Bolesław Krzysztof Biega

Pseudonim:
"Pałąk"
Data urodzenia:
1922-07-21
Data śmierci:
2023-05-18
Funkcja:
dowódca plutonu, od 10.09.1944 r. dowódca kompanii
Stopień:
plutonowy podchorąży - podporucznik
Numer legitymacji AK:
15909
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Bolesław - Marianna (Marjorie) z domu Thomas
Dzieciństwo:
Dzieciństwo spędził w Anglii. Był synem dyplomaty Bolesława Biegi, który w latach 1923-1928 był II sekretarzem ambasady polskiej w Londynie, a następnie szefem sekcji anglo-amerykańskiej MSZ. Matka - Angielka Marjorie Thomas była tłumaczką w składzie delegacji na traktat wersalski. Zmarła nagle latem 1924. Bolesław Biega Senior usunięty ze stanowiska z powodów politycznych w 1933 roku, w 1937 roku objął kierownictwo w gazecie "Wieczór Warszawski".
Wykształcenie do 1944 r. :
W latach 1935-1939 był uczniem klas II-IV Gimnazjum im. Sułkowskich w Rydzynie, a następnie I klasy licealnej tejże szkoły o profilu matematyczno-przyrodniczym. Do szkoły przebył praktycznie nie znając języka polskiego, który jednak szybko opanował. Świadectwo dojrzałości otrzymał w Warszawie w 1940 roku, następnie studiował na Wydziale Elektrycznym Szkoły Budowy Maszyn Wawelberga i Rotwanda. Dyplom uzyskał w 1944 r.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Od 1940 roku żołnierz Warszawskiego Okręgu Związku Walki Zbrojnej. Ukończył SzkołęPodchorążych Rezerwy Piechoty „Agricola”. Przydział przed Powstaniem: Armia Krajowa - batalion "Kiliński" - 2. kompania "Szare Szeregi" - dowódca plutonu.
Adres przed Powstaniem:
Warszawa ul. Łowicka 60 m. 4
Oddział:
Armia Krajowa - batalion "Kiliński" - 2. kompania "Szare Szeregi" - od 10.09.1944 r. dowódca kompanii.
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Rodzina walcząca w Powstaniu Warszawskim:
Od 13.08.1944 r. w związku małżeńskim z Alicją - sanitariuszką batalionu "Kiliński".
Odniesione rany:
Ranny w natarciu na Pocztę Główną - rana postrzałowa lewego nadgarstka z uszkodzeniem kości. Przebywał w szpitalu polowym przy Moniuszki 11.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu IV B / H Zeithain (obóz szpitalny - oddział Stalagu IV-B Mühlberg)
Numer jeniecki:
305009
Losy po wojnie:
Po wyzwoleniu pozostał na Zachodzie. Był oficerem łącznikowym przy armii amerykańskiej, zajmował się sprawami polskich uchodźców w północnej Wirtembergii. Następnie wraz z PSZ wyjechał do Anglii, gdzie w 1946 roku został zdemobilizowany. W latach 1946-1950 pracował jako inżynier Equipment & Engineering Co. Ltd w Londynie. Po przeniesieniu się wraz z żoną do USA pracował w General Electric Comp. w Fort Wayne jako szef sekcji (lata 1951-1959), a następnie jako szef sprzedaży produktów przemysłowych w firmie w Chicago. (1959-1964) i w Sola Basic na stanowisku dyrektora technicznego. W latach 1968-1974 był szefem jednej z amerykańskich komisji w IEC. Przez kilka lat był członkiem rady organizacji dobroczynnej "Bratnia Pomoc" (Polish Assistance Association) w Nowym Jorku. W 1988 roku przeszedł na emeryturę. Był autorem wspomnień "Thirteen is my lucky number. The Dramatic True Story of a Polish Resistance Fighter".
Imię i nazwisko po wojnie:
Bill Christopher Biega
Miejsce śmierci:
Freehold Township, USA
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego: Biega Bolesław, w tym kserokopie: legitymacji AK nr 15909 wystawiona dla pchor (ppor). "Pałąka", świadectwo ślubu z dn. 16.08.1944 podpisane przez kapelana 4 Rejonu ks. Wiktora Potrzebskiego „Cordę”, kopie wniosków awansowych z dn. 11.09.1944, Polski Czerwony Krzyż - kartoteka, ankieta biograficzna - zgłoszenie kolegi szkolnego, Jana Bohdana Glińskiego ps. Gbur, Doktór Jan, życiorys. Informację o śmierci przekazał p. Stanisław Biega, nekrolog na stronie Urzędu ds Kombatantów i Osób Represjonowanych z 31.05.2023: https://kombatanci.gov.pl
Uwagi :
Pseudonim podawany w dokumentach AK z 1944 roku - "Pałąk", jednak w niektórych opracowaniach figuruje także jako Bolesław Biega „Pająk”
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Powstanie Warszawskie, 13.08.1944 - ślub sanitariuszki Alicji Treutler „Jarmuż” i podchorążego Bolesława Biegi „Pałąka” udzielony przez ks. Wiktora Potrzebskiego „Corda” w kaplicy przy ulicy Moniuszki 11. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego. Autorem  zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski „Brok"

Powstanie Warszawskie, 13.08.1944 - ślub sanitariuszki Alicji Treutler „Jarmuż” i podchorążego Bolesława Biegi „Pałąka” udzielony przez ks. Wiktora Potrzebskiego „Corda” w kaplicy przy ulicy Moniuszki 11. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego. Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski „Brok"

Powstanie Warszawskie, 13.08.1944 - ślub sanitariuszki Alicji Treutler „Jarmuż” i podchorążego Bolesława Biegi „Pałąka” udzielony przez ks. Wiktora Potrzebskiego „Corda” w kaplicy przy ulicy Moniuszki 11. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego. Autorem  zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski „Brok"

Powstanie Warszawskie, 13.08.1944 - ślub sanitariuszki Alicji Treutler „Jarmuż” i podchorążego Bolesława Biegi „Pałąka” udzielony przez ks. Wiktora Potrzebskiego „Corda” w kaplicy przy ulicy Moniuszki 11. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego. Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski „Brok"

Powstanie Warszawskie, 13.08.1944 - ślub sanitariuszki Alicji Treutler „Jarmuż” i podchorążego Bolesława Biegi „Pałąka” udzielony przez ks. Wiktora Potrzebskiego „Corda” w kaplicy przy ulicy Moniuszki 11. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego. Autorem  zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski „Brok"

Powstanie Warszawskie, 13.08.1944 - ślub sanitariuszki Alicji Treutler „Jarmuż” i podchorążego Bolesława Biegi „Pałąka” udzielony przez ks. Wiktora Potrzebskiego „Corda” w kaplicy przy ulicy Moniuszki 11. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego. Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski „Brok"

Powstanie Warszawskie, 13.08.1944 - ślub sanitariuszki Alicji Treutler „Jarmuż” i podchorążego Bolesława Biegi „Pałąka” udzielony przez ks. Wiktora Potrzebskiego „Corda” w kaplicy przy ulicy Moniuszki 11. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego. Autorem  zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski „Brok"

Powstanie Warszawskie, 13.08.1944 - ślub sanitariuszki Alicji Treutler „Jarmuż” i podchorążego Bolesława Biegi „Pałąka” udzielony przez ks. Wiktora Potrzebskiego „Corda” w kaplicy przy ulicy Moniuszki 11. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego. Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski „Brok"

Powstanie Warszawskie, 13.08.1944 - ślub sanitariuszki Alicji Treutler „Jarmuż” i podchorążego Bolesława Biegi „Pałąka” udzielony przez ks. Wiktora Potrzebskiego „Corda” w kaplicy przy ulicy Moniuszki 11. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego. Autorem  zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski „Brok"

Powstanie Warszawskie, 13.08.1944 - ślub sanitariuszki Alicji Treutler „Jarmuż” i podchorążego Bolesława Biegi „Pałąka” udzielony przez ks. Wiktora Potrzebskiego „Corda” w kaplicy przy ulicy Moniuszki 11. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego. Autorem zdjęcia jest Eugeniusz Lokajski „Brok"

Stwierdzenie ślubu - dokument wystawiony w Dowództwie 4 Rejonu  Warszawa Śródmieście dnia 16.08.1944 poświadczający zawarcie małżeństwa między Alicją Treutler a Bolesławem Biegą. Na dokumencie widoczny podpis kapelana 4. Rejonu ks. Wiktora Potrzebskiego „Cordy”. Źródło: Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego: Bolesław Biega

Stwierdzenie ślubu - dokument wystawiony w Dowództwie 4 Rejonu Warszawa Śródmieście dnia 16.08.1944 poświadczający zawarcie małżeństwa między Alicją Treutler a Bolesławem Biegą. Na dokumencie widoczny podpis kapelana 4. Rejonu ks. Wiktora Potrzebskiego „Cordy”. Źródło: Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego: Bolesław Biega

Nasz newsletter