Bożena Józefa Grabowska

Pseudonim:
"Magda"
Data urodzenia:
1925-06-21
Data śmierci:
2013-03-21
Funkcja:
łączniczka
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od roku 1943, Obszar Warszawski Armii Krajowej - kompania ochrony Sztabu Obszaru Warszawskiego AK "Koszta" - wprowadzona przez żonę kpt. Kazimierza Szalasta ps. "Korab", Justynę.
Praca w czasie okupacji:
Pracowała jako urzędnik w ZUS-ie, w dziale gospodarczym.
Oddział:
Obszar Warszawski Armii Krajowej - kompania ochrony Sztabu Obszaru Warszawskiego AK "Koszta"
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu:
Wydostała się z Warszawy do Milanówka, a następnie do Komorowa i Krakowa. W Krakowie spotkała się z matką. Obie pracowały w ZUS-ie. Gdy centralę ZUS przeniesiono do Łodzi zamieszkały w Łodzi.
Losy po wojnie:
Wyszła za mąż, mieszkała we Wrocławiu.
Nazwisko po mężu:
Pawłowska
Miejsce pochówku:
Cmentarz Osobowicki we Wrocławiu, kw. 103 gr. 190 rząd 6
Informacje dodatkowe:
    "12 września 1944 r. Bożena Grabowska "Magda" dobiega z meldunkiem do ZUS-u na Czerniakowskiej. Zna budynek, pracowała tu jako urzędniczka przed Powstaniem. Od rana trwa atak na Czerniaków. Dzielnica płonie, obszar pozostający w polskich rękach topnieje. "Magda" do ZUS-u we­szła, ale wyjść nie zdą­ży­ła: zja­wi­li się Niem­cy. Nim ją aresz­to­wa­li, zdą­ży­ła ukryć le­gi­ty­ma­cję AK, po­wstań­czą opa­skę i dwa zdję­cia. Na jed­nym idzie przed pla­ka­tem "Każdy po­cisk, jeden Nie­miec", w ręce trzy­ma świe­żą AK-owską le­gi­ty­ma­cję (jesz­cze nie zgię­tą, żeby nic się nie za­ma­za­ło). Na dru­gim stoi z Ant­kiem Tu­le­ją "Niedź­wie­dziem"; on trzy­ma nie­miec­ki hełm z bia­ło-czer­wo­ną ro­ze­tką. - Chciał ten hełm spo­lsz­czyć, ale nie chciał zwy­kłej bia­ło-czer­wo­nej opa­ski. Uszy­łam więc dla niego ro­ze­tkę, a do niej przy­cze­pi­li­śmy orzeł­ka - wspo­mi­na Bo­że­na Paw­łow­ska
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, MPW-zbiory: zdjęcia z okresu Powstania Warszawskiego autorstwa Eugeniusza Lokajskiego "Broka", MPW-zbiory: P/5443 dar Bożeny Pawłowskiej.
Publikacje:
Patrycja Bukalska "Chwila uśmiechniętej wolności" w: Tygodnik Powszechny, lipiec 2008
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Bożena Pawłowska. Fot AR MPW, zbiory MPW sygn. P/5443

Bożena Pawłowska. Fot AR MPW, zbiory MPW sygn. P/5443

Legitymacja Bożeny Grabowskiej pracownika ZUS-u wystawiona  w dniu 12.03.1943 roku. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/5443 (dar Bożeny Pawłowskiej)

Legitymacja Bożeny Grabowskiej pracownika ZUS-u wystawiona w dniu 12.03.1943 roku. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/5443 (dar Bożeny Pawłowskiej)

Legitymacja pracownika ZUS, rewers. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/5443 (dar Bożeny Pawłowskiej)

Legitymacja pracownika ZUS, rewers. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/5443 (dar Bożeny Pawłowskiej)

Kenkarta ze zdjęciem wystawiona na nazwisko Bożena Józefa Kazimiera Grabowska. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/5443 (dar Bożeny Pawłowskiej)

Kenkarta ze zdjęciem wystawiona na nazwisko Bożena Józefa Kazimiera Grabowska. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/5443 (dar Bożeny Pawłowskiej)

Ausweis Bożeny Grabowskiej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/5443 (dar Bożeny Pawłowskiej)

Ausweis Bożeny Grabowskiej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/5443 (dar Bożeny Pawłowskiej)

2 dekada sierpnia 1944 r. Śródmieście Północne. Bożena Grabowska "Magda" na podwórzu kamienicy przy Moniuszki 11. Fotografia autorstwa Eugeniusza Lokajskiego, zbiory  MPW, sygn. MPW-IN/346. Prawa autorskie MPW

