Pseudonim:
"Jędrek"
Data urodzenia:
1924-05-30
Data śmierci:
1944-08-23
Funkcja:
dowódca plutonu
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 181 Miejsce: 38
Stopień:
podharcmistrz - podporucznik
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Zygmunt Henryk Makólski - Irena Maria z domu Tokarska
Wykształcenie i działalność harcerska:
Do 1936 r. uczęszczał do Prywatnego Męskiego Gimnazjum i Liceum im. Św. Stanisława Kostki, należał do 6 Warszawskiej Drużyny Harcerzy im. Henryka Dąbrowskiego. W 1942 r. na tajnych kompletach w Gimnazjum i Liceum Św. Stanisława Kostki zdał maturę i rozpoczął studia na Wydziale Prawa tajnego Uniwersytetu Warszawskiego.
Okres okupacji niemieckiej:
Zimą 1939-1940 r. poznał „Alka” Dawidowskiego, który pracował u ojca Andrzeja przy rąbaniu drewna wraz z „Ziutkiem” Pleszczyńskim (znał go jeszcze przed wojną). Wiosną 1940 r. we trójkę konserwowali i ukrywali broń zebraną w 1939 r. Od wiosny 1941 r. w Szarych Szeregach, wprowadzony przez „Alka”, został członkiem jego drużyny w hufcu „Mokotów Górny” (MG). Brał udział w akcjach Organizacji Małego Sabotażu „Wawer”, w ramach Okręgu Południe. Po wpadce przy zrywaniu flag przez pewien czas ukrywał się pod przybranym nazwiskiem jako Zygmunt Stańczyk.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Grupy Szturmowe Szarych Szeregów - Ul "Wisła" - OS "Jerzy", następnie Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej - Brygada Dywersyjna "Broda 53" - batalion "Zośka" - 2. kompania "Rudy” - II pluton "Alek”. Od listopada 1942 r. w Grupach Szturmowych Szarych Szeregów w 2 drużynie „Sad 200”, dowodzonej przez Jerzego Pepłowskiego „Jurka TK”, w hufcu „Sad” („Południe”- „Pd”). W styczniu 1943 r., po ukończeniu II turnusu Zastępczego Kursu Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty ZWZ–AK, mianowany kapralem podchorążym. Wiosną 1943 r. ukończył kurs podharcmistrzowski, tzw. „Szkołę za Lasem”. W czerwcu 1944 r. uczestniczył w szkoleniu w „Bazie Leśnej” pod Wyszkowem. Brał udział w akcjach zbrojnych „Wilanów” (w tej akcji ranny w rękę) i „T-U”.
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - pułk "Broda 53" - batalion "Zośka" - 2. kompania "Rudy” - II pluton "Alek”. 22.08.1944 r., po ciężkim zranieniu ppor. "Maryśki" (Jan Jaworski) objął dowodzenie plutonem.
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto
Odznaczenia:
Order Virtuti Militari V klasy. Krzyż Walecznych (dwukrotnie).
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Poległ w obronie Szpitala Jana Bożego przy ul. Bonifraterskiej 12. Po wojnie ekshumowany i pochowany w Kwaterach Wojennych Batalionu AK "Zośka" na Wojskowych Powązkach.
Informacje dodatkowe:
Był synem Zygmunta, urzędnika Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolnych i Ireny z domu Tokarskiej. Od 1935 r. mieszkał w Łomiankach pod Warszawą, gdzie rodzice posiadali pięciohektarowe gospodarstwo rolne. Jesienią 1939 r. zbierał broń porzuconą przez walczące wojska na terenie Puszczy Kampinoskiej. Poległ 23 sierpnia 1944 r. w walkach o utrzymanie szpitala Jana Bożego, jako trzeci, kolejny dowódca plutonu „Alek”.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego: Makólski Andrzej, kopia odpisu skróconego aktu zgonu wydana przez USC m. st. Warszawy 10.08.2015 udostępniona przez p. Joannę Makólską za pośrednictwem Jana Wawszczyka (09/2015); Zaświadczenie weryfikacyjne Komisji Likwidacyjnej b. AK Obszaru Centralnego o śmierci w trakcie Powstania Warszawskiego, Andrzeja Makólskiego, ur. 30.05.1924. Dokument z podpisami Henryka Kozłowskiego „Kmity” i Jana Rodowicza „Anody" - zbiory Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
Uwagi:
Spotykane rozbieżne daty urodzenia od 03.05.1924 (data podawana przez Annę Borkiewicz - Celińską w monografii batalionu „Zośka”), 30.05.1924 data w akcie urodzenia i na liście ekshumacyjnej(na liście ekshumowanych również jako miejsce zamieszkania podane zostały Łomianki - Górne), Tomasz Strzembosz: „Bohaterowie Kamieni na Szaniec w świetle dokumentów” - tu data urodzenia 22.11.1924, zaś data przyjęta przez środowisko „Zośki" jako oficjalna to 24.11.1924. Prawidłowa data to jednak 30.05.1924.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

ppor. phm. Andrzej Makólski „Mały Jędrek”. Fot.ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego - zbiór <i>Batalion ”Zośka"</i>, sygn. MPW-IS/1850

ppor. phm. Andrzej Makólski „Mały Jędrek”. Fot.ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego - zbiór Batalion ”Zośka", sygn. MPW-IS/1850

Lista ekshumacyjna. Pozycja 267 - Andrzej Feliks Jan Makólski. Ze zbiorów Archiwum Państwowego m. st. Warszawy

Lista ekshumacyjna. Pozycja 267 - Andrzej Feliks Jan Makólski. Ze zbiorów Archiwum Państwowego m. st. Warszawy

Grób Andrzeja Makólskiego w kw. Batalionu „Zośka” (A-20) na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

Grób Andrzeja Makólskiego w kw. Batalionu „Zośka” (A-20) na warszawskim Cmentarzu Wojskowym na Powązkach

Zaświadczenie weryfikacyjne Komisji Likwidacyjnej b. AK Obszaru Centralnego o śmierci w trakcie Powstania Warszawskiego, Andrzeja Makólskiego, ur. 30.05.1924. Dokument z podpisami Henryka Kozłowskiego „Kmity” i Jana Rodowicza „Anody". Skan z kserokopii, oryginał w zasobie AAN

Zaświadczenie weryfikacyjne Komisji Likwidacyjnej b. AK Obszaru Centralnego o śmierci w trakcie Powstania Warszawskiego, Andrzeja Makólskiego, ur. 30.05.1924. Dokument z podpisami Henryka Kozłowskiego „Kmity” i Jana Rodowicza „Anody". Skan z kserokopii, oryginał w zasobie AAN

Nasz newsletter