje :
Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej 1945-2010 pod red. E. Klugmann-Radziemska, Gdańsk 2010
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Fotografia z okresu Powstania Warszawskiego autorstwa Stefana Rassalskiego "Ster".  Śródmieście Południowe. Powstańcy w rejonie placu Politechniki. Fotografię tę wspomina w swoim liście do Andrzeja Ledóchowskiego "Chemika" Eligiusz Bruliński "Zarzycki" pisząc: <i> Ponieważ otrzymałem Pańskie zdjęcie z okresu Powstania - myślę, że dobrze robię przesyłając je Panu (...) Gdyby Pan pamiętał nazwiska lub pseudonimy kolegów na zdjęciu - proszę poinformować."</i> Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/7551/7

Fotografia z okresu Powstania Warszawskiego autorstwa Stefana Rassalskiego "Ster". Śródmieście Południowe. Powstańcy w rejonie placu Politechniki. Fotografię tę wspomina w swoim liście do Andrzeja Ledóchowskiego "Chemika" Eligiusz Bruliński "Zarzycki" pisząc: Ponieważ otrzymałem Pańskie zdjęcie z okresu Powstania - myślę, że dobrze robię przesyłając je Panu (...) Gdyby Pan pamiętał nazwiska lub pseudonimy kolegów na zdjęciu - proszę poinformować." Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/7551/7

Fotografia z okresu Powstania Warszawskiego autorstwa Stefana Rassalskiego "Ster".  Śródmieście Południowe. Powstańcy w rejonie placu Politechniki. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/7551/8

Fotografia z okresu Powstania Warszawskiego autorstwa Stefana Rassalskiego "Ster". Śródmieście Południowe. Powstańcy w rejonie placu Politechniki. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IP/7551/8

Udostępnił p. Jakub Kowalski

Udostępnił p. Jakub Kowalski

  Udostępnił p. Jakub Kowalski

Udostępnił p. Jakub Kowalski

List Eligiusza Brulińskiego ps. "Zarzycki" do Andrzeja Ledóchowskiego, 12.07.1980 r.  Udostępnił p. Jakub Kowalski

List Eligiusza Brulińskiego ps. "Zarzycki" do Andrzeja Ledóchowskiego, 12.07.1980 r. Udostępnił p. Jakub Kowalski

Nasz newsletter