Pseudonim
"Derma"
Data urodzenia
1906-03-03
Data śmierci
1950-04-26
Stopień
dowódca pocztu
Stopień
podporucznik
Numer legitymacji AK
7 / B
Nazwisko konspiracyjne
Bolesław Derma
Miejsce urodzenia
Rosja
Imiona rodziców
Bronisław - Adela [inne wersje: Adelajda] Dermanowska z domu Rajnowska
Wykształcenie (w tym wojskowe)
W 1926 roku ukończył Gimnazjum Państwowe w Ostrogu nad Horyniem (Wołyń.) Wykształcenie wojskowe: Szkoła Podchorążych Rezerwy Piechoty w Tomaszowie Lubelskim, w 1935 roku uzyskał nominację na podporucznika. Przełożeni: płk. dypl. B. Prugar - Kettling (45 Pułk Piechoty Strzelców Kresowych - 45 pp PSK) oraz gen. Edmund Stanisław Knoll-Kownacki (13 Dywizja Piechoty w Równem).
Zawód
Aktor
Udział w konspiracji 1939 -1944
W konspiracji od 11.11.1940 roku w Związku Walki Zbrojnej, Grupa majora Hynka, następnie batalion szturmowy "Wkra" Komendy PKB m.st. Warszawy.
Oddział
Armia Krajowa - Grupa "Północ" - Państwowy Korpus Bezpieczeństwa (PKB) - Oddział "Barry". Przełożeni - płk. Karol Jan Ziemski ps. „Wachnowski”, d-ca Grupy "Północ" oraz mjr. Włodzimierz Kozakiewicz "Barry" - dowódca żandarmerii Grupy "Północ" i oddziału.
Szlak bojowy
Stare Miasto - kanały - Śródmieście Północ (obrona Starego Miasta, Ratusza i Śródmieścia).
Warszawski Korpus Armii Krajowej (od 20.09.1944)
28. Dywizja Piechoty AK im. Stefana Okrzei - 15. pułk piechoty AK "Wilków"
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice k. Opola), następnie osadzony w Oflagu VII A Murnau.
Numer jeniecki
102223
Losy po wyzwoleniu
12 lipca 1945 roku przyjęty warunkowo do II Korpusu Polskiego (PSZ) - rozkaz personalny II Korpusu nr 137/45
Losy po wojnie
Aktor teatralny i piosenkarz. Nie jest znany przebieg jego kariery przed 1948 rokiem. Wiadomo, że od 1948 był związany z Teatrem Syrena w Warszawie, a w sezonie 1948/1949 występował w teatrzyku satyrycznym "Wróbelek Warszawski". Zagrał m.in. Miksę ("Sprawa o Czardaszkę") i Krawca ("Pan z milionami").
Miejsce śmierci
Warszawa
Miejsce pochówku
Cmentarz Bródnowski w Warszawie (kw. 35 E-III-26). Na nagrobku upamiętniony jako Dermanowski - Majski
Uwagi
W opracowaniach pod nazwiskiem Bolesław Majski. Prawdziwe dane osobowe: Bolesław Dermanowski (także jako Boleslaw Dermanowski-Majski).
Źródła
MPW-baza uczestników PW (pierwotnie jako Bolesław Majski), MPW-materiały do Słownika Biograficznego Uczestników PW - kopia kwestionariusza specjalnego (MPW-teczka - Pokój Kombatanta)
Publikacje
"Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1765-1965", PWN Warszawa 1973; Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego T.4 - Jeńcy wojenni - żołnierze Powstania Warszawskiego, oprac. Tomasz Łabuszewski, red. Andrzej Krzysztof Kunert (red. nacz.) Warszawa: ARS Print Production, 1997, Żołnierze AK Oddziału "Barry"- wspomnienia i relacje, oprac. Leonard Mroczek, Warszawa 1994 (w opracowaniu jako Bolesław Majski), nekrolog prasowy: Życie Warszawy 1950 nr 114.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram