Pseudonim:
"Sław"
Data urodzenia:
1917-07-04
Data śmierci:
1982-01-11
Funkcja:
oficer informacyjny
Stopień:
porucznik
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Udział w konspiracji 1939-1944:
VII Obwód "Obroża" (powiat warszawski) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - sztab
Oddział:
Armia Krajowa - batalion "Zaremba"-"Piorun" - sztab, oficer informacyjny
Szlak bojowy:
Śródmieście Południe
Losy po Powstaniu:
Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną
Miejsce śmierci:
Łódź
Informacje dodatkowe:
Urodził się w Warszawie. Tu również ukończył szkołę powszechną i średnią. Oboje rodzice byli pracownikami Gazowni Warszawskiej i po przejściu na emeryturę zamieszkali w Rembertowie, gdzie wybudowali dom. Bolesław po zdaniu matury w 1935 r. wstąpił na ochotnika do wojska, aby przed podjęciem studiów odbyć służbę wojskową. W latach 1935-1936 ukończył szkołę podchorążych piechoty przy 10 Dywizji Piechoty w Łodzi, otrzymując stopień plutonowy podchorąży. Następnie podjął studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej jednocześnie pracując m.in w Biurze Technicznych Wojsk Łączności. Od początku okupacji niemieckiej zaangażowany w konspirację ( pseudonim "Sław") W 1943 r. został szefem wywiadu Rejonu II "Celków" (Marki) i Rejonu III "Dęby" (Rembertów) VII Obwodu "Obroża" Okręgu Warszawskiego AK. Graf dysponował siatką agentów wywiadu obejmującą kilkadziesiąt osób pracujących na różnych stanowiskach. W lipcu 1944 r. został mianowany zastępcą szefa kontrwywiadu VII Obwodu "Obroża" Okręgu Warszawskiego AK. W tym samym miesiącu poślubił Zofię Skarbek. Podobnie jak jej siostra Barbara była ona agentką wywiadu AK w dowództwie garnizonu niemieckiego w Rembertowie (obie dobrze znały język niemiecki), gdzie pracowały jako urzędniczki. Zdobyły dla wywiadu AK wiele bardzo ważnych materiałów. Bolesław Graf wziął udział w Powstaniu Warszawskim jako oficer informacyjny (wywiad i kontrwywiad) batalionu AK "Zaremba-Piorun". Po kapitulacji Powstania na rozkaz przełożonych pozostał w konspiracji. Początkowo przebywał w Rawie Mazowieckiej, później w majątku Wilków koło Grójca, skąd prowadził działalność konspiracyjną. Znawca historii VII Obwodu "Obroża" Okręgu Warszawskiego AK historyk dr Jacek Zbigniew Sawicki podaje, że kierował wówczas komórką wywiadu "Jurata" obejmującą teren Okręgu Warszawskiego AK. Po zajęciu terenów za Wisłą przez Armię Czerwoną i formalnym rozwiązaniu AK 19 stycznia 1945 r. przez ostatniego komendanta głównego AK gen. Okulickiego ps. Niedźwiadek Graf nadal prowadził działalność konspiracyjną. Został włączony w nawiązanie kontaktów między gen. Okulickim a władzami NKWD działającymi w Polsce. Po aresztowaniu przez NKWD Przywódców Polski Podziemnej sam zagrożony aresztowaniem wyjechał do Łodzi, gdzie początkowo podjął pracę, a później dalsze studia na Politechnice Łódzkiej (ukończone w 1947 r.). Do końca życia we wszystkich dokumentach cywilnych i wojskowych nie podał żadnej informacji o swojej konspiracyjnej działalności.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Bolesław Graf. Fot.  Andrzej Bartha - archiwum prywatne

Bolesław Graf. Fot. Andrzej Bartha - archiwum prywatne

Fot.  Andrzej Bartha - archiwum prywatne

Fot. Andrzej Bartha - archiwum prywatne

Fot.  Andrzej Bartha - archiwum prywatne

Fot. Andrzej Bartha - archiwum prywatne

Nasz newsletter