Pseudonim:
"Rafał"
Data urodzenia:
1927-07-31
Data śmierci:
2019-11-11
Funkcja:
-
Stopień:
starszy strzelec
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Stefan - Aleksandra z domu Michałowska
Wykształcenie do 1944 r.:
Uczeń tajnych kompletów gimnazjum Górskiego.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od marca 1944 r. - wprowadzony przez kolegę, późniejszego aktora, Zdzisława Maklakiewicza.
Oddział:
Armia Krajowa - batalion "Kiliński" - 7. kompania motorowa "Iskra"
Szlak bojowy:
Wola (Leszno) - Śródmieście Północ (placówki: Królewska 16, PAST-a)
Rodzina walcząca w Powstaniu Warszawskim:
W Powstaniu brał udział jego brat cioteczny, Włodzimierz Maria Nagórski ps. "Włodek", który poległ w pierwszym dniu Powstania w rejonie ul. Leszno.
Losy po Powstaniu:
Opuścił Warszawę z ludnością cywilną - na rozkaz z-cy d-cy Bronisława Lubicz-Nycza ps. "Leszek". Wywieziony z matką pod granicę holenderską (Dulag Spellen, Wesel am Rhein), skąd udało im się zbiec.
Losy po wojnie:
Ekonomista, prakseolog. Po wojnie zdał maturę w Bydgoszczy. Ukończył studia na Akademii Handlowej w Poznaniu (dzisiejszy Uniwersytet Ekonomiczny -Wydział Finansów). Po 18 latach powrócił na stałe do Warszawy. Zajmował znaczące stanowiska w Ministerstwie Edukacji Narodowej i PZU. Aktywny działacz środowisk kombatanckich ŚZŻAK i batalionu "Kiliński" - wieloletni wiceprzewodniczący i p.o. przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Środowiska, prowadzący zebrania wyborcze i sprawozdawcze, w latach 2007-2012 prowadzący środowiskowe Apele Poległych na Placu Powstańców Warszawy. Autor wielu inicjatyw związanych z opieką nad kwaterą poległych żołnierzy batalionu "Kiliński" oraz edukacją młodzieży. Awansowany do stopnia porucznika WP.
Miejsce pochówku :
Warszawa, Cmentarz Wojskowy na Powązkach, Kolumbarium D-24-8-1
Informacje dodatkowe - losy rodziny:
Wnuk powstańca styczniowego. Jego ojciec, zaangażowany w działania niepodległościowe został aresztowany przez gestapo w nocy z 1 na 2 II 1944 r. w ramach akcji odwetowej po udanym zamachu na "kata Warszawy" - dowódcę SS i Policji na dystrykt warszawski gen. Franza Kutscherę (Stefan Szamotulski został stracony w Warszawie w egzekucji na ul. Senatorskiej). Jego brat cioteczny - Włodzimierz Nagórski "Włodek" - z którym razem chodzili do szkoły i który był przez Stefana i Aleksandrę Szamotulskich wychowywany jak własny syn, poległ w pierwszych godzinach walk zabity przez niemieckiego snajpera.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego - baza uczestników PW, archiwum rodzinne p. Andrzeja Szamotulskiego, nekrolog prasowy - data emisji 14.11.2019
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Okres okupacji niemieckiej. Zdjęcie klasowe uczniów szkoły zawodowej przy Wilczej 43. W grupce chłopców na lewo od drzwi : najwyżej  Zdzisław Maklakiewicz, przed nim  Włodek Nagórski. Andrzej Szamotulski  w ciemnej marynarce, z ręką w kieszeni, pierwszy z prawej  strony grupy. Fot. z archiwum rodzinnego Andrzeja Szamotulskiego ps. "Rafał"

Okres okupacji niemieckiej. Zdjęcie klasowe uczniów szkoły zawodowej przy Wilczej 43. W grupce chłopców na lewo od drzwi : najwyżej Zdzisław Maklakiewicz, przed nim Włodek Nagórski. Andrzej Szamotulski w ciemnej marynarce, z ręką w kieszeni, pierwszy z prawej strony grupy. Fot. z archiwum rodzinnego Andrzeja Szamotulskiego ps. "Rafał"

