Pseudonim:
"Jędrek Babinicz"
Data urodzenia:
1923-06-30
Data śmierci:
1987-05-04
Funkcja:
-
Stopień:
kapral podchorąży - plutonowy podchorąży - sierżant podchorąży (1944)
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Franciszek - Helena z domu Śmiechowska
Wykształcenie do 1944 r.:
Szkołę powszechną ukończył w Szkole Ćwiczeń w Seminarium Nauczycielskim na Krakowskim Przedmieściu 36. Dalszą naukę odbywał w Gimnazjum i Liceum im. A. Mickiewicza, które ukończył już podczas okupacji na tajnych kompletach.
Pseudonimy:
"Ogórek", "Babinicz", "Andrzej Babinicz", "Jędrek Babinicz"
Udział w konspiracji 1939-1944:
Inicjator, założyciel i twórca 41. Warszawskiego Szczepu Harcerzy. W 1940 roku, przy współpracy z trzema kolegami ze Szkoły Ćwiczeń, rozpoczął reaktywację przedwojennej 41. WDH. Za zgodą znajomego nauczyciela rozpoczęli rekrutację wśród uczniów Szkoły Powszechnej przy ul. Sewerynów 5b. W ten sposób utworzono najpierw drużynę, a następnie Szczep składający się z trzech drużyn męskich i jednej żeńskiej. Andrzej został komendantem Szczepu i przyjął pseudonim "Babinicz". Uzyskał instruktorski stopień podharcmistrza. Po tragedii gibraltarskiej (4.07.1943) Szczep obrał swoim patronem gen. Władysława Sikorskiego i został włączony do struktur Szarych Szeregów. Harcerze brali udział w akcjach Małego Sabotażu, działali w "WISS" (Wywiad i Informacja Szarych Szeregów), oraz uczestniczyli we wszelkich akcjach inicjowanych przez zwierzchnictwo Szarych Szeregów Chorągwi Warszawskiej. Szkolenie dostosowane do wieku chłopców obejmowało przygotowanie do służby łączności lub do działań bojowych. W Szczepie powstał pluton BS (Bojowych Szkół), którego wojskowe szkolenie odbywało się w konspiracyjnej szkole podoficerskiej o kryptonimie "Wiarus". Andrzej wprowadzony do Armii Krajowej przeszedł szkolenie w ramach tajnej podchorążówki uzyskując stopień kaprala podchorążego. Po szkole przez kilka miesięcy przebywał poza Warszawą, w oddziale partyzanckim jako radiotelegrafista. Przydział 31.07.1944 r. - Armia Krajowa - Kedyw KG AK - kompania "Pegaz", od lata 1944 r. - batalion "Parasol" - 3. kompania - III pluton
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Leszczyńska 9
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - batalion "Parasol "- 3. kompania - III pluton, następnie Grupa "Północ" - oddział PKB "Barry". Na Żoliborzu w zgrupowaniu "Żbik".
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto - kanały - Żoliborz.
Awanse:
Awansowany do stopnia sierżanta podchorążego za zniszczenie niemieckiego czołgu.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu XI B Fallingbostel.
Numer jeniecki:
1606 (lub 1569)
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych, Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Partyzancki, Medal Wojska, Krzyż Za Zasługi dla ZHP z Rozetą i Mieczami, Medal za Warszawę 1939-1945.
Losy po wojnie:
Po wyzwoleniu obozu pełni służbę w Oddziałach Wartowniczych. Równocześnie w roku szkolnym 1945/46 był nauczycielem w polskiej szkole we Freren. Po powrocie do kraju studiował w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Pracował w różnych instytucjach na stanowisku głównego księgowego, był biegłym w Inspektoracie Kontrolno-Rewizyjnym. Mieszkał w Łodzi.
Miejsce śmierci:
Łódź. Pochowany jest na Cmentarzu Komunalnym na Dołach w Łodzi.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Andrzej Zejdler

Andrzej Zejdler

Andrzej Zejdler na ul. Leszczyńskiej

Andrzej Zejdler na ul. Leszczyńskiej

Nasz newsletter