Pseudonim:
"Olencka", "Janina"
Data urodzenia:
1928-10-05
Data śmierci:
-
Funkcja:
-
Stopień:
strzelec - st. strzelec (awans 3.10.1944)
Numer legitymacji AK:
17756/166
Miejsce urodzenia:
Porozów pow. Wołkowysk (w okresie międzywojennym w granicach II Rzeczypospolitej, w województwie białostockim, obecnie Białoruś)
Imiona rodziców:
Stanisław - Helena z domu Kubicka
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Samborska 2 m. 34, Warszawa, ul. Poborzańska 21 m. 7 (Targówek)
Oddział:
Armia Krajowa - Grupa "Północ" - zgrupowanie "Sienkiewicz", następnie odcinek "Kuba"-"Sosna" - batalion "Gozdawa" - 5. kompania
Szlak bojowy:
Stare Miasto do 2.09.1944 - kanały - Śródmieście Północ
Odniesione rany:
Ranna na Starym Mieście licznymi odłamkami, m. in. w twarz, umieszczona w jednym z powstańczych szpitali. Przed upadkiem dzielnicy jedna z łączniczek zabrała Annę ze szpitala i pomogła jej dojść do włazu kanałowego przy pl. Krasińskich, skąd jako ranna przeszła kanałami do Śródmieścia.
Rodzeństwo biorące udział w Powstaniu Warszawskim:
Brat Anny Ryszard był żołnierzem "Gurta". Po Powstaniu został wywieziony do Niemiec, zginął w obozie jenieckim, prawdopodobnie w marcu 1945 r. Miał 17 lat.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice), następnie osadzona w obozach jenieckich w Niemczech: Stalagu IV B Mühlberg, Stalagu IV E Altenburg, Stalagu IV F Hartmannsdorf Stalagu IV D - podobóz (Zweiglager) Annaburg koło Torgau w Saksonii. Skierowana do pracy przymusowej w fabryce gumy (pracodawca: Gummi Werke "Elbe").
Numer jeniecki:
106603
Losy po wojnie:
Po wyzwoleniu przebywała w Polskim Obozie Wojskowym Burg - Weinheim. Do kraju powróciła na początku października 1946 roku, drogą z Weinheim do Warszawy na Nobla 7. Powrót został zarejestrowany przez Polski Czerwony Krzyż w Warszawie. Obecnie mieszka w Szczecinku.
Nazwisko po mężu:
Anna Gabryelska
Informacje dodatkowe:
Jako dziewczynka mieszkała w Warszawie od 1939 roku, ale w wielu miejscach, pod różnymi adresami - zależnie od warunków, z różnymi członkami rodziny.
Źródła:
Polski Czerwony Krzyż - kartoteka, Muzeum Powstania Warszawskiego, Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego: Malczyk Anna, w tym ankieta uczestnika PW, kopia zaświadczenia wystawionego w Ośrodku Wojskowym w Murnau dn. 21.05.1945 z przez dowódcę batalionu "Gozdawa", kpt. Lucjana Giżyńskiego, zaświadczenie wystawione w Polskim Obozie Wojskowym Burg - Weinheim zezwalające strz. [sic!] Hannie Malczyk oraz strz. Janinie Januszewskiej na pobyt w Esslingen od 22 do 25 lutego [1946r. ?] - dokumenty ze zbiorów rodzinnych p. Anny Gabryelskiej z d. Malczyk, skany udostępniła w imieniu Mamy p. Katarzyna Chmurska (archiwum rodzinne). Muzeum Powstania Warszawskiego, P/9708/22, dar p. Katarzyny Chmurskiej
Uwagi :
Spotykany również zapis pseudonimu w formie: Olęncka. Prawidłowy pseudonim: Olencka
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Anna Malczyk - zdjęcie z okresu służby w PSZ, po wyzwoleniu z obozu jenieckiego, lata 1945-1946. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9708/22, dar p. Katarzyny Chmurskiej z d. Gabryelskiej

Anna Malczyk - zdjęcie z okresu służby w PSZ, po wyzwoleniu z obozu jenieckiego, lata 1945-1946. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9708/22, dar p. Katarzyny Chmurskiej z d. Gabryelskiej

Zaświadczenie nr 23 wystawione w Ośrodku Wojskowym w Murnau z podpisem dowódcy batalionu "Gozdawa", kpt. Lucjana Giżyńskiego. Dokument datowany na 21.05.1945. Ze zbiorów rodzinnych p. Anny Gabryelskiej z d. Malczyk, skan udostępniła p. Katarzyna Chmurska

Zaświadczenie nr 23 wystawione w Ośrodku Wojskowym w Murnau z podpisem dowódcy batalionu "Gozdawa", kpt. Lucjana Giżyńskiego. Dokument datowany na 21.05.1945. Ze zbiorów rodzinnych p. Anny Gabryelskiej z d. Malczyk, skan udostępniła p. Katarzyna Chmurska

Należąca do Anny Malczyk legitymacja byłego jeńca wojennego  wystawiona przez Polskie Siły Zbrojne.  Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Anny Gabryelskiej z d. Malczyk, skan udostępniła p. Katarzyna Chmurska

Należąca do Anny Malczyk legitymacja byłego jeńca wojennego wystawiona przez Polskie Siły Zbrojne. Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Anny Gabryelskiej z d. Malczyk, skan udostępniła p. Katarzyna Chmurska

Personal - Ausweis  nr 981 wystawiony przez niemieckie zakłady Gummiwerk Elbe AG|Walzwerk, dla robotnicy Anny Malczyk. Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Anny Gabryelskiej z d. Malczyk, skan udostępniła p. Katarzyna Chmurska

Personal - Ausweis nr 981 wystawiony przez niemieckie zakłady Gummiwerk Elbe AG|Walzwerk, dla robotnicy Anny Malczyk. Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Anny Gabryelskiej z d. Malczyk, skan udostępniła p. Katarzyna Chmurska

Odpis odręczny legitymacji Armii Krajowej wystawionej 25 VII 1944 roku dla  Anny Malczyk - łączniczki "Janiny Olęckiej" (pseudonim). Brak  bliższych informacji na temat okoliczności wykonania "odpisu". Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Anny Gabryelskiej z d. Malczyk, skan udostępniła p. Katarzyna Chmurska

Odpis odręczny legitymacji Armii Krajowej wystawionej 25 VII 1944 roku dla Anny Malczyk - łączniczki "Janiny Olęckiej" (pseudonim). Brak bliższych informacji na temat okoliczności wykonania "odpisu". Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Anny Gabryelskiej z d. Malczyk, skan udostępniła p. Katarzyna Chmurska

Zaświadczenie wystawione w Polskim Obozie Wojskowym Burg - Weinheim zezwalające strz. [sic!] Hannie Malczyk oraz strz. Janinie Januszewskiej na pobyt w Esslingen od 22 do 25 lutego [1946r. ?]. Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Anny Gabryelskiej z d. Malczyk, skan udostępniła p. Katarzyna Chmurska

Zaświadczenie wystawione w Polskim Obozie Wojskowym Burg - Weinheim zezwalające strz. [sic!] Hannie Malczyk oraz strz. Janinie Januszewskiej na pobyt w Esslingen od 22 do 25 lutego [1946r. ?]. Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Anny Gabryelskiej z d. Malczyk, skan udostępniła p. Katarzyna Chmurska

Zaświadczenie wystawione w Stalagu IV-D  w miejscowości Torgau w Saksonii,  potwierdzające, że Anna Malczyk jest jeńcem obozu o numerze 106.603.  Na dole dokumentu widoczny podpis Głównego Męża Zaufania Polskich Jeńców Wojennych Stalagu IV D, Władysława Gramatyki. Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Anny Gabryelskiej z d. Malczyk, skan udostępniła p. Katarzyna Chmurska

Zaświadczenie wystawione w Stalagu IV-D w miejscowości Torgau w Saksonii, potwierdzające, że Anna Malczyk jest jeńcem obozu o numerze 106.603. Na dole dokumentu widoczny podpis Głównego Męża Zaufania Polskich Jeńców Wojennych Stalagu IV D, Władysława Gramatyki. Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Anny Gabryelskiej z d. Malczyk, skan udostępniła p. Katarzyna Chmurska

Zaświadczenie tymczasowe w miejsce zgubionej legitymacji byłego jeńca wojennego. Dokument wystawiony dnia 17.05.1946 w Polskim Zgrupowaniu Wojskowym Byłych Jeńców Wojennych w Weinheim przez oficera kontaktowego kpt. Z. Czarnotę - Bojarskiego. Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Anny Gabryelskiej z d. Malczyk, skan udostępniła p. Katarzyna Chmurska

Zaświadczenie tymczasowe w miejsce zgubionej legitymacji byłego jeńca wojennego. Dokument wystawiony dnia 17.05.1946 w Polskim Zgrupowaniu Wojskowym Byłych Jeńców Wojennych w Weinheim przez oficera kontaktowego kpt. Z. Czarnotę - Bojarskiego. Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Anny Gabryelskiej z d. Malczyk, skan udostępniła p. Katarzyna Chmurska

 Registration Certificate, 1945 r. Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Anny Gabryelskiej z d. Malczyk, skan udostępniła p. Katarzyna Chmurska

Registration Certificate, 1945 r. Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Anny Gabryelskiej z d. Malczyk, skan udostępniła p. Katarzyna Chmurska

Entlassungsbefund - wypis wyładunkowy, 1946 rok.  Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Anny Gabryelskiej z d. Malczyk, skan udostępniła p. Katarzyna Chmurska

Entlassungsbefund - wypis wyładunkowy, 1946 rok. Dokument ze zbiorów rodzinnych p. Anny Gabryelskiej z d. Malczyk, skan udostępniła p. Katarzyna Chmurska

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

Nasz newsletter