2 dekada sierpnia 1944 r. Śródmieście Północne. Bożena Grabowska "Magda" na podwórzu kamienicy przy Moniuszki 11. Fotografia autorstwa Eugeniusza Lokajskiego, zbiory MPW, sygn. MPW-IN/346. Prawa autorskie MPW

Bożena Grabowska "Magda" przeglądająca się w lusterku samochodu na podwórzu kamienicy przy Moniuszki 11. Fotografia autorstwa Eugeniusza Lokajskiego, zbiory  MPW, sygn. MPW-IN/344. Prawa autorskie MPW

Bożena Grabowska "Magda" przeglądająca się w lusterku samochodu na podwórzu kamienicy przy Moniuszki 11. Fotografia autorstwa Eugeniusza Lokajskiego, zbiory MPW, sygn. MPW-IN/344. Prawa autorskie MPW

Bożena Grabowska "Magda" i kpr. pchor. Antoni Tuleja "Niedźwiedź" na podwórzu kamienicy przy Moniuszki 11, druga dekada sierpnia 1944. Fotografia autorstwa Eugeniusza Lokajskiego, zbiory MPW sygn. MPW-IN/345, prawa autorskie: MPW.

Bożena Grabowska "Magda" i kpr. pchor. Antoni Tuleja "Niedźwiedź" na podwórzu kamienicy przy Moniuszki 11, druga dekada sierpnia 1944. Fotografia autorstwa Eugeniusza Lokajskiego, zbiory MPW sygn. MPW-IN/345, prawa autorskie: MPW.

Śródmieście Północne. Bożena Grabowska "Magda" i kpr. pchor. Antoni Tuleja "Niedźwiedź" na podwórzu kamienicy przy ulicy Moniuszki 11. Fotografia autorstwa Eugeniusza Lokajskiego, zbiory MPW sygn. MPW-IN/342, prawa autorskie: MPW.

Śródmieście Północne. Bożena Grabowska "Magda" i kpr. pchor. Antoni Tuleja "Niedźwiedź" na podwórzu kamienicy przy ulicy Moniuszki 11. Fotografia autorstwa Eugeniusza Lokajskiego, zbiory MPW sygn. MPW-IN/342, prawa autorskie: MPW.

Śródmieście Północne. Plakat powstańczy na murze kamienicy Moniuszki 7: "Każdy pocisk, jeden Niemiec" autorstwa Henryka Chmielewskiego. Obok stoi Bożena Grabowska "Magda". Fotografia autorstwa Eugeniusza Lokajskiego, zbiory MPW sygn. MPW-IN/407, prawa autorskie: MPW.

Śródmieście Północne. Plakat powstańczy na murze kamienicy Moniuszki 7: "Każdy pocisk, jeden Niemiec" autorstwa Henryka Chmielewskiego. Obok stoi Bożena Grabowska "Magda". Fotografia autorstwa Eugeniusza Lokajskiego, zbiory MPW sygn. MPW-IN/407, prawa autorskie: MPW.

Bożena Grabowska "Magda" na ulicy Moniuszki. W tle styk budynków Moniuszki 7 i 9 (po prawej). Fotografia autorstwa Eugeniusza Lokajskiego, zbiory MPW sygn. MPW-IN/406, prawa autorskie: MPW.

Bożena Grabowska "Magda" na ulicy Moniuszki. W tle styk budynków Moniuszki 7 i 9 (po prawej). Fotografia autorstwa Eugeniusza Lokajskiego, zbiory MPW sygn. MPW-IN/406, prawa autorskie: MPW.

Personalausweis ze zdjęciem wystawiony na nazwisko Bożena Kazimiera Józefa Grabowska. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/5443 (dar Bożeny Pawłowskiej)

Personalausweis ze zdjęciem wystawiony na nazwisko Bożena Kazimiera Józefa Grabowska. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/5443 (dar Bożeny Pawłowskiej)

Personalausweis ze zdjęciem wystawiony na nazwisko Bożena Kazimiera Józefa Grabowska. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/5443 (dar Bożeny Pawłowskiej)

Personalausweis ze zdjęciem wystawiony na nazwisko Bożena Kazimiera Józefa Grabowska. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/5443 (dar Bożeny Pawłowskiej)

Zdjęcie mogiły dzięki uprzejmości Rodziny Zmarłej i ZCK Wrocław

Zdjęcie mogiły dzięki uprzejmości Rodziny Zmarłej i ZCK Wrocław

Nasz newsletter