Artur Marian Węgrzynowicz

Pseudonim:
"Adam"
Data urodzenia:
1921-02-17
Data śmierci:
2002-05-23
Funkcja:
-
Stopień:
plutonowy podchorąży
Miejsce urodzenia:
Lwów
Imiona rodziców:
Stanisław - Maria z domu Kopko
Wykształcenie do 1944 r.:
Ukończył gimnazjum we Lwowie, następnie był uczniem Liceum Technicznego.
Nazwisko konspiracyjne:
Adam Kaczkowski
Udział w konspiracji 1939-1944:
Po wkroczeniu Niemców do Lwowa wyjechał do Warszawy, gdzie wstąpił do Armii Krajowej. Został skierowany na kurs podchorążych dywersji prowadzony przez majora Władysława Zakrzewskiego; zajęcia odbywały się m.in w Lasach Chotomskich.
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa pl. Grzybowski
Oddział:
Armia Krajowa - batalion "Kiliński" - 8. kompania (włączona 3.08.1944 - dawny Kedyw "Kolegium C") - IV pluton
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ. 20 sierpnia 1944 r. uczestniczył w zdobyciu gmachu PAST-y przy ul. Zielnej 37/39.
Losy po Powstaniu:
Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną - uciekł z transportu w Grodzisku Mazowieckim. Przedostał się do Krakowa, gdzie nawiązał kontakt z dowódcą oddziału dywersyjnego Kedywu por. Pazurem operującym w rejonie Kasinki, Nowego i Starego Sącza, Czarnego Potoku.
Losy po wojnie:
Po zakończeniu wojny wyjechał do Wrocławia, gdzie osiedliła się, wypędzona ze Lwowa, jego rodzina. Wkrótce zainteresowali się nim funkcjonariusze UBP. Próbował przedostać się do strefy amerykańskiej w Niemczech. W roku 1945, podczas przekraczania granicy koło Zgorzelca został aresztowany przez NKWD, które w tym czasie pilnowało granicy. Po 4 miesiącach przesłuchiwań uciekł i dotarł do Katowic. W tym czasie posługiwał się nazwiskiem Adam Kaczkowski. W Katowicach zdobył dokumenty repatrianta ze Lwowa, co umożliwiło mu poruszanie się po kraju. W 1948 r. podjął studia na Politechnice Gdańskiej. Ponownie groziło mu aresztowanie, przeniósł się na Politechnikę we Wrocławiu (Wydział Architektury). Zmuszony do pracy zarobkowej kontynuował studia w Wieczorowej Szkole Inżynierskiej, którą ukończył w 1953 r. uzyskując tytuł inżyniera architekta. Przyjechał do Warszawy i podjął pracę w Centralnym Domu Towarowym (późniejszy "Smyk") jako inspektor. W 1954 r. zawarł związek małżeński, a w 1956 urodziła się jego córka Joanna. W tym czasie znowu interesowali się nim funkcjonariusze SB. W 1957 r. udało mu się zakwalifikować na wycieczkę do Kopenhagi organizowaną przez SARP. Tam poprosił o azyl, po 10 miesiącach otrzymał wizę amerykańską. W USA przebywał do roku 1984. Następne 12 lat mieszkał w Republice Federalnej Niemiec, gdzie ponownie ożenił się. Po śmierci drugiej żony, już jako emeryt, powrócił do Polski. Początkowo mieszkał w Warszawie, po czym przeprowadził się do Krakowa.
Miejsce śmierci:
Kraków.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Powstanie Warszawskie - kadr z Powstańczej Kroniki Filmowej; w środku plut. "Adam" - z miotaczem ognia.

Powstanie Warszawskie - kadr z Powstańczej Kroniki Filmowej; w środku plut. "Adam" - z miotaczem ognia.

Nasz newsletter