Pseudonim:
"Tomasz"
Data urodzenia:
1912-10-05
Data śmierci:
1976-06-15
Funkcja:
fotograf - dokumentalista
Stopień:
podporucznik
Numer legitymacji AK:
7857
Imiona rodziców:
Włodzimierz - Zofia z domu Beill
Wykształcenie :
Uczył się w Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie. Po maturze rozpoczął studia na WSH 1932-1933, których jednak nie ukończył, a następnie przeniósł się na Wydział Leśny studia SGGW (nauka w latach 1934-1939, również nieukończone).
Przebieg służby wojskowej:
Absolwent Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty w Łucku i we Włodzimierzu Wołyńskim.
Udział w kampanii wrześniowej 1939 r. :
Zmobilizowany w 1939 roku brał udział w walkach. Po załamaniu kampanii i przegranej, powrócił do Warszawy.
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa
Oddział:
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - 2. Rejon "Litwin", po reorganizacji Podobwodu Śródmieście Południe – odcinek wschodni „Bogumił” - fotograf 2 i 3 Rejonu
Szlak bojowy:
Śródmieście Południe
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu X B Sandbostel, następnie osadzony w Oflagu X C Lubeka
Numer jeniecki:
224856
Losy po wyzwoleniu:
Po wyzwoleniu w dniu 02.05.1945 przebywał na terenie Niemiec w miejscowości Wakendorf II koło Hamburga. Do kraju powrócił w sierpniu 1946 r.
Losy po wojnie:
Po powrocie do kraju zamieszkał w Poznaniu a następnie od 1947 w Kielcach gdzie mieszkał i pracował jako leśnik referent w Biurze Zbytu Drewna dawny PAGED. Był obiektem zainteresowania UB przez co zlikwidował posiadane fotografie z okresu Powstania Warszawskiego, aby nie wpadły w ręce bezpieki. Jego pasją było malarstwo olejne, w którym odniósł wiele lokalnych sukcesów oraz fotografia artystyczna w grupie tzw. „Kieleckiej szkoły fotografii”.
Miejsce pochówku:
Pochowany został w Kielcach na Cmentarzu Komunalnym I, kwatera X, rząd C, grób 14.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW, archiwum rodzinne p. Michała Wyczałkowskiego, MPW-ankieta
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

ppor. Andrzej Wyczałkowski "Tomasz" - Powstanie Warszawskie 1944 r. Fot. ze zbiorów p. Michała Wyczałkowskiego

ppor. Andrzej Wyczałkowski "Tomasz" - Powstanie Warszawskie 1944 r. Fot. ze zbiorów p. Michała Wyczałkowskiego

Należąca do Andrzeja Wyczałkowskiego legitymacja Armii Krajowej. Data wystawienie 25 VII 1944. Ze zbiorów rodzinnych. Skan udostępnił p. MIchał Wyczałkowski

Należąca do Andrzeja Wyczałkowskiego legitymacja Armii Krajowej. Data wystawienie 25 VII 1944. Ze zbiorów rodzinnych. Skan udostępnił p. MIchał Wyczałkowski

Przepustka z okresu Powstania Warszawskiego umożliwiająca swobodne poruszanie się po terenie Śródmieścia, Ze zbiorów rodzinnych. Skan udostępnił p. MIchał Wyczałkowski

Przepustka z okresu Powstania Warszawskiego umożliwiająca swobodne poruszanie się po terenie Śródmieścia, Ze zbiorów rodzinnych. Skan udostępnił p. MIchał Wyczałkowski

Upoważnienie do wykonywania przez ppor. Wyczałkowskiego zdjęć na terenie  3. Rejonu Obwodu I Śródmieście. Ze zbiorów rodzinnych. Skan udostępnił p. MIchał Wyczałkowski

Upoważnienie do wykonywania przez ppor. Wyczałkowskiego zdjęć na terenie 3. Rejonu Obwodu I Śródmieście. Ze zbiorów rodzinnych. Skan udostępnił p. MIchał Wyczałkowski

 Ze zbiorów rodzinnych. Skan udostępnił p. MIchał Wyczałkowski

Ze zbiorów rodzinnych. Skan udostępnił p. MIchał Wyczałkowski

 Ze zbiorów rodzinnych. Skan udostępnił p. MIchał Wyczałkowski

Ze zbiorów rodzinnych. Skan udostępnił p. MIchał Wyczałkowski

 Ze zbiorów rodzinnych. Skan udostępnił p. MIchał Wyczałkowski

Ze zbiorów rodzinnych. Skan udostępnił p. MIchał Wyczałkowski

Nasz newsletter