Pseudonim
„Wilk”
Data urodzenia
1915-04-16
Data śmierci
2018-11-19
Stopień
-
Stopień
Kapitan
Miejsce urodzenia
Czarnów, gmina Leszno
Imiona rodziców
Franciszek - Marta Mostek z d. Biernacka
Przebieg służby wojskowej
Zawodowy wojskowy w latach 1935-1939, służył w żandarmerii, a następnie w Korpusie Ochrony Pogranicza na Wileńszczyźnie.
Kampania wrześniowa
Podczas kampanii wrześniowej uczestniczył w obronie Warszawy.
Udział w konspiracji 1939-1944
VII Obwód "Obroża" (powiat warszawski) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 7 Rejon "Jaworzyn" (Ożarów) - 3 kompania. Dowódca - Szymon Sosnowski ps. "Dyrektor"
Adres przed Powstaniem
ul. Poznańska 16 m. 3
Oddział
Podczas Powstania w drużynie biorącej udział w natarciu na obsadzony przez Niemców Fort Bema (tzw. Pionierpark)., od 4 sierpnia w Kampinosie i w Zgrupowaniu „Żyrafa” - pluton 260 - oficer zaopatrzenia.
Losy po wojnie
Po wojnie za działalność w AK aresztowany i osadzony w słynnej praskiej katowni UB na Sierakowskiego u zbiegu z ul. Kłopotowskiego.
Miejsce pochowania
Pogrzeb odbędzie się 24 listopada (sobota) o godz. 10.00 w Parafii Rzymskokatolickiej Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Lesznie k. Błonia.
Źródła
MPW-baza. MPW-teczka: materiały do Słownika Biograficznego Uczestników PW: Pokój Kombatanta. Informację o śmierci przekazał na swoich strona Związek Powstańców Warszawskich
Informacje dodatkowe
16.04.2015 r. skończył 100 lat. Z okresu międzywojennego kpt. Mostek pamiętał, iż uczestniczył w Ceremonii Pogrzebowej Józefa Piłsudskiego i był w asyście, która wiozła serce Marszałka do Wilna.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram