Pseudonim:
"Hanka"
Data urodzenia:
1928-03-03
Data śmierci:
2004-07-20
Funkcja:
sanitariuszka
Stopień:
strzelec
Numer legitymacji AK:
2521
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Zygmunt - Jadwiga z domu Przykorska
Wykształcenie do 1944 r.:
Uczennica gimnazjum im. Jana Kochanowskiego funkcjonującego w czasie wojny pod "oficjalną" nazwą II Miejskie Roczne Kursy Krawiecko-Bieliźniarskie
Harcerstwo i udział w konspiracji 1939-1944:
Od 1942 roku działała w konspiracyjnym harcerstwie. Do konspiracji wprowadzona przez przyjaciółkę Zofię Riedel ps. „Ster”. Harcerka 100 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej. Zaprzysiężona jako żołnierz AK o ps. „Hanka" dn. 19 stycznia 1944 r. w lokalu przy ul. Piusa XI nr 7 m. 28. Szkolenia odbywała w różnych lokalach na terenie Warszawy, m. in. przy ul. Piusa XI 7, Gęstej 1, Alei 3 Maja nr 2 (u pani doktor Hołówko), w szpitalu Dzieciątka Jezus oraz w rejonie Skolimowa i w Lasach Nadarzyńskich.
Adres przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Tamka 35
Miejsce koncentracji na godzinę "W":
Na miejsce koncentracji wraz ze swym patrolem wyruszyła z mieszkania przy ul. Lwowskiej 4. Patrol w składzie: Krystyna Marks [patrz: Lucyna Marks vel Krystyna Wesołowska (nazwisko konspiracyjne)], Barbara Kinastówna „Hanka”, „Zocha„, „Irena”, „Halina”, dowodzony przez Lilkę Radomską miał dotrzeć do punktu zbornego na ul. Długą 7, jednakże wobec rozpoczęcia walk dotrał jedynie do punktu sanitarnego przy ul. Gęstej 1 i został włączony do VIII Zgrupowania „Bicz„ - Grupa Bojowa ”Krybar"
Oddział:
„Bakcyl” (Sanitariat Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej) - Grupa Bojowa „Krybar” - VIII zgrupowanie „Bicz”, punkty sanitarne przy ul. Gęstej 1 (w dniach 1-4.08.1944), Kopernika (4-14.08), Gęstej 1 (14-25.08), Drewnianej (25-28.08.) oraz przy Okólnik 9. We wrześniu 1944 r. po przejściu wraz z częścią rannych do Śródmieścia przydzielona do Referatu Wojskowej Służby Kobiet 2. Rejonu w I Obwodzie „Radwan” (Śródmieście) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - Szpital Polowy ul. Mokotowska 55, następnie ul. Żurawia 33. Na Żurawiej pełniła funkcję łączniczki komendanta szpitala - mjr. „Dunina".
Szlak bojowy:
Powiśle - Śródmieście Południe
Odniesione rany:
Kontuzjowana 29 sierpnia 1944 r. przy Okólnik 9 - połamane żebra na skutek zawalenia się budynku podczas niemieckiego bombardowania
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka. Warszawę opuściła 5.10.1944. Z Pruszkowa wywieziona 8.10.1944 r. do Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice k. Opola), a następnie mimo młodego wieku skierowana na roboty przymusowe w okolicy Berlina oraz Kassel. Wraz z koleżanką z Powstania - Marią Ciesielską wydobyta z obozu i umieszczona w małej fabryce produkującego glizy do pocisków.
Losy po wyzwoleniu:
Po wyzwoleniu trafiła w lipcu 1945 roku do Polskiego Obozu Wojskowego w Northeim. Wyszła za mąż. Do kraju powróciła w październiku 1946 r.
Nazwisko po mężu:
Barbara Mikuła - w listopadzie 1945 roku wyszła za mąż za Zbigniewa Mikułę
Losy po wojnie:
Po powrocie do Polski początkowo mieszkała w Turku, gdzie ukończyła szkołę średnią i uzyskała maturę, a następnie w Szczecinie i Łodzi. W 1957 r. ukończyła Akademię Medyczną w Łodzi i uzyskała dyplom lekarza-dentysty.
Odznaczenia, awanse, przebiegł służby wojskowej:
Absolwentka Studium Wojskowego przy Akademii Medycznej w Łodzi (1954-1957). Rozkazem z 17.12.1957 r. awansowana do stopnia podporucznika. Odznaczona Warszawskim Krzyżem Powstańczym (1984), Krzyżem Armii Krajowej (1995), Odznaką Akcji "Burza", Odznaką Weterana Walko o Niepodległość, Odznaką 36 pp Legii Akademickiej
Miejsce śmierci:
Zmarła 20.07.2004 r. w Łodzi
Miejsce pochówku:
Cmentarz Komunalny "Doły" przy ul. Smutnej w Łodzi - kwatera XXXIII, rząd III, grób 16
Informacje dodatkowe:
Córka Zygmunta Kinasta, kapitana żeglugi wielkiej, podczas II wojny światowej uczestnika walk morskich i konwojów na Atlantyku. Okupację spędziła w Warszawie. Podczas Powstania Warszawskiego działała w patrolu sanitarnym w rejonie ulic Gęstej - Lipowej - Dobrej - Browarnej - ks. Siemca oraz uczestniczyła w podejmowaniu rannych podczas walk o Uniwersytet Warszawski. Parokrotnie jako ochotnik wykonywała zadania łączniczki, m. in. 17.08.1944 z rozkazem na ul. Szczyglą. Koniec Powstania zastał ją w Śródmieściu przy ul. Żurawiej
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, archiwum rodzinne - kopie zdjęć i dokumentów udostępnione przez córkę, p. Danutę Mikułę - Dobroń
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Sanitariuszka Barbara Cecylia Kinast, po mężu Mikuła ps. "Hanka" (1928-2004). Fotografia wykonana 27.07.1944 r. Fot.  z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Sanitariuszka Barbara Cecylia Kinast, po mężu Mikuła ps. "Hanka" (1928-2004). Fotografia wykonana 27.07.1944 r. Fot. z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Okupacyjna kenkarta. Na dokumencie widoczny podpis: <i> Barbara Kinastówna</i>. Fot. i dokumenty z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Okupacyjna kenkarta. Na dokumencie widoczny podpis: Barbara Kinastówna. Fot. i dokumenty z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Należąca do Barbary legitymacja Armii Krajowej. Fot. i dokumenty z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Należąca do Barbary legitymacja Armii Krajowej. Fot. i dokumenty z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Fot. i dokumenty z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Fot. i dokumenty z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Fot. i dokumenty z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Fot. i dokumenty z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Fot. i dokumenty z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Fot. i dokumenty z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Fot. i dokumenty z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Fot. i dokumenty z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Fot. i dokumenty z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Fot. i dokumenty z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Legitymacja b. jeńca wojennego. Fot. i dokumenty z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Legitymacja b. jeńca wojennego. Fot. i dokumenty z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Przepustka Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (P.U.R). Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Przepustka Państwowego Urzędu Repatriacyjnego (P.U.R). Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Książeczka wojskowa - okres powojenny. Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Książeczka wojskowa - okres powojenny. Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Z archiwum rodzinnego udostępniła p. Danuta Mikuła - Dobroń

Nasz newsletter