Pseudonim:
"Baśka"
Data urodzenia:
1927-12-24
Data śmierci:
2021-05-01
Funkcja:
-
Stopień:
plutonowy
Używane pseudonimy:
"Baśka", "Anna"
Miejsce urodzenia:
Sosnowiec
Imiona rodziców:
Jan - Helena z domu Bielik
Wykształcenie do 1944 r.:
Ukończona szkoła krawiecka, podczas okupacji tajne komplety gimnazjalne (3 klasy)
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od stycznia 1943 roku - przydzielona do oddziału Dywersji i Sabotażu Kobiet "Dysk" w Kedywie Komendy Głównej Armii Krajowej - sekcja sanitarna (sekcyjna "Emilia"Zacharewicz) Przełożone: Feliksa Karasiowa, dr Jadwiga Bekowa "Jaga", a następnie "Malwa"
Adres przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Ogrodowa 20
Miejsce koncentracji na godzinę „W”:
ul. Elektoralna róg Solnej, w mieszkaniu prywatnym
Oddział:
Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział VII (Finanse i Kontrola)
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec stalagów: Stalag 318/VIII F (344) Lamsdorf - Łambinowice k/ Opola, następnie Stalag IV B Mühlberg, Stalag IV-E Altenburg, Stalag VI C Oberlangen
Numer jeniecki:
106352
Losy po wojnie:
Po wyzwoleniu do 6.02.1947 roku służyła w Polskich Siłach Zbrojnych pod dowództwem brytyjskim, przydział : przyjęta do Referatu Kultury i Prasy w Kwaterze Głównej 5. Kresowej Dywizji Piechoty(5 KDP), w II Korpusie we Włoszech. Po informacji o aresztowaniu w Polsce matki Jerzego - Feliksy Karasiowej, zdecydowali się nie wracać do kraju.
Nazwisko po mężu:
Czarny-Karaś - ślub 21 czerwca 1945 w Bremie z Jerzym Karasiem „Czarnym”
Informacje dodatkowe:
W latach 1993 i 1994 Barbara i Jerzy Czarny-Karaś podarowali Bibliotece Narodowej w Warszawie swoją kolekcję dawnych map, gromadzoną po wojnie na emigracji. Dar ten, ofiarowany narodowi polskiemu, był prezentowany w BN w 1994 roku podczas wystawy „Z Bristolu do Warszawy”.
Miejsce śmierci :
Bristol (Anglia)
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW, MPW-zbiory: Fotografia z 1945 roku wykonana w obozie jenieckim w Oberlangen (Stalag VI C), siedzą od lewej: Krystyna Hildebrandt ps. „Ina”, Barbara Jodłowska "Baśka", Halina Bala-Rueger ps. „Małgorzata”, Barbara Zybała (po wojnie Czarny-Karaś), Bogumiła Rankowska „Miłka”, sygn. P/5914-6, dar p. Barbary Czarny-Karaś. Informację o śmierci przekazali p. Mateusz M. Opasiński i p. Adam Czernis - źródło informacji: wspomnienie Barbara Czarny-Karaś (1927–2021) zamieszczone na stronie Biblioteki Narodowej (www.bn.org.pl).
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Barbara Czarny - Karaś z domu Zybała, Forlì we Włoszech, 1946 r. Zdjęcie z archiwum rodzinnego.

Barbara Czarny - Karaś z domu Zybała, Forlì we Włoszech, 1946 r. Zdjęcie z archiwum rodzinnego.

Fotografia z 1945 roku wykonana w obozie jenieckim w Oberlangen (Stalag VI C), siedzą od lewej: Krystyna Hildebrandt ps. „Ina”, Barbara Jodłowska "Baśka", Halina Bala-Rueger ps. „Małgorzata”,  Barbara Zybała (po wojnie Czarny-Karaś) ,  Bogumiła Rankowska   „Miłka”. Fot. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/5914-6, dar p. Barbary Czarny-Karaś

Fotografia z 1945 roku wykonana w obozie jenieckim w Oberlangen (Stalag VI C), siedzą od lewej: Krystyna Hildebrandt ps. „Ina”, Barbara Jodłowska "Baśka", Halina Bala-Rueger ps. „Małgorzata”, Barbara Zybała (po wojnie Czarny-Karaś) , Bogumiła Rankowska „Miłka”. Fot. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/5914-6, dar p. Barbary Czarny-Karaś

Numer obozowy - Stalag 318/VIII F (344) Lamsdorf

Numer obozowy - Stalag 318/VIII F (344) Lamsdorf

Ze zbiorów MPW

Ze zbiorów MPW

Nasz newsletter