Pseudonim:
"Raróg"
Data urodzenia:
1929-11-03
Data śmierci:
-
Funkcja:
łącznik
Miejsce urodzenia:
Łódź
Imiona rodziców:
Karol - Jadwiga z domu Knebel
Wykształcenie:
Uczeń Szkół Powszechnych w Łodzi i Warszawie w latach 1936-1942. W okresie 1941-1944 uczęszczał na tajne komplety pod kierownictwem Jadwigi Dobruckiej (I i II klasa gimnazjum). Małą maturę zdał w 1947 r. w Niemczech w gimnazjum polskim w Imbshausen; świadectwo dojrzałości uzyskał w Liceum w Sokołowie Podlaskim w 1949 r. W tym samy roku rozpoczął studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej w latach, zakończone uzyskaniem dyplomu mgr. inż w 1955 r.
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od wiosny 1943 roku - członek Chorągwi Warszawskiej (Ul "Wisła") Szarych Szeregów - 36. Warszawska Drużyna Harcerzy im. Stefana Batorego - Rój "Bałtyk". Uczestniczył m.in w ćwiczeniach terenowych w Otrębusach, w rejestrowaniu rozstawienia niemieckich posterunków na Mokotowie (lipiec 1944). W 1943 r. uzyskał stopień młodzika. Od maja 1944 pełnił funkcję zastępowego.
Oddział:
Komeda Placu V Obwodu (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej, następnie Harcerska Poczta Polowa - oddział Mokotów (przemianowana na Pocztę Polową AK).
Szlak bojowy:
Mokotów (miejsca postoju, kwatery: ul. Malczewskiego - Tyniecka - Odyńca - Bałuckiego)
Losy po Powstaniu:
Wieczorem 25 września za zgodą dowódcy powrócił do domu. Wraz z matką (ojciec zmarł w 1943 r. po aresztowaniu przez Niemców) został wyprowadzony w Mokotowa do obozu przejściowego w Pruszkowie (Dulag 121), a następnie wywieziony do obozu pracy w zakładach firmy Junkers (miasta Stassfurt-Leopoldshall i Aschersleben). W końcu kwietnia 1945 r. wyzwolony przez oddziały amerykańskie.
Losy po wojnie:
Do lipca 1947 r. przebywał w brytyjskiej strefie okupacyjnej Niemiec, gdzie ukończył gimnazjum w Imbshausen. Po zdaniu matury (1949) studiował na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej (1949-1955). Od 1953 r. pracował na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej (stanowiska: asystent, starszy asystent, adiunkt), a następnie w Ośrodku Politechniki Warszawskiej, Instytut Chemii w Płocku na stanowisku docenta i profesora nadzwyczajnego (1979-2003). W 1965 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych, a 1975 r. - doktora habilitowanego nauk chemicznych. W 1991 r. otrzymał tytuł profesora nauk chemicznych. Zajmował się badaniami naukowymi z zakresu chemii analitycznej, analizy śladowej i chemometrii. Autor i współautor 68 artykułów naukowych, 7 książek i 50 komunikatów naukowych. Członek ZMP (1948-1955) i PZPR (1953-1989).
Rodzina biorąca udział w Powstaniu Warszawskim:
W Powstaniu brała udział przyszła żona Cezarego - Teresa Stańczuk „Terka”, harcerka Szarych Szeregów, sanitariuszka.
Odznaczenia:
Medal za Warszawę 1939-1945, Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy, Złoty Krzyż Zasługi, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Medal 40-lecia PRL
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, archiwum rodzinne Cezarego Różyckiego, fotografia współczesna pochodzi z serii portretów Powstańców Warszawskich wykonanych w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Cezary Różycki - fotografia ze zbiorów rodzinnych.

Cezary Różycki - fotografia ze zbiorów rodzinnych.

Zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich wykonanych w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.

Zdjęcie z serii portretów Powstańców Warszawskich wykonanych w ramach projektu "1944/70/2014" realizowanego przez grupę WWPHOTO dla uczczenia 70. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Muzeum Powstania Warszawskiego, 22.07-04.08 2013.

Nasz newsletter