Pseudonim:
"Dziadek"
Data urodzenia:
1885-06-16
Data śmierci:
1944-09-02
Funkcja:
-
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 66 Miejsce: 62
Miejsce urodzenia:
Gdańsk
Fałszywe nazwisko w okresie okupacji :
Kazimierz Gryczyński
Udział w konspiracji 1939-1944:
Uczestniczył w małej dywersji na terenie lotniska wojskowego Okęcie, gdzie pracował jako magazynier w składzie farb i lakierów. Brak bliższych danych.
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Słowackiego 35
    [inne wersje: Warszawa ul. Marszałkowska 51/15]
Oddział :
Uczestnik Powstania Warszawskiego - brak informacji na temat przydziału
Szlak bojowy :
Sadyba
Odniesione rany :
Ranny w trakcie Powstania, umieszczony najprawdopodobniej (?) w szpitalu polowym przy ul. Chełmskiej 19, następnie przy ul. Okrężnej (w czasie Powstania Warszawskiego w budynku przy Chełmskiej 19 po ewakuacji zarządzonej przez Niemców 5 sierpnia 1944 r., znalazł schronienie Szpital Ujazdowski. 30 sierpnia 1944 r., mimo oznakowania budynku symbolami Czerwonego Krzyża, Niemcy dokonali zmasowanego bombardowania obiektu). W zapisach w kartotece PCK z 1947 i 1948 roku podano: widziany w ewakuującym się szpitalu "Ujazdowskim" przy ul. Piusa XI".
Miejsce (okoliczności) śmierci :
Ul. Okrężna/Podhalańska. Według informacji uzyskanych przez rodzinę z PCK poległ najprawdopodobniej w czasie generalnego ataku Niemców na Sadybę (30 VIII - 2 IX 1944).
Miejsce pochówku :
Pochowany tymczasowo przy ul. Podhalańskiej. 25 kwietnia 1945 roku zwłoki ekshumowano, opatrując numerem znaczka 7533. Podczas ekshumacji wtórnej przeprowadzonej na ul. Podhalańskiej róg Klarysewskiej w dniach 3-5 stycznia 1947 znaczka nie odnaleziono, w związku z tym ciało opatrzono nowym numerem. Wszystkie zwłoki nie zabrane przez rodziny lub organizacje wojskowe spoczęły ostatecznie na Cmentarzu Powstańców na Woli, jako NN. Numer mogiły pozostaje nieznany, prawdopodobnie pochowany jest w kwaterze 84 lub 127.
Źródła:
MPW-baza Mur Pamięci (weryfikacja danych M. Urbanowski i M. Strok na podstawie: PCK-lista, MPW-relacja, pseudonim podany przez rodzinę), PCK - kartoteka,PCK - l. strat 1966 - protokół ekshumacyjny z 25 IV 1945, L. strat 13170, informacje z archiwum rodzinnego syna, baza straty.pl: kwestionariusz.
Uwagi :
Artur Toeplitz vel Kazimierz Gryczyński. W czasie wojny Artur Toeplitz (poszukiwany przez gestapo za przedwojenną działalność w Polonii Gdańskiej) posługiwał się fałszywą tożsamością Kazimierz Gryczyński. "Lewe" dokumenty, w tym kennkartę wyrobiono dzięki pomocy oficera Antoniego Walenty (zobacz biogram: Antoni Walenta "Wilczek" ur.1901, zm. 1989), który przechowywał Artura Toeplitza i postarał się o dokumenty do legalizacji. Nowe dokumenty zostały wystawione na podstawie oryginalnej metryki urodzenia i chrztu żołnierza poległego w bitwie nad Bzurą. Po wojnie syn, Jerzy Toeplitz poszukiwał śladów ojca za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża. W zapisach PCK figuruje: Kazimierz Gryczyński, ur. 17-02-1879 w Warszawie, zamieszkały przy ul. Słowackiego 35, poległy w trakcie Powstania Warszawskiego przy ul. Podhalańskiej. W chwili śmierci poległy miał przy sobie dokumenty (legitymację ubezpieczalni społecznej) wystawione na nazwisko Kazimierz Gryczyński.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

PCK - kartoteka: Gryczyński Kazimierz

PCK - kartoteka: Gryczyński Kazimierz

PCK - kartoteka: Gryczyński Kazimierz

PCK - kartoteka: Gryczyński Kazimierz

PCK - kartoteka: Gryczyński Kazimierz

PCK - kartoteka: Gryczyński Kazimierz

PCK - kartoteka: Gryczyński Kazimierz

PCK - kartoteka: Gryczyński Kazimierz

Korespondencja z 17.01.1949 r. między Biurem Informacyjnym PCK a p. Jerzym Toeplitzem. Archiwum rodzinne

Korespondencja z 17.01.1949 r. między Biurem Informacyjnym PCK a p. Jerzym Toeplitzem. Archiwum rodzinne

PCK - lista strat nr 1966 (protokół z ekshumacji zwłok w rejonie ul. Podhalańskiej róg Klarysewskiej z dn. 25.04.1945 r.)

PCK - lista strat nr 1966 (protokół z ekshumacji zwłok w rejonie ul. Podhalańskiej róg Klarysewskiej z dn. 25.04.1945 r.)

Nasz newsletter