Pseudonim
"Andrzej"
Data urodzenia
1923-09-18
Data śmierci
2008-06-26
Stopień
-
Stopień
kapral
Miejsce urodzenia
Poznań
Imiona rodziców
Czesław - Halina
Pseudonimy
"Andrzej", "Czarny"
Udział w konspiracji 1939-1944
Narodowa Organizacja Wojskowa / Armia Krajowa - batalion NOW-AK "Antoni" - 2. kompania "Anna"
Oddział
Armia Krajowa - zgrupowanie "Harnaś" - kompania "Grażyna" - I pluton
Szlak bojowy
Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka
Numer jeniecki
141043
Źródła
MPW-baza uczestników PW. Fot. MPW-zbiory: zdjęcie wykonane między 25 a 29.08.1944. Tzw. ściana z winem, oficyna komendy policji, ul. Krakowskie Przedmieście 1. Stoją od góry: pierwszy z lewej - Michał Horoszewicz "Michał", drugi - Kazimierz Radwański "1559", "Kazik", trzeci - Włodzimierz Gawęcki "Włodek", siedzą od góry: Marian Gałęzowski "2329", "Marian", niżej - Andrzej Meissner "Andrzej", niżej Kazimierz Pieńkowski "Kazik". Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/4668. Imiona rodziców i data zgonu - baza straty.pl - dane Urzędu do spraw kombatantów i osób represjonowanych
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram