Pseudonim:
"Grażyna"
Data urodzenia:
1925-01-03
Data śmierci:
2009-05-24
Funkcja:
sanitariuszka
Stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Wilno
Imiona rodziców:
Władysław - Aleksandra z domu Ostroróg-Sadowska
Wykształcenie do 1944 r.:
Uczęszcza najpierw do gimnazjum Giżyckiego, a od 6 klasy do Gimnazjum i Liceum J. Popielewskiej i J. Roszkowskiej. W cza­sie oku­pa­cji kontynuuje naukę na tajnych kompletach. W 1943 r. otrzymuje świadectwo maturalne. W tym samym roku zaczyna uczęszczać do Prywatnej Szkoły Zawodowej N.J. Zaorskiego dla Pomocniczego Personelu Sanitarnego (do sierp­nia 1944 r. ukończyła dwa seme­stry).
Udział w konspiracji 1939-1944:
V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - Grupa Artyleryjska 548
Oddział:
"Bakcyl" (Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej) - V Obwód Mokotów - pułk AK "Baszta" - szpital polowy ul. Misyjna
Szlak bojowy:
Mokotów
Losy po Powstaniu:
Po kapi­tu­la­cji wyjechała z Warszawy z rannymi. Usiłowała przedostać się do Jędrzejowa, gdzie został wywieziony jej ojciec. W Kielcach została zatrzymana podczas łapanki na dworcu i wywieziona do obozu pracy pod Włoszczową skąd ucie­kła w paź­dzier­niku 1944 r. Dotarła do Jędrzejowa i tam odnalazła ojca. Po przejściu frontu zatrzymali się razem w Krakowie. 8 marca 1945 r. ojciec Barbary umiera, potrącony przez radziecki samochód. Barbara pozostaje bez środków do życia, ale postanawia nadal studiować. Jako studentka II roku otrzymuje stypendium Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jednocześnie, chcąc poprawić swoją sytuację finansową, dorabia w Dyrekcji Lasów Państwowych.
Losy po wojnie:
W 1949 roku wychodzi za mąż za absolwenta ASP Kazimierza Szeligiewicza. W 1952 r. otrzymuje dyplom lekarski (Wydziału Lekar­skiego UJ), a w 1954 r. dyplom Studium Wychowania Fizycznego. Wraz z mężem przenoszą się do Warszawy. Przez kolejne lata Barbara Grzegorzewska-Szeligiewicz pra­co­wała w Zakła­dzie Fizjo­lo­gii, Ana­to­mii i Bio­me­cha­niki AWF, a następnie w Szpi­talu Bie­lań­skim w War­sza­wie, w Prze­my­sło­wym ZOZ Warszawa-Śródmieście oraz ZOZ Warszawa-Żoliborz. Od 1992 r. na eme­ry­tu­rze.
Odznaczenia:
Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Armii Krajowej, Medal Wojska Polskiego (Londyn), odznaka „Granatu”, Odznaka Weterana Walk o Niepodległość, Medal za Warszawę 1939-1945.
Awanse:
Po wojnie do stopnia porucznika WP
Nazwisko po mężu:
Barbara Grzegorzewska-Szeligiewicz
Miejsce pochówku:
Cmentarz Stare Powązki, kw. 70, rząd I, miejsce 3, 4
Publikacje:
"Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego -Powstanie Warszawskie i medycyna", wydanie II, Warszawa 2003 r. Irena Ćwiertnia-Sitowska : "Epitafium" w Miesięczniku Okręgowej Izby Lekarskiej "Puls" 03/2010
Informacje dodatkowe:
W Powsta­niu War­szaw­skim brała udział jako sani­ta­riuszka w szpi­talu sióstr Fran­cisz­ka­nek na ul. Misyj­nej.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Barbara Grzegorzewska-Szeligiewicz ps. "Grażyna". Fot. AR MPW

Barbara Grzegorzewska-Szeligiewicz ps. "Grażyna". Fot. AR MPW

Fot. za:  OIL Warszawa ("Puls" 03/2010) - archiwum Wojciecha Szeligiewicza

Fot. za: OIL Warszawa ("Puls" 03/2010) - archiwum Wojciecha Szeligiewicza

Nasz newsletter