Powrót do biogramów

Bronisław
Lewkowicz

Pseudonim
"Kurs"
Data urodzenia
1913-03-09
Data śmierci
1944-11-04
Stopień
-
Stopień
major - cichociemny
Miejsce urodzenia
Jarosław
Służba wojskowa do 1939 r.
Po ukończeniu Gimnazjum wstępuje do Korpusu Kadetów Nr 3 w Rawiczu. W 1934 r. zostaje przyjęty do Szkoły Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim, a następnie studiuje w Szkole Podchorążych Artylerii w Toruniu. W 1939 r. kończy kurs obserwatorów lotniczych (nawigatorów) i zostaje przydzielony do 1. Pułku Lotniczego 212 Eskadry w Warszawie.
Udział w wojnie obronnej 1939 r.
We wrześniu 1939 r. walczy w szeregach X dyonu BBomb, dostaje się do niewoli sowietów skąd szczęśliwie ucieka i przedostaje się do Rumunii.
Służba w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie
Przez Rumunię i Francję dociera do Wielkiej Brytanii, gdzie rozpoczyna służbę w dywizjonach bombowych 304 i 301 oraz 138 dywizjonie specjalnym. Bierze udział w bombardowaniu Niemiec. W 1943 r. zgłasza akces do służby w kraju, jako oficer Armii Krajowej.
Udział w konspiracji 1939-1944
W nocy 27/28 kwietnia 1944 r. w ramach operacji lotniczej zostaje zrzucony na palcówkę odbiorczą "Koza" położoną 18,5 km na południe od Lublina. Jako oficer operacyjno-taktyczny otrzymuje przydział do Wydziału Lotnictwa "Bociany" III Oddziału Operacyjnego Komendy Głównej AK.
Oddział
Armia Krajowa - Grupa "Kampinos" - Pułk "Palmiry-Młociny" - 1. kompania por. "Zetesa" - pluton odbioru zrzutów ppor. "Drewno" (Józef Karney), następnie 25. Pułk AK Ziemi Piotrkowsko-Opoczyńskiej - zastępca dowódcy III batalionu, potem zastępca dowódcy pułku mjr. "Leśniaka" (Rudolf Jan Majewski).
Szlak bojowy
Kampinos - Jaktorów - Ziemia Radomska
Odznaczenia
Krzyż Virtuti Militari V klasy, Krzyż Walecznych (czterokrotnie)
Miejsce (okoliczności) śmierci
W dniu 4.11.1944 r. podczas przemarszu spod Gielniowa, na południe od leśniczówki Huta w Lasach Przysuskich dochodzi do starcia z Niemcami, podczas którego mjr "Kurs" ginie. Pochowany zostaje pod leśniczówką Huta. Po wojnie jego szczątki ekshumowano i wtórnie pochowano w kwaterze wojskowej na cmentarzu w Gielniowie.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram