Pseudonim
"Bohun"
Data urodzenia
1930-05-31
Data śmierci
2015-02-25
Stopień
łącznik
Stopień
strzelec
Numer legitymacji AK
992 - Komenda Okręgu AK m.st. Warszawy
Miejsce urodzenia
Warszawa
Imiona rodziców
Edward - Helena z domu Stefańska
Okres okupacji niemieckiej
Uczeń - Tajne komplety w Gimnazjum im. ks. Poniatowskiego
Udział w konspiracji 1939-1944
W konspiracji od 1943 roku - Szare Szeregi "Zawisza" Hufiec Obrońców Warszawy, drużyna im. Władysława Warneńczyka, drużynowy "Śliwa" (Stanisław Śliwiński), koledzy to m. in. Zbigniew Klenowicz, Bogdan Rawicz-Twaróg, Jerzy Flisak, Czesław Szymkiewicz, Marek Wallmoden
Adres przed Powstaniem
Warszawa, ul. Mickiewicza 34/36
Oddział
„Szare Szeregi - Zawisza”, żoliborska drużyna im. Władysława Warneńczyka - do 03.03.1944, następnie Armia Krajowa - batalion "Kiliński" - 3. kompania "Szare Szeregi - Junior" ("Sępy") - dołączył do oddziału 3.08.1944 r. Kwatera Główna Szarych Szeregów "Pasieka", później: Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan” (Śródmieście) - Podobwód Śródmieście-Południe "Sławbor" - odcinek "Ratusz" - 3. batalion pancerny "Golski" - 2 kompania, I pluton
Szlak bojowy
Żoliborz - Śródmieście Północ - Śródmieście Południe. Do 3 sierpnia 1944 - aktualizacja konspiracyjnego zwiadu i lokalizacji niemieckich pozycji na Żoliborzu w drużynie im. Warneńczyka pod komendą drużynowego „Śliwy”(Stanisław Śliwiński). 3 sierpnia - przejście wiaduktem przez pozycje niemieckie na Dworcu Gdańskim do Śródmieścia z raportem o zwiadzie. Od 3 sierpnia - służba w 3 kompanii batalionu AK „Kiliński” w Gimnazjum im. Górskiego, zwiad i łączność na pozycjach kompanii wzdłuż ul. Brackiej i Al. Jerozolimskich. Od 8 sierpnia - służba łączności w Kwaterze Głównej „Szarych Szeregów” przy ul. Świętokrzyskiej pod dowództwem hcm. ppor. „Kuropatwy”(Przemysław Górecki). Oddelegowany okresowo jako łącznik do komendy Okręgu Warszawskiego AK w gmachu PKO. Od 3 września, po ewakuacji grupy „Kuropatwy”na południową stronę Al. Jerozolimskich - kontynuacja służby w Kwaterze „Szarych Szeregów” przy ul. Mokotowskiej. W połowie września 44 - przejście do 3 batalionu pancernego ,72 p p AK, Zgrupowanie „Golski”. Strzelec w I plutonie 2 kompanii pod dowództwem p.por „Zygmunta”, w szkole im. Rontelera. Służba na pozycjach kompanii w rejonie ul. Polnej i Śniadeckich.
Odniesione rany
Kontuzjowany w głowę i kręgosłup podczas przejścia przez barykadę w Al. Jerozolimskich. Umieszczony w szpitalu w pobliżu ul. Zgoda.
Rodzeństwo walczące w Powstaniu
W Powstaniu brały udział jego starsze siostry - bliźniaczki Danuta i Barbara - obie w zgrupowaniu „Żywiciel”
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu X-B Sandbostel od października do grudnia 1944 roku. W styczniu 1945 r. skierowany został do pracy przymusowej w fabryce włókienniczej "Niehues und Dutting"w Nordhorn - do kwietnia 1945.
Numer jeniecki
223457
Losy po wojnie
Po wyzwoleniu w PSZ w Niemczech ukończył Gimnazjum Ogólnokształcące 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka w Quakenbrueck. Następnie w Wielkiej Brytanii. Po demobilizacji w latach 1947-1948 pracował jako kelner w Oxford & Cambridge Club w Londynie. W 1950 roku relegowany z Państwowej Szkoły Morskiej w związku z przynależnością do AK. Ukończył studia dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim. Korespondent Polskiego Radia i TV w Kopenhadze (lata 1972-1981)
Awanse
We wrześniu 1944 r. nominowany z łącznika na stopień strzelca przez d-cę 2. kompanii bat. "Golski" por. Zygmunta. Po wojnie awansowany kolejno do stopnia podporucznika i porucznika WP
Odznaczenia
Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy, Krzyż Zasługi dla ZHP z Rozetą-Mieczami, Odznaka Weterana Walk o Niepodległość, Patent Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny, Medal za Warszawę, Medal Zwycięstwa i Wolności, Odznaka Pamiątkowa Akcji "Burza"
Informacje dodatkowe
5 października 1944 wyszedł do niewoli przez barykadę na ul. Śniadeckich i obóz w Ożarowie Mazowieckim. Razem z 30 najmłodszymi jeńcami Stalagu Sandbostel przeniesiony do Stalagu VI C w Oberlangen. Wraz z grupą zmuszony do niewolniczej pracy.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram