Pseudonim:
"Mak"
Data urodzenia:
1918-09-24
Data śmierci:
1964-02-29
Funkcja:
-
Stopień:
porucznik
Nazwisko konspiracyjne:
Henryk Nowacki vel Stefan Kornatko
Pseudonimy:
„Bór”, „Mak”
Miejsce urodzenia:
Chmielew - Sokołów Podlaski
Imiona rodziców:
Józef - Bronisława z domu Adamska
Wykształcenie (w tym wojskowe):
Uczeń Prywatnego Gimnazjum im. Henryka Sienkiewicza Towarzystwa Salezjańskiego w Sokołowie Podlaskim (matura w 1938 roku) W latach 1938-1939 uczył się w Szkole Podchorążych Rezerwy Łączności w Zegrzu.
Kampania wrześniowa:
We wrześniu 1939 roku służył w 5 batalionie telegraficznym Ośrodka Zapasowego Łączności. 20 września 1939 roku przekroczył granicę polsko-węgierską. Na Węgrzech internowany. W kwietniu 1940 r. dotarł do Francji, gdzie został skierowany do szwadronu łączności 10 Brygady Kawalerii Pancernej. W czerwcu 1940 r. dostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie służył kolejno w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej i 1. Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Po konspiracyjnym przeszkoleniu w zakresie łączności radiowej i dywersji został zaprzysiężony 7 kwietnia 1942 roku w Oddziale VI Sztabu Naczelnego Wodza. Zrzutu dokonano w nocy z 19 na 20 lutego 1943 roku w ramach operacji „Spokeshave” dowodzonej przez kpt. naw. Mieczysława Kuźmickiego (zrzut na placówkę „Pies” położoną 13 km na południowy zachód od Odrzywołu, w okolicy wsi Radzice). Po aklimatyzacji dostał w marcu 1943 roku przydział do kompanii „Kram” batalionu „Iskry” działającego w strukturze Oddziału V Łączności sztabu Komendy Głównej AK na stanowisko zastępcy dowódcy kompanii (od maja był dowódcą tej kompanii). Przydział: Okręg Warszawski Armii Krajowej - Wydział V (Łączności) - batalion łączności samodzielna kompania "Radio"
Oddział:
Okręg Warszawski Armii Krajowej - Wydział V (Łączności) - batalion łączności samodzielna kompania "Radio"
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ - Górny Czerniaków - przepłynął Wisłę.
Odznaczenia:
Krzyż Virtuti Militari
Miejsce śmierci:
Warszawa. Pochowany na Powązkach Wojskowych.
Informacje dodatkowe:
Od lipca 1944 roku był dowódcą kompanii radiołączności Okręgu Warszawskiego, która została zintegrowana z kompanią „Kram”. W czasie Powstania Warszawskiego służył przy sztabie Komendy Okręgu. Nadawał z hotelu „Victoria” i gmachu PKO. 15 września ochotniczo podjął się zadania dotarcia do wojsk radzieckich stojących po prawej stronie Wisły w celu nawiązania bezpośredniej łączności radiowej z dowództwem Powstania. 19 września 1944 roku dotarł do dowódcy 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty 1 Armii Wojska Polskiego. Został skierowany do szefostwa łączności sztabu dowództwa 1 Armii. 24 września nawiązał kontakt z powstańcami i 25 września został aresztowany przez kontrwywiad 1 Armii i więziony do upadku Powstania. 6 października został ponownie aresztowany i w listopadzie wywieziony do ZSRR. Przebywał w łagrze Borowicze, później pracował niewolniczo w kopalni na Uralu. 16 listopada 1947 roku wrócił do Polski, gdzie również był prześladowany i aresztowany przez UB. W 1949 roku ożenił się z sanitariuszką Sabiną Eksztajn ps. „Agnieszka” (1920-2014).
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Czesław Pieniak "Mak", "Bóbr" (1918-1964) Fot. z archiwum NAC <i> [www.audiovis.nac.gov.pl] </i>

Czesław Pieniak "Mak", "Bóbr" (1918-1964) Fot. z archiwum NAC [www.audiovis.nac.gov.pl]

Grób Czesława Pieniaka na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. <i>Źródło fot. Wikipedia</i>

Grób Czesława Pieniaka na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Źródło fot. Wikipedia

Nasz newsletter