Pseudonim
"Jaszczur"
Data urodzenia
1905-01-07
Data śmierci
1944-09-01
Stopień
5. Rejon („Oaza”) - komendant
Pozycja na murze pamięci
Kolumna: 143 Miejsce: 63
Stopień
porucznik lekarz rezerwy, kapitan
Nazwisko konspiracyjne
Eugeniusz Lenorski
Miejsce urodzenia
Uszpiauny (Litwa Kowieńska)
Imiona rodziców
Stanisław - Agnieszka Rocławska
Lata 1905-1924
Urodzony na Litwie Kowieńskiej, syn urzędnika. Uczył się w progimnazjum w Wierzbołowie. W 1914 roku wraz z rodzicami przeniósł się do kraju. Wkrótce jednak - po wybuchu wojny, jego ojciec został internowany przez władze niemieckie jako urzędnik rosyjski. Po ewakuacji Niemców i zwolnieniu ojca Czesław kontynuował naukę w gimnazjum w Lipnie. W 1920 roku w czasie wojny polsko - bolszewickiej zgłosił się ochotniczo do Wojska Polskiego, ale z powodu wieku - tylko na kilka tygodni został przyjęty do służby w szpitalu polowym. Członek ZHP. Po ukończeniu kursu PW i WF we Włocławku prowadził w Lipnie kurs sanitarny dla harcerzy.
Wykształcenie (w tym wojskowe)
W czerwcu 1927 roku otrzymał świadectwo dojrzałości w Gimnazjum im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie. W czasie nauki w gimnazjum dowodził plutonem w szkolnym hufcu PW. Następnie, od października 1927 r. studiował na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom lekarza medycyny otrzymał w 1933 r.) W czasie nauki przeszedł obowiązkowe szkolenie wojskowe. W 1932 roku otrzymał stopień podporucznika rezerwy. Przed wojną uzyskał stopień doktora nauk medycznych.
Praca i działalność do 1939 roku
Od grudnia 1933 roku asystent - wolontariusz na oddziale chorób chirurgicznych Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. W czerwcu 1934 r. uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu lekarza chorób wewnętrznych i rozpoczął pracę jako lekarz na Wydziale Szpitalnictwa Zarządu Miejskiego m. st. Warszawy ( m. in. w Dyrekcji Wodociągów i Kanalizacji). Jednocześnie od czerwca 1935 roku pracował jako nauczyciel w Gimnazjum im. A. Kreczmara. Od 1934 roku żonaty z Jadwigą z domu Marszał (1913 - 1985)
Udział w wojnie obronnej 1939 r.
W sierpniu 1939 roku zgłosił się na ochotnika do służby wojskowej. Dostał przydział do Batalionu Sanitarnego na Powązkach. Po wybuchu wojny batalion ten wycofał się pod Brześć, gdzie rozbili go Niemcy. Ppor. Szczubełek wraz z częścią żołnierzy wyrwał się z okrążenia. Wycofał się na południowy wschód i dostał do niewoli sowieckiej. W czasie wywózki w głąb ZSRR uciekł z transportu. W październiku 1939 roku powrócił do Warszawy.
Udział w konspiracji 1939-1944
W konspiracji od października 1939 roku - należał do nowo utworzonej organizacji "Warszawianka" i wraz z nią wszedł w połowie 1940 roku do "Unii". Współorganizator na terenie Sadyby zgrupowania "Oaza" Polskich Wojsk Unijnych, a po scaleniu formacji z Armią Krajową w marcu 1942 roku był Komendantem jako 5. Rejonu (Sadyba) V Obwodu Mokotów Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej. Przydział : V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - batalion "Oaza"
Praca w czasie okupacji
Zatrudniony w Zarządzie Miejskim m. st. Warszawy.
Adres przed Powstaniem
Warszawa ul. Morszyńska 3
Oddział
V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - batalion "Oaza".
Szlak bojowy
Sadyba. Od 7 sierpnia dowódca obrony Fortu im. Jana Henryka Dąbrowskiego (Fort Czerniakowski)
Miejsce (okoliczności) śmierci
Poległ podczas bombardowania w Fortu Dąbrowskiego.
Miejsce pochówku
Pochowany na Cmentarzu Czerniakowskim, następnie przeniesiony na Cmentarz w Wilanowie - kwatera zgrupowania "Oaza".
Odznaczenia
Krzyż Walecznych, Złoty Krzyż Zasługi z Mieczami, Order Wojenny Virtuti Militari V klasy.
Publikacje
Andrzej Krzysztof Kunert : "Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939-1944. T. 3" s. 161-162 Wyspiańczycy 95 lat Gimnazjum i Liceum im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie, VIII Zjazd Wychowanków 7-9 czerwca 2002, Mława 2002, s.114
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram