Pseudonim
"Hanka"
Data urodzenia
1915-04-03
Data śmierci
2008-08-22
Stopień
sanitariuszka
Stopień
strzelec
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Aleksander Diakonow - Eugenia z Patkowskich
Wykształcenie i działalność do 1939 r.
W 1935 roku uzyskała maturę w Państwowym Gimnazjum Rosyjskim przy ulicy Leszno i podjęła studia na Wydziale Ekonomicznym w Szkole Nauk Politycznych w Warszawie przy ul. Wawelskiej róg Krzyckiego. Od 1935 roku była członkiem Towarzystwa "Bratnia Pomoc", od 1936 roku była czynną działaczką Legionu Młodych, od 1938 roku działaczką założonej przez Włodzimierza Bociańskiego i Józefa Michała Mrozowickiego, pod auspicjami córek Marszałka Józefa Piłsudskiego, konspiracyjnej organizacji młodzieży radykalnej "Związek Trzynastego Maja”. W dniu 5.08.1939 roku poślubiła w Warszawie Józefa Michała Mrozowickiego, komendanta głównego Legionu Młodych i redaktora naczelnego "Kuźni Młodych" (aresztowany przez Gestapo 23.03.1940, rozstrzelany w Palmirach w nocy 20/21 czerwca 1940)
Udział w konspiracji 1939-1944
Od początku okupacji zaangażowała się w działalność podziemną, wspierając w niej swojego męża Józefa. Od 1940 roku pracowała na kolei pod Warszawą, a następnie w latach 1942-44 we Lwowie. W pierwszej połowie 1944 roku powróciła do Warszawy i ponownie włączyła się w działalność konspiracyjną, jako łączniczka w II Obwodzie "Żywiciel" (Żoliborz) Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej.
Oddział
II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie "Żubr" - sanitariat
Szlak bojowy
Żoliborz
Losy po Powstaniu
Wyszła z miasta z ludnością cywilną. Po pobycie w obozie przejściowym w Stargardzie Szczecińskim (Stargard in Pommern), została wywieziona przez Niemców na roboty przymusowe do Austrii, gdzie pracowała w fabryce "Rich. Klinger A.G." w Wien-Gumpoldkirchen przy produkcji uszczelek dla przemysłu lotniczego, aż do czasu wyzwolenia.
Losy po wojnie
W latach 1946-47 była kierowniczką Domu Dziecka Polskiego Czerwonego Krzyża im. Powstańców Warszawskich w Solicach Zdroju (obecnie Szczawno-Zdrój). W roku 1947 poślubiła swojego szwagra - Jana Klemensa Mrozowickiego, kapitana Żeglugi Wielkiej. Po ślubie zamieszkała w Gdyni poświęcając się działalności społecznej i charytatywnej; była aktywną działaczką m.in. Ligi Kobiet i Związku Zawodowego Marynarzy oraz członkiem zarządu Urzędniczej Spółdzielni Mieszkaniowej z o.o. w Gdyni. Z Janem Klemensem Mrozowickim pozostawiła trzech synów: Krzysztofa Andrzeja, kapitana Żeglugi Wielkiej, Jerzego Adama, ekonomistę i przedsiębiorcę oraz Michała Piotra, profesora dr habil., literaturoznawcę, specjalistę w zakresie literatury francuskiej XX wieku.
Miejsce śmierci
Gdańsk
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram