Pseudonim:
"Kuba"
Data urodzenia:
1898-01-10
Data śmierci:
1958-10-22
Funkcja:
szef kompanii
Stopień:
sierżant
Numer legitymacji AK:
4277
Miejsce urodzenia:
Łódź
Imiona rodziców:
Wincenty - Bronisława z domu Kruszyńska
Wykształcenie:
W latach 1906-1912 uczeń Szkoły Powszechnej przy fabryce I. K. Poznańskiego (ul. Ogrodowa 26), następnie uczył się w Gimnazjum Tomaszewskiego przy ul. Ogrodowej - do końca 1914 r. w tym czasie musiał pracować zarobkowo. W latach 1915-1916 uczęszczał na wykłady Powszechnego Uniwersytetu Ludowego w Łodzi. W okresie od 19 marca 15 lipca 1918 r. ukończył Kursy Handlowe przy Stowarzyszeniu Handlowców Polskich w Łodzi, od września do listopada tego roku uczęszczał na Kursy Przedmiotowe - Gimnazjalne inż. Barszczewskiego, ul. Długa 90 w Łodzi
Służba wojskowa:
Od stycznia 1915 r. do 21 marca 1916 r. członek POW w Okręgu IV - pseudonim "Kuba". Od 15..08.1915 r. do 21..03.1916 r. służył w Oddziale Skautowym przy II Brygadzie Legionów Polskich płk. Hallera. W 1917 r ukończył Szkołę Podchorążych przy 3 pułku piechoty Legionów w Zegrzu, następnie Kurs instruktorów przy 3 Kursie Wyszkolenia Wojska Polskiego w Zegrzu. Od 13..07.1917 do 19..05.1918 był internowany w Szczypiornie - Łomży. W listopadzie 1918 r. uczestniczył w rozbrajaniu Niemców. W okresie 1919-1921 służył w Wojsku Polskim.
Praca zawodowa do 1944 r.:
Do połowy 1919 r. pracował jako urzędnik w Urzędzie Celnym w Aleksandrowie Kujawskim i w Wieruszowie. Od 1922 r. pracował jako praktykant handlowy, później jako sprzedawca w przedsiębiorstwie Walentego Cieleckiego przy ul. Piotrkowskiej 68 w Łodzi. Od grudnia 1926 r. prowadził samodzielne przedsiębiorstwo handlowe branży żelaznej "Bolesław Jankowski" przy ul. Piotrkowskiej 91 w Łodzi - w grudniu 1939 r. przejęte przez Niemców; od 1937 r. dodatkowo prowadził przedsiębiorstwo handlu hurtowego przy ul. Sierackiego 9 - do grudnia 1939 r. - przejęte przez Niemców. Członek Stowarzyszenia Polskich Kupców i Przemysłowców Chrześcijan. W grudniu 1939 r. wysiedlony z Łodzi. W okresie 1940-1941 pracował jako magazynier i sprzedawca w fabryce wódek w Zamościu. Od 30..08.1941 do 1944 - współwłaściciel firmy "St. Kozłowski i S-ka" w Warszawie, ul. Chmielna 27 m. 17 ("sprzedaż towarów żelaznych, spółka jawna").
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od stycznia 1940 roku - członek KON (Konwent Organizacji Niepodległościowych), następnie w Grupie Wojsk Polskich "Edward"; od kwietnia 1944 r. w Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" Warszawskiego Okręgu AK - 1. Rejon - VIII zgrupowanie "Krybar" - 4. kompania - pluton 1142
Oddział:
Armia Krajowa - Grupa Bojowa "Krybar” (Powiśle) - 4. kompania - szef kompanii; po rozwiązaniu zgrupowania w dyspozycji Grupy "Róg".
Szlak bojowy:
Powiśle - Śródmieście Północ. Przed wyjściem do niewoli brał udział w zabezpieczaniu i ukryciu broni oraz dokumentacji 4. kompanii zgrupowania "Krybar".
Warszawski Korpus Armii Krajowej (od 20.09.1944):
28. Dywizja Piechoty AK im. Stefana Okrzei - 36. pułk piechoty Legii Akademickiej.
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - od 10.10.1944 r. jeniec Stalagu XI B Fallingbostel; 26.10.1944 r. przeniesiony do obozu pracy: Arbeitskommando 589 Bad Harzburg (Schlewecke koło Goslaru) - pracował w kopalni rudy żelaza.
Numer jeniecki:
141169
Odznaczenia:
10.05.1921 r. odznaczony Krzyżem Walecznych (sierżant 3 p.p. 2. Dywizji Piechoty Legionów) - z wniosku o "Krzyż Waleczności”: "Na postoju 21.08.1920”; Szczegółowy opis czynów: "Podczas walk pozycyjnych nad Berezyną stojąc na warcie zauważył, że patrol nieprzyjacielski przeprawia się na nasz brzeg. Nie chcąc zdradzić swojej obecności, ukrył się w zaroślach. Gdy tratwa wypłynęła na środek rzeki rzuca granat na samą barkę raniąc kilku ciężko i pięciu bierze do niewoli". 15.07.1925 r. otrzymał Krzyż Legionowy, 31.12.1931 r. otrzymał odznakę pamiątkową "Więźniów Ideowych" z lat 1914-1921 za internowanie w Szczypiornie; 17.03.1932 r. odznaczony Krzyżem Niepodległości za "pracę w dziele odzyskania niepodległości". - 11.11.1937 r. odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi za "zasługi na polu pracy społecznej".
Losy po wojnie:
Po powrocie z Niemiec (5.10.1945) przejął firmę branży żelaznej i metalowej od tymczasowo zarządzającego nią brata - Kazimierza. Od 20 sierpnia 1946 r. członek Związku Kupców w Łodzi, Sekcja żelazno-techniczna. 27. 01. 1947 r. uznany przez Wojskową Komisję Lekarską w Łodzi za niezdolnego do służby wojskowej. W czerwcu 1949 r. ukończył Kupiecki Instytut Wiedzy Zawodowej - Oddział w Łodzi, ul. Piotrkowska 40. W okresie 7.09.1949 - 3.02.1950 ukończył Kurs Księgowości Niższej w Stowarzyszeniu "Ognisko" - Oddział w Łodzi, Kursy Dokształcające dla Dorosłych - ul. Moniuszki 4a. - 15.02.1950 - 30.06.1950 - Kurs Księgowości Wyższej w Stowarzyszeniu "Ognisko" Oddział w Łodzi - Kursy Dokształcające dla Dorosłych - ul. Moniuszki 4a. Od 20.01.1951 - członek Zrzeszenia Prywatnego Handlu i Usług m. Łodzi w Łodzi, ul. Piotrkowska 40.
Miejsce śmierci:
Łódź
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Bolesław Jankowski

Bolesław Jankowski

Zdjęcie okupacyjne - trzej wspólnicy firmy "St. Kozłowski i S-ka" - Władysław Moczydłowski, Stanisław Kozłowski i Bolesław Jankowski, sprzedaż towarów żelaznych, spółka jawna". Pierwszy od lewej, to Bolesław Jankowski, drugi lub trzeci Stanisław Kozłowski, z którym Bolesław poszedł do Powstania i razem służyli w tej samej kompanii Grupy Bojowej "Krybar".

Zdjęcie okupacyjne - trzej wspólnicy firmy "St. Kozłowski i S-ka" - Władysław Moczydłowski, Stanisław Kozłowski i Bolesław Jankowski, sprzedaż towarów żelaznych, spółka jawna". Pierwszy od lewej, to Bolesław Jankowski, drugi lub trzeci Stanisław Kozłowski, z którym Bolesław poszedł do Powstania i razem służyli w tej samej kompanii Grupy Bojowej "Krybar".

Bolesław Jankowski jako jeniec wojenny w Stalagu XI B

Bolesław Jankowski jako jeniec wojenny w Stalagu XI B

Karta pocztowa z 10 grudnia 1944 r. napisana przez Józefę Jankowską - żonę Bolesława - zawiera prośbę skierowaną do jego bratowej i brata - Anieli i Kazimierza Jankowskich - o wysłanie mu do obozu pracy paczek rzeczowo-żywnościowych.

Karta pocztowa z 10 grudnia 1944 r. napisana przez Józefę Jankowską - żonę Bolesława - zawiera prośbę skierowaną do jego bratowej i brata - Anieli i Kazimierza Jankowskich - o wysłanie mu do obozu pracy paczek rzeczowo-żywnościowych.

Karta pocztowa z 10 grudnia 1944 r. napisana przez Józefę Jankowską - żonę Bolesława - zawiera prośbę skierowaną do jego bratowej i brata - Anieli i Kazimierza Jankowskich - o wysłanie mu do obozu pracy paczek rzeczowo-żywnościowych.

Karta pocztowa z 10 grudnia 1944 r. napisana przez Józefę Jankowską - żonę Bolesława - zawiera prośbę skierowaną do jego bratowej i brata - Anieli i Kazimierza Jankowskich - o wysłanie mu do obozu pracy paczek rzeczowo-żywnościowych.

Legitymacja byłego jeńca wojennego - Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

Legitymacja byłego jeńca wojennego - Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

Legitymacja byłego jeńca wojennego - Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

Legitymacja byłego jeńca wojennego - Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie

Nasz newsletter