Pseudonim:
"Styka"
Data urodzenia:
1907-07-14
Data śmierci:
1985-06-25
Funkcja:
-
Stopień:
podpułkownik
Miejsce urodzenia:
Minoga pow. Olkusz
Imiona rodziców:
Błażej - Marianna z domu Bąchorek
Wykształcenie (w tym wojskowe):
Uczeń gimnazjum w Dębicy, w którym to otrzymał świadectwo dojrzałości w 1925 r. Członek ZHP i Sodalicji Mariańskiej. Po ukończeniu Szkoły Podchorążych Piechoty w Warszawie (1925-1928) służył w 4. pułku strzelców podhalańskich na stanowisku dowódcy plutonu i kompanii, zaś po ukończeniu kursu obserwatorów w Centrum Wyszkolenia Lotnictwa w Dęblinie (1932) został przydzielony do 3. pułku lotniczego, gdzie był kolejno instruktorem wyszkolenia strzeleckiego, dowódcą plutonu, adiutantem pułku, dowódcą eskadry obserwacyjnej.
Udział w wojnie obronnej 1939 r.:
W kampanii wrześniowej 1939 r. dowódca 36. eskadry obserwacyjnej Armii "Poznań", m.in. uczestniczył w bitwie nad Bzurą. Skierowany w rejon Brześcia nad Bugiem, został tam 17 września t.r. zestrzelony i ciężko ranny w ramię i nogę (amputowano mu następnie nogę, a lewe ramię pozostało sztywne). Leczył się w szpitalu w Brześciu, zaś w styczniu 1940 r. przedostał się do Warszawy, gdzie jeszcze przez półtora roku przebywał na kuracji w Szpitalu Ujazdowskim.
Przydział w konspiracji:
Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział III (Operacyjno-Szkoleniowy) - Wydział Lotnictwa "Bociany"
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od listopada 1940 r. w ZWZ-AK. Przydzielony do Szefostwa Lotnictwa w Oddz. V KG. (w połowie 1942 przemianowanego na Wydz. Lotnictwa i przeniesionego do Oddz II KG), pracował w komórce odbioru zrzutów, w połowie 1942 r. wydzielonej z z Szefostwa Lotnictwa i przemianowanej na Wydz. Zrzutów (Kierownictwo Odbioru Zrzutów) Oddz. AK. Szef operacji zrzutowych „Import”; w 1943 r. przydzielony do Działu Techniczno - Operacyjnego Wydziału Lotniczego KG AK jako zastępca Szefa Działu – płk. Adama Kurowskiego i szef komórki łączności dwustronnej „Most”, organizator trzech akcji przerzutowych, w tym najsłynniejszej Most III (osobiście zorganizował transport części niemieckiej broni "V-2", zabranych przez samolot w ramach operacji "Most III" )
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Szopena
Oddział w Powstaniu:
Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział III (Operacyjno-Szkoleniowy) - Wydział Lotnictwa "Bociany" - oficer sztabowy KG AK, szef działu zrzutów i akcji przejmowania zrzutów dla Warszawy o kryptonimie „Syrena” - zajmował się planowaniem rozmieszczenia punktów zrzutów i sprawdzaniem przygotowania placówek odbioru w Śródmieściu i na Powiślu, a po ewakuacji KG AK ze Starego Miasta do Śródmieścia był oficerem łącznikowym między Komedą Główną a Wydziałem Lotnictwa przy ul. Wspólnej 37.
Losy po Powstaniu:
Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną. Osadzony w obozie przejściowym w Pruszkowie (Dulag 121), po kilku dniach został zwolniony jako inwalida. Od października 1944 r. szef Wydz. Zrzutów - teraz jako referat przerzutów powietrznych podporządkowanego ponownie Wydz. Lotnictwa Komendy Głównej. Mieszkał wówczas w Radomsku. Działalność w konspiracji zakończył po rozwiązaniu AK w styczniu 1945 r.
Losy po wojnie:
Od połowy 1945 r. organizator, a następnie kierownik Oddziału w Gdańsku PLL "LOT". Od 1949 r. aż do przejścia na emeryturę w 1973 r. pracował w Centrali "Społem" w Warszawie. W latach 1965 - 1967 był ławnikiem Sądu Powiatowego dla m.st. Warszawy.
Awanse:
Podpułkownik kapitan (1937), major (1943), podpułkownik (rozkaz Dowódcy AK L.474 zi3 4 lipca 1944)
Odznaczenia:
Virtuti Militari V klasy (rozkaz Dowódcy AK L.512 z 2 października 1944), czterokrotnie Krzyż Walecznych (rozkaz Dowódcy AK L.33 z dnia 15 stycznia 1945), Złoty Krzyż Zasługi (1969), Medal Wojska (1969) czterokrotnie, Krzyż Armii Krajowej (1969), Warszawski Krzyż Powstańczy.
Miejsce śmierci:
Warszawa. Pochowany na Starych Powązkach, kwatera 233, rząd V
Źródła:
A.Kunert, "Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944" tom III, Anna Morawska z d. Dorembowicz
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Bolesław Dorembowicz w roku 1938.  Zdjęcie z archiwum rodzinnego córki, Anny Morawskiej

Bolesław Dorembowicz w roku 1938. Zdjęcie z archiwum rodzinnego córki, Anny Morawskiej

Nasz newsletter