Pseudonim:
"Wacek"
Data urodzenia:
1928-01-01
Data śmierci:
2022-11-17
Funkcja:
goniec
Stopień:
strzelec
Pseudonimy:
"Wacek", "Znicz"
Numer legitymacji AK:
17405
Miejsce urodzenia:
Toruń
Imiona rodziców:
Jan - Zofia
Wykształcenie do 1944 r. :
Przed wojną uczęszczał do szkoły dla dzieci oficerów z Twierdzy Ossowiec.
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Czarnieckiego 49
Oddział:
Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" (Śródmieście) - zgrupowanie "Chrobry II" - I batalion "Lecha Żelaznego" - 1. kompania "Warszawianka” - II pluton
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - Szpital Jeńców AK Zeithain
Numer jeniecki:
299928
Miejsce śmierci :
Warszawa
Miejsce pochówku:
Warszawa, Cmentarz Komunalny Północny (Wólka Węglowa) - 16.12.2022
Informacje dodatkowe - losy rodziny :
Jego ojciec Jan Walasek był był zawodowym oficerem WP. Początkowo rodzina mieszkała w Bydgoszczy, a gdy Jan Walasek otrzymał przydział do 32. pułku artylerii lekkiej, a następnie do 135. pułku piechoty, którym dowodził pułkownik Tabaczyński cała jednostka znalazła się w Twierdzy Osowiec, stanowiąc jedną z pierwszych jednostek Korpusu Ochrony Pogranicza. W okresie okupacji niemieckiej Bohdan wraz z matką znalazł się w Warszawie, gdzie jego matka Zofia Walasek poprzez Janinę Krzyżanowską żonę „Wilka”została wprowadzona do Armii Krajowej i pełniła służbę wywiadzie Komendy Głównej w stopniu podporucznika, specjalność szyfry.
Źródła:
FPNP, UdsKiOR, Muzeum Powstania Warszawskiego, zbiory: P/2416-2421, Archiwum Historii Mówionej: Bogdan Walasek, Warszawa, 8 kwietnia i 13 maja 2011 roku. Informację o śmierci zgłosiła p. Anna Sztyk - Archiwum Historii Mówionej, 11/2022. Data zgonu przyjęta urzędowo - 17.11.2022
Literatura:
Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego t VI
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Bohdan Zbigniew Walasek - zdjęcie z kenkarty z okresu okupacji niemieckiej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/3461 (P/2421)

Bohdan Zbigniew Walasek - zdjęcie z kenkarty z okresu okupacji niemieckiej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/3461 (P/2421)

Okupacyjna kenkarta Bohdana. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/3461 (P/2421)

Okupacyjna kenkarta Bohdana. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/3461 (P/2421)

Okupacyjna kenkarta Bohdana Walaska. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/3461 (P/2421)

Okupacyjna kenkarta Bohdana Walaska. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/3461 (P/2421)

 Banknot o wartości 10 zł, emisja: 1.03.1940 r., Bank emisyjny w Polsce, ser. H 7104974;  na rewersie:  stempel AK "Reguła". Pierwszy żołd powstańczy sierpień 1944 r.”. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/3460 (P/2419)

Banknot o wartości 10 zł, emisja: 1.03.1940 r., Bank emisyjny w Polsce, ser. H 7104974; na rewersie: stempel AK "Reguła". Pierwszy żołd powstańczy sierpień 1944 r.”. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/3460 (P/2419)

 Banknot o wartości 10 zł, emisja: 1.03.1940 r., Bank Emisyjny w Polsce, ser. H 7104974;  na rewersie:  stempel AK "Reguła". Pierwszy żołd powstańczy sierpień 1944 r.”. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/3460 (P/2419)

Banknot o wartości 10 zł, emisja: 1.03.1940 r., Bank Emisyjny w Polsce, ser. H 7104974; na rewersie: stempel AK "Reguła". Pierwszy żołd powstańczy sierpień 1944 r.”. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A/3460 (P/2419)

Numer jeniecki  299.928 na tekturce, należący do strz.  Bohdana Walaska. ps. "Wacław".  Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-M/2013 (P/2417)

Numer jeniecki 299.928 na tekturce, należący do strz. Bohdana Walaska. ps. "Wacław". Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-M/2013 (P/2417)

Blaszka identyfikacyjna z numerem jenieckim 299.928 należąca do strz.  Bohdana Walaska. ps. "Wacław". Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-M/1991 (P/2416)

Blaszka identyfikacyjna z numerem jenieckim 299.928 należąca do strz. Bohdana Walaska. ps. "Wacław". Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-M/1991 (P/2416)

Karta pocztowa nadana przez Marię Zakrzewską do strz. Bohdana Walaska "Wacław" (nr jeniecki: 299928) do Szpitala Jeńców AK Zeithain; w prawym górnym rogu stempel pocztowy: Krakau 19.12.44, stempel: Michałowice; po prawej stronie stempel cenzury obozowej: Stalag IV B geprüft.  Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-3459

Karta pocztowa nadana przez Marię Zakrzewską do strz. Bohdana Walaska "Wacław" (nr jeniecki: 299928) do Szpitala Jeńców AK Zeithain; w prawym górnym rogu stempel pocztowy: Krakau 19.12.44, stempel: Michałowice; po prawej stronie stempel cenzury obozowej: Stalag IV B geprüft. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-3459

Karta pocztowa nadana przez Marię Zakrzewską do strz. Bohdana Walaska "Wacław" (nr jeniecki: 299928) do Szpitala Jeńców AK Zeithain; w prawym górnym rogu stempel pocztowy: Krakau 19.12.44, stempel: Michałowice; po prawej stronie stempel cenzury obozowej: Stalag IV B geprüft.  Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-3459

Karta pocztowa nadana przez Marię Zakrzewską do strz. Bohdana Walaska "Wacław" (nr jeniecki: 299928) do Szpitala Jeńców AK Zeithain; w prawym górnym rogu stempel pocztowy: Krakau 19.12.44, stempel: Michałowice; po prawej stronie stempel cenzury obozowej: Stalag IV B geprüft. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-3459

Zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich wykonanych w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.

Zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich wykonanych w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.

Nasz newsletter