Okres okupacji. Stoją od lewej : Włodzimierz Nagórski "Włodek", Bogumił Stelmaszczyk ps. "Boguś", Andrzej Szamotulski „Rafał” i Włodek Chobrzyński. Fot. z archiwum rodzinnego Andrzeja Szamotulskiego ps. "Rafał"

Okres okupacji. Stoją od lewej : Włodzimierz Nagórski "Włodek", Bogumił Stelmaszczyk ps. "Boguś", Andrzej Szamotulski „Rafał” i Włodek Chobrzyński. Fot. z archiwum rodzinnego Andrzeja Szamotulskiego ps. "Rafał"

Warszawa 1943 rok.  Pierwszy z lewej Zdzisław Maklakiewicz, czwarty od lewej  Włodzimierz Nagórski. Zdjęcie wykonane najprawdopodobniej przez Andrzeja Szamotulskiego. Fot. z archiwum rodzinnego A. Szamotulskiego ps. "Rafał"

Warszawa 1943 rok. Pierwszy z lewej Zdzisław Maklakiewicz, czwarty od lewej Włodzimierz Nagórski. Zdjęcie wykonane najprawdopodobniej przez Andrzeja Szamotulskiego. Fot. z archiwum rodzinnego A. Szamotulskiego ps. "Rafał"

Czerwiec 1944 r. - Anin, ostatnie lato przed Powstaniem. Idą od lewej : Włodzimierz Chobrzyński, związany rodzinnie ze środowiskiem chłopców z "Kilińskiego", obok Włodzimierz Maria Nagórski , żołnierz VII kompanii  motorowej, ps. "Włodek" (prywatnie brat cioteczny Andrzeja), w środku Andrzej Szamotulski "Rafał". Pierwszy z prawej - Zdzisław Maklakiewicz "Hansen".  Fot. z archiwum rodzinnego Andrzeja Szamotulskiego ps. "Rafał"

Czerwiec 1944 r. - Anin, ostatnie lato przed Powstaniem. Idą od lewej : Włodzimierz Chobrzyński, związany rodzinnie ze środowiskiem chłopców z "Kilińskiego", obok Włodzimierz Maria Nagórski , żołnierz VII kompanii motorowej, ps. "Włodek" (prywatnie brat cioteczny Andrzeja), w środku Andrzej Szamotulski "Rafał". Pierwszy z prawej - Zdzisław Maklakiewicz "Hansen". Fot. z archiwum rodzinnego Andrzeja Szamotulskiego ps. "Rafał"

Legitymacja AK należąca do Andrzeja Szamotulskiego. Na legitymacji widoczne ślady zniszczenia, będące wynikiem ukrycia jej  w ziemi po upadku Powstania.Z archiwum rodzinnego Andrzeja Szamotulskiego ps. "Rafał"

Legitymacja AK należąca do Andrzeja Szamotulskiego. Na legitymacji widoczne ślady zniszczenia, będące wynikiem ukrycia jej w ziemi po upadku Powstania.Z archiwum rodzinnego Andrzeja Szamotulskiego ps. "Rafał"

Legitymacja AK -rewers. Fot. z archiwum rodzinnego Andrzeja Szamotulskiego ps. "Rafał"

Legitymacja AK -rewers. Fot. z archiwum rodzinnego Andrzeja Szamotulskiego ps. "Rafał"

Dedykacja dla  Andrzeja Szamotulskiego "Rafała" podpisana przez dowódcę batalionu "Kiliński" Henryka Leliwę - Roycewicza. Fot. z archiwum rodzinnego Andrzeja Szamotulskiego.

Dedykacja dla Andrzeja Szamotulskiego "Rafała" podpisana przez dowódcę batalionu "Kiliński" Henryka Leliwę - Roycewicza. Fot. z archiwum rodzinnego Andrzeja Szamotulskiego.

Fot. archiwum rodzinne A. Szamotulskiego.

Fot. archiwum rodzinne A. Szamotulskiego.

2007 r. Fot. Archiwum Historii Mówionej MPW

2007 r. Fot. Archiwum Historii Mówionej MPW

Nasz newsletter