Pseudonim:
"Bussy"
Data urodzenia:
1926-01-14
Data śmierci:
1944-08-05
Funkcja:
sanitariuszka
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 43 Miejsce: 37
Stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Poznań
Imiona rodziców:
Henryk - Leokadia z domu Bogucka
Wykształcenie do 1944 r.:
Szkołę powszechną ukończyła przed wojną, natomiast w czasie okupacji uczęszczała do obowiązkowej Szkoły Zawodowej Nr VI mieszczącej się przy ulicy Chmielnej 10. W szkole tej przerabiany był program szkoły średniej o kierunku pielęgniarskim. Zajęcia praktyczne odbywały się w gabinetach wyznaczonych lekarzy.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W 1941 roku wstąpiła do powstającego na Powiślu konspiracyjnego harcerstwa, do 41. Warszawskiego Szczepu im. gen. Władysława Sikorskiego, reaktywowanego w warunkach okupacji przez dh phm Andrzeja Zejdlera ps "Babinicz" oraz jego kolegów z przedwojennego ZHP. W Szczepie tym oprócz 3 drużyn męskich była również drużyna żeńska, prowadzona przez dh Irenę Daniszewską ps "Isia". Harcerką tej drużyny została Bożena przyjmując pseudonim "Bussy". W drużynie prowadzone było szkolenie z umiejętności harcerskich, kursy sanitariuszek oraz wszelkie działania związane ze specyfiką życia w warunkach okupacji. Harcerki opiekowały się również rodzinami polskich żołnierzy będących więźniami obozów jenieckich oraz organizowały wysyłkę paczek dla tych żołnierzy. Szczególną uwagę przywiązywano do perfekcyjnego szkolenia dziewcząt w zakresie umiejętności bycia sanitariuszką w warunkach bojowych. Taką bowiem rolę przewidywano dla harcerek na czas walki z wrogiem. W końcu lipca 1944 roku oddział do którego przydzielono sanitariuszkę "Bussy" miał miejsce koncentracji na ulicy Tykocińskiej. Ta koncentracja została rozwiązana przed godziną "W". Następny przydział dostała do punktu sanitarnego WSK (Wojskowa Służba Kobiet) przy ulicy Chełmskiej.
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Radna 6 m. 1
Oddział:
V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - WSK (Wojskowa Służba Kobiet)
Szlak bojowy:
Mokotów
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Poległa na ul. Chełmskiej w czasie niesienia pomocy rannym żołnierzom.
Informacje dodatkowe:
Córka urzędnika bankowego. Jej 13-letnia siostra Grażyna Marciniak ps. „Maskotka” (obecnie Skommer) była łączniczką "Szarych Szeregów" (Ul "Wisła" Krąg "Zamek") Po upadku Powiśla wraz z rodzicami i młodszą 9-letnią siostrą Elżbietą została wypędzona na ul. Chłodną. Dwie doby, w tym jedną noc, spędzili w kościele św. Wojciecha. Potem pociągiem wywiezieni do Pruszkowa. Powojenne poszukiwania Bożenny nie przyniosły rezultatu. Matka, obecna przy ekshumacjach w rejonie Chełmskiej, w kwietniu 1945 r. nie rozpoznała zwłok. Poszukiwano także w Niemczech i Anglii, ale bez rezultatu.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Bożenna Marciniak „Bussy” (1926-1944) Fot. AR MPW

Bożenna Marciniak „Bussy” (1926-1944) Fot. AR MPW

Harcerki w mieszkaniu przy ul. Radnej: pierwsza od lewej: „Bussy”, w środku  zastępowa Grażyna Kostecka „Grażyna”.

Harcerki w mieszkaniu przy ul. Radnej: pierwsza od lewej: „Bussy”, w środku zastępowa Grażyna Kostecka „Grażyna”.

Nasz newsletter