Pseudonim
"Kanut"
Data urodzenia
1912-02-05
Data śmierci
1984-03-28
Stopień
-
Stopień
plutonowy podchorąży
Miejsce urodzenia
Nikołajewsk nad Amurem (Rosja)
Imiona rodziców
Franciszek - Kazimiera z domu Mierzejewska
Działalność do 1939 roku
Był wychowawcą w internacie szkoły dla dzieci osadników wojskowych w Równem.
Udział w kampanii wrześniowej 1939 r.
W drodze do jednostki mobilizacyjnej (33 pp w Łomży) pociąg z żołnierzami polskimi został rozbity przez lotnictwo niemieckie pod Motyczem. W kilka dni potem Czesław Jankowski został wzięty do niewoli przez jednostkę radziecką, następnie zwolniony.
Pobyt w obozach
Od 8.05.1943 do 20.07.1943 przebywał w obozie karnym Łaszek koło Ostrołęki, a następnie w obozie Ragnit koło Tylży, skąd udało mu się zbiec.
Udział w konspiracji 1939-1944
W konspiracji od 1943 roku w Zgrupowaniu "Bem", szef kompanii piechoty OW PPS (plutony 517-518), instruktor broni maszynowej. Przydział przed Powstaniem - V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 1. Rejon - 1. Dywizjon Artylerii Konnej im. Józefa Bema - pluton 515
Oddział
V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - Komenda Placu - pluton żandarmerii, w Śródmieściu VII zgrupowanie (batalion) „Ruczaj” - 1. kompania.

Brał udział w natarciu na koszary przy ul. Podchorążych, pod dowództwem ppor. rez. piech. Leonarda Franciszka Rutkowskiego ps. "Jan", dowódcy plutonu 517(DAK - 1 Bateria pod dow. ppor. rez. art. Zbigniewa Filipowicza "Zycha"). Po 2 sierpnia 1944 pod dowództwem komendanta Sadyby porucznika „Jaszczura„ (Czesław Melchior Szczubełek) Po upadku Sadyby w plutonie Komendy Placu Mokotowa ppor. ”Szlaka„ (por. Paweł Szlachetko ps. “Szlak”, ur. 1907, zm. 23-10-1944 r. w Skierniewicach). Od 12 września 1944 (po przejściu z transportem amunicji kanałami z Mokotowa do Śródmieścia) w batalionie ”Ruczaj" - 1. kompania ("Tadeusz") - 3 pluton.

Szlak bojowy
Sadyba - Mokotów - kanały - Śródmieście Południe
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu 344 Lamsdorf (Łambinowice k. Opola), następnie osadzony w Stalagu XVIII-C Markt Pongau. Uwolniony przez armię gen. Pattona w dniu 3 maja 1945 roku w miejscowości Oberzel pod Ingolstadtem.
Numer jeniecki
103019
Odznaczenia
Medal za udział w Wojnie Obronnej 1939, Medal za Warszawę 1939-1945, Warszawski Krzyż Powstańczy, Złoty Krzyż Zasługi.

W wyciągu z deklaracji członkowskiej ZBOWiD informacja o odznaczeniu KW - brak bliższych szczegółów

Losy po wojnie
Nauczyciel. Dyrektor szkoły w Łomży. Wykładał przedmioty ekonomiczne w Liceum Ekonomicznym w Ostrowi Mazowieckiej.
Miejsce śmierci
Ostrów Mazowiecka
Miejsce pochówku
Cmentarz Parafialny w Ostrowi Mazowieckiej
Informacje dodatkowe
Podczas Powstania i pobytu w Stalagu 344 w Łambinowicach koło Opola zaprzyjaźnił się z Czesławem Mroczkiem, aktorem Teatru Współczesnego, w 1944 roku żołnierzem 137. plutonu w VII zgrupowaniu (batalionie) „Ruczaj” o pseudonimie „Rzut" i Wacławem Przybylskim, późniejszym twórcą „Podwieczorku przy mikrofonie”. Opracowane wspomnienia ze swojego pobytu w obozie jenieckim w Łambinowicach pan Czesław Jankowski przekazał do zbiorów tamtejszego muzeum.
Źródła
MPW-baza uczestników PW, informacje rodzinne przekazane przez MPW-kontakt, zgłaszający p. Tadeusz Cytrynowicz. Fotografia portretowa wykonana w latach 1937-1939 w Równem, gdzie Czesław był wychowawcą w internacie szkoły dla dzieci osadników wojskowych. Fot. ze zbiorów p. Tadeusza Cytrynowicza, syna stryjecznej siostry Czesława Jankowskiego. Wyciąg z deklaracji członkowskiej Czesława Jankowskiego do ZBoWiD - tu informacja, o przedstawieniu Czesława Jankowskiego ps. „Kanut” do odznaczenia Krzyżem Walecznych w dn. 1.10.1944 r. na wniosek dowódcy [sic!] kpt. Tadeusza Słomińskiego ps. „Czarny" [najprawdopodobniej chodzi o porucznika Michała Tadeusza Słomińskiego ps. "Tadeusz Czarny", ur. 27.10.1907 roku w Sandomierzu, dowódcę 1. kompanii w batalionie Ruczaj, w którym u schyłku Powstania walczył Czesław Jankowski. Michał Słomiński zmarł w Londynie w listopadzie 1947 roku. W zbiorach MPW brak bliższych informacji na temat odznaczenia lub powojennej weryfikacji przyznanego KW. Informacja obecnie niezweryfikowana - przyp. red.]
Publikacje
Ajewski, Eugeniusz (1915-2006), Mokotów walczy 1939-1944 : tom 5, biogramy, Warszawa, wyd. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 2004., "Wielka Ilustrowana Encyklopedia Powstania Warszawskiego Suplement, Warszawa, 2009" - tu przydział: szef kompanii OW PPS, Komenda Placu, od 12.09.1944 r. Śródmieście, bat. "Ruczaj", kompania"Tadeusz-Czarny". Towarzystwo Miłośników Ziemi Ostrowskiej - nota biograficzna "Czesław Jankowski - nauczyciel Liceum Ekonomicznego w Ostrowi Mazowieckiej" - www.tmzoostrowmaz.pl
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram