Pseudonim:
"Andrzej"
Data urodzenia:
1925-08-31
Data śmierci:
1944-09-30
Funkcja:
dowódca drużyny
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 137 Miejsce: 45
Stopień:
kapral podchorąży
Miejsce urodzenia:
Wilno
Imiona rodziców:
Jan - Janina z domu Buyko
Wykształcenie do 1944 r.:
Uczeń Gimnazjum i Liceum im. Adama Mickiewicza. W maju 1944 r. uzyskał maturę na tajnych kompletach
Udział w konspiracji 1939-1944:
Od połowy 1942 r. członek Szarych Szeregów w 3. WDH im księcia J. Poniatowskiego przy Gimnazjum im A. Mickiewicza w Warszawie. Zaprzysiężony w listopadzie 1942 r. Przysięgę żołnierską złożył na ręce ppor. "Wojtka” (Wojciecha Żaczkiewicza) dowódcy plutonu 225 żoliborskiego zgrupowania "Żmija”. Skierowany na kurs podoficerski (młodszych dowódców), który ukończył wiosną roku 1943 w stopniu starszego strzelca. Następnie (w połowie 1943 r.) skierowany na kurs konspiracyjnej Szkoły Podchorążych.. Po jej ukończeniu w czerwcu 1944 r. awansowany do stopnia kaprala pchor. Przydział w lipcu 1944: II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie "Żmija" - pluton 225
Adres przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Opoczyńska 6
Oddział:
II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie "Żmija" - plutony 225-244
Szlak bojowy:
Żoliborz
Miejsce śmierci:
Poległ na ul. Słowackiego 7. Ciało odnaleziono pod gruzami na ul. Słowackiego i 14 sierpnia 1945 roku ekshumowano na Powązki Wojskowe.
Miejsce pochówku:
Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kw. A 27, rząd 11, grób 4A
Informacje dodatkowe:
Syn legionisty, płk dpl. Jana Naspińskiego, w czasie kampanii wrześniowej 1939 r. dowódcy Broni Pancernej Armii "Poznań". Po klęsce wrześniowej płk Naspiński znalazł się w niewoli niemieckiej w Oflagu Woldenberg. Andrzej był jedynakiem. Pod koniec 1940 roku przeniósł się wraz z matką do Warszawy. Zamieszkali przy ul. Opoczyńskiej 6. Po wojnie poszukiwany przez matkę Janinę Naspińską z d. Buyko za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża. Adnotacja PCK: "Ostatni raz widziany na Żoliborzu 26 IX 1944. Od tej pory brak wiadomości."
O losach Andrzeja - notatka przyjaciela z czasów szkoły i konspiracji - Krystyna Plewko ps. "Krystyn":
"W momencie wybuchu Powstania Warszawskiego pluton 225, którego żołnierzem w konspiracji był kpr. pchor. Andrzej Naspiński ps. „Andrzej” wchodził w skład żoliborskiego Zgrupowania „Żmija” Armii Krajowej. Bojowym zadaniem tego plutonu było zaatakowanie i zdobycie koszarów Wermachtu mieszczących się w budynku „Szkoły Gazowej” przy ulicy Gdańskiej 2 na Marymoncie. Pluton ten w drodze od miejsca koncentracji w pobliżu Placu Wilsona do celu ataku kilkukrotnie napotkał czołgi i żołnierzy nieprzyjaciela. Do ataku na obiekt na szczęście nie doszło, gdyż załoga niemiecka została bardzo wzmocniona. Na rozkaz dowództwa część oddziałów, w tym pluton 225 w nocy z 1 na 2 sierpnia przemieszczał się w kierunku Puszczy Kampinoskiej. Dopiero po kilku dniach, w których były starcia z Niemcami, odziały dotarły przez Hornówek do miejsca docelowego, w którym w nocy z 9 na 10 lub 10 na 11 sierpnia odebrano bogaty zrzut powietrzny broni, której część trafiła do rąk żołnierzy plutonu 225. W nocy z 15 na 16 sierpnia pluton 225 wraz z innymi oddziałami powrócił z Kampinosu na Żoliborz, by następnie brać udział w nocnych atakach, 20 na 21 i 21 na 22 sierpnia na Dworzec Gdański. Po 31 sierpnia odziały Zgrupowania „Żmija”, w którym był pluton 225, w ciężkich walkach próbowały odbić Żoliborz Dolny, a następnie prowadziły akcje nękająco-rozpoznawcze na Marymoncie. 13 września, po ciężkich walkach, Niemcy opanowali Marymont. 15 września 1944 r. Zgrupowanie „Żmija”zostało rozwiązane, a pluton 225 został włączony do kompanii”Szrapnela”. Od 21 września pluton 225,wraz z innymi oddziałami, walczył w rejonie ulic: Lisa-Kuli, Felińskiego i Generała Zajączka. Odziały biorące udział w tych walkach poniosły duże straty i zostały zreorganizowane. Kpr. pchor. Andrzej Naspiński został dowódcą III drużyny w plutonie 244. 29 września pluton ten został przyporządkowany Zgrupowaniu „Żniwiarz” i skierowany do obrony zakładów „Opla” i budynku „Zgoda” przy ulicy Słowackiego 35/43. I w trakcie tych walk, 29.09.1944 r. * poległ kpr. pchor. Andrzej Naspiński ps. „Długi Andrzej”
Uwagi:
*Data śmierci podawana w relacji kpr.pchor. Krystyna Plewko - 30.09.1944, ul. Potocka, data śmierci w ewidencji Muzeum Powstania Warszawskiego, ewidencji Cmentarza Wojskowego na Powązkach oraz na rewersie zdjęcia Andrzeja napisana ręką jego matki: 30.09.1944 r. Miejsce śmierci w dokumentacji Polskiego Czerwonego Krzyża - Słowackiego 7, pod gruzami.
Źródła:
MPW P/8354.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Kpr. pchor. Andrzej Naspiński "Andrzej" (1925-1944). Fot. z archiwum Krystyna Plewko ps. "Krystyn"

Kpr. pchor. Andrzej Naspiński "Andrzej" (1925-1944). Fot. z archiwum Krystyna Plewko ps. "Krystyn"

Zdjęcie wykonane po maturze w czerwcu 1944 roku. Siedzą od lewej: Andrzej Naspiński "Andrzej",  Andrzej Piekarski "Rola I", Krystyn Plewko "Krystyn", Bohdan Połotnicki, NN. Fot. z archiwum Krystyna Plewko.

Zdjęcie wykonane po maturze w czerwcu 1944 roku. Siedzą od lewej: Andrzej Naspiński "Andrzej", Andrzej Piekarski "Rola I", Krystyn Plewko "Krystyn", Bohdan Połotnicki, NN. Fot. z archiwum Krystyna Plewko.

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

Nasz newsletter