Antoni Stanisław Bieniaszewski

Pseudonim:
"Antek"
Data urodzenia:
1919-12-23
Data śmierci:
2015-12-15
Funkcja:
dowódca plutonu
Stopień:
podporucznik rezerwy artylerii
Numer legitymacji AK:
153 / Okręg
Miejsce urodzenia:
Osada górnicza Kemerowo koło Tomska - Rosja
Imiona rodziców:
Stanisław - Jadwiga
Wykształcenie do 1944 r.:
W 1921 r. przyjechał z rodziną do Polski, zamieszkał w Warszawie. W 1938 r. uzyskał maturę w Państwowym Gimnazjum im. Stefana Batorego po czym zdał egzamin na Politechnikę Warszawską. W czasie okupacji ukończył Wydział Elektryczny Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. Wawelberga i Rotwanda w Warszawie.
Służba wojskowa do 1939 r.:
Jako ochotnik zgłosił się do odbycia służby wojskowej w Szkole Podchorążych Rezerwy Artylerii Przeciwlotniczej w Trauguttowie koło Brześcia nad Bugiem. W maju 1939 r. po uzyskaniu stopnia plutonowego podchorążego rezerwy został przydzielony do 1. Pułku Artylerii Przeciwlotniczej w Warszawie.
Udział w wojnie obronnej 1939:
27 sierpnia 1939 r. zmobilizowany z przydziałem do 106. plutonu artylerii przeciwlotniczej - "grupa obrony mostów warszawskich”. Po kapitulacji Warszawy w niewoli: obóz rozdzielczy w Łowiczu, skąd na podstawie papierów skradzionych niemieckiemu Feldweblowi został zwolniony jako szeregowy (ok. 4.10.1939). W listopadzie powrócił do Warszawy.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od 1940 roku - podoficer Tajnej Organizacji Wojskowej, w której zajmował się rozpoznaniem obiektów wojskowych i dywersją. Po scaleniu TOW z Armią Krajową (marzec 1943) wszedł do Kedywu Okręgu Warszawskiego AK, w tym samym roku awansując do stopnia podporucznika. Przydział w lipcu 1944 r. - Okręg Warszawski Armii Krajowej - Kedyw Okręgu - Oddział Dyspozycyjny "Kolegium C" - III pluton; dowódca
Adres przed Powstaniem:
Warszawa ul. Tamka 45 m.11
Oddział:
Okręg Warszawski Armii Krajowej - Kedyw Okręgu - Oddział Dyspozycyjny "Kolegium C" - III pluton; dowódca; do 3 sierpnia w dyspozycji komendanta I Obwodu Śródmieście ppłk. Radwana", następnie batalion "Kiliński" - 8. kompania (dawny Kedyw "Kolegium C") - III pluton - dowódca. Po kapitulacji w batalionie osłonowym pilnującym porządku w mieście do wyjścia ostatnich oddziałów AK do niewoli
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ. 1 i 2 sierpnia uczestniczył z III plutonem "Kolegium C" w walkach batalionu "Kiliński" na pl. Napoleona. Po zdobyciu Poczty Głównej brał udział w oczyszczaniu Śródmieścia z oddziałów niemieckich w rejonie Bracka - Al. Jerozolimskie - Marszałkowska. Po wcieleniu w skład batalionu "Kiliński" uczestniczył udział w budowie, zabezpieczeniu i obronie północnej strony barykady - przejścia przez Aleje, łączącego budynki Nr 17 i 22.
Odniesione rany:
Ranny 9.09.1944 r. na placówce Bracka 15 - Al. Jerozolimskie 12; postrzał karabinowy prawej ręki z BGK.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu XI A Altengrabow, Stalagu X B Sandbostel i Oflagu X C Lübeck, wyzwolony 2.05.1945 r.
Numer jeniecki:
298382
Odznaczenia:
Order Wojenny Virtuti Militari V klasy, Krzyż Oficerski i Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Partyzancki, Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski i wiele innych odznaczeń i wyróżnień.
Losy po wojnie:
Wyjechał do Meppen, gdzie pracował jako Oficer Transportów i Zaopatrzenia polskich obozów do lipca 1946 r. Powrócił do kraju, zamieszkał w Łodzi. Pracował jako energetyk w przemyśle włókienniczym. W latach 1955-1980 jako główny energetyk w Zakładach im. Róży Luksemburg.
Miejsce pochówku:
Cmentarz Powązkowski w Warszawie (Stare Powązki)
Informacje dodatkowe:
Przewodniczący środowiska byłych żołnierzy batalionu „Kiliński”.
Źródła:
Nekrolog w prasie, data emisji 18.12.2015
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Antoni Stanisław Bieniaszewski "Antek". Fot AR MPW

Antoni Stanisław Bieniaszewski "Antek". Fot AR MPW

Nasz newsletter