Pseudonim:
"Kajtek"
Data urodzenia:
1934-10-21
Data śmierci:
-
Funkcja:
funkcje pomocnicze
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców :
Stefan - Lucyna z domu Zielińska
Okres okupacji niemieckiej:
Jako chłopiec, począwszy od października 1943 roku towarzyszył swej ciotce Jadwidze Zielińskiej ps. "Iga", zamieszkałej w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 71, łączniczce organizacji podziemnej Komenda Obrońców Polski - Polska Armia Ludowa (KOP-PAL) w zadaniach kolporterskich i przenoszeniu materiałów konspiracyjnych od Felicji Kozłowskiej ps. "Berta", żony dowódcy okręgu, płk. "Zadziory" z lokalu przy ul. Narodowej 8 w Pruszkowie.
Godzina "W":
Po godzinie „W” przyłączył się jako ochotnik do oddziału KOP-PAL dowodzonego przez „Górala” walczącego w rejonie Cmentarza Ewangelickiego i ul. Karolkowej. Jako goniec i łącznik przynosił amunicję, materiały opatrunkowe i wodę. Służbę swą pełnił pod komendą Zygmunta Kraszewskiego ps. "Zygmunt"
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Kryska" - batalion "Tum" - poczet dowódcy - łącznik przy Mariannie Zielińskiej ps. "Abisynka"
Szlak bojowy:
Górny Czerniaków *
Losy po Powstaniu:
Wyszedł z miasta z ludnością cywilną.
Informacje dodatkowe - szlak bojowy:
* Możliwy także szlak bojowy: Wola - Stare Miasto (?) - Śródmieście - Górny Czerniaków. Według relacji pisemnej p. Andrzeja Naziębło po przejściu z Woli na Stare Miasto dalej pełnił w oddziale funkcje łącznika i gońca. Pomagał także przy budowie barykad oraz przy odkopywaniu zasypanych pod zwałami zburzonych domów w rejonie ulic Mariańskiej i Pańskiej. W drugiej połowie sierpnia przeszedł przez rów łącznikowy na drugą stronę Alej Jerozolimskich. W dniach 26-27 sierpnia 1944 w rejonie ulic Poznańskiej i Hożej ponownie spotkał Zygmunta Kraszewskiego, ochraniającego wówczas jeden ze szpitali powstańczych. Ponownie służył u Kraszewskiego za gońca. Następnie w pierwszych dniach września udał się wraz ze straszym od siebie łącznikiem „Witkiem” przez Plac Trzech Krzyży z meldunkiem dla Zgrupowania AK „Kryska„ na Czerniakowie. Niestety ”Witek„ został ciężko ranny na ul. Książęcej, przed śmiercią zdołał poprosić jednak Andrzeja o dostareczenie meldunku na Czerniaków, co też chłopiec wykonał. Ponieważ powrót z Czerniakowa do Śródmieścia okazał się niemożliwy Andrzej Naziębło został przydzielony do"Abisynki" pełniącej służbę wartowiniczą i sanitarną.
Źródła:
MPW-teczka (Pokój Kombatanta - materiały), w tym oświadczenia świadków: łączniczki Marianny Musiał z domu Zielińskiej ps. „Abisynka” oraz Feliksy Kozłowskiej ps. „Berta", życiorys
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Nasz newsletter