Pseudonim
"Litwos"
Data urodzenia
1914-11-06
Data śmierci
1985-08-07
Stopień
Szef grupy technicznej. Cichociemny
Stopień
porucznik rezerwy piechoty - kapitan (2.10.1944) - cichociemny
Numer legitymacji AK
5 / 5
Miejsce urodzenia
Pińsk
Udział w wojnie obronnej 1939
We wrześniu 1939 r. żołnierz 84. pułku piechoty, uczestnik obrony Modlina, ucieka z niewoli niemieckiej
Pseudonimy
"Litwos", "Litek", "Trojan"
Nazwisko konspiracyjne
Karol Grodecki
Udział w konspiracji 1939-1944
W konspiracji od 1939 r. - oficer Związku Walki Zbrojnej, aresztowany w czerwcu 1941 r. Od listopada w Armii Polskiej w ZSRR - 6. Dywizja Piechoty - 17. pułk piechoty. Wyszedł z Armią gen. Andersa na Bliski Wschód, przerzucony do Wielkiej Brytanii, tam przeszkolony w dywersji i propagandzie. 15 grudnia 1943 r. złożył przysięgę na rotę Armii Krajowej. Zrzucony w kraju w ramach operacji lotniczej "Weller" w nocy 4/5 maja 1944 r. na placówkę odbiorczą "Mewa 1" położoną 15 km na wschód od Skalbmierza w powiecie pińczowskim.
Oddział
I Obwód "Radwan" (Śródmieście) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - zgrupowanie "Bartkiewicz" - 3. (1150) kompania - II pluton "Kutno" - 3. drużyna. W oddziale nie ujawnił swojego stopnia oficerskiego i występował jako strzelec "Trojan". Oddalił się samowolnie i przeszedł do Śródmieście Południe, na terenie którego był oficerem batalionu KB "Sokół" - grupa techniczna - szef grupy.
Szlak bojowy
Śródmieście Północ - Śródmieście Południe
Odniesione rany
Trzykrotnie ciężko ranny 8 września 1944: w klatkę piersiową, prawą nogę i prawe ramię, trafiony przez niemieckiego snajpera z budynku BGK. 3 dni później uciekł ze szpitala na Mokotowskiej i powrócił do pracy przy produkcji broni.
Odznaczenia
Krzyż Virtuti Militari V klasy, Brązowy Krzyż Wyzwolenia (odznaczenie ustanowione przez Połączone Siły Zbrojne AL, PAL i KB podczas Powstania Warszawskiego)
Losy po Powstaniu
Po upadku Powstania trafia do niemieckiego obozu i do szpitala więziennego.
Numer jeniecki
299983
Losy po wojnie
Po wyzwoleniu przez Aliantów trafia do obozu dla uchodźców w Haren. Następnie wspólnie z poślubioną w Haren Janiną Grzybowską emigrują do Wielkiej Brytanii, a rok później do Stanów Zjednoczonych.
Miejsce śmierci
Zmarł w stanie Nowy Meksyk - USA
Źródła
MPW-baza uczestników PW, MPW-kontakt: p. Monika Osinkowska (XI 2010), p. Jacek Sztejerwald. Fotografia z Powstania Warszawskiego autorstwa Mariana Grabskiego ps. "Wyrwa" ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IN/1473
Publikacje
Krzysztof A. Tochman: Słownik biograficzny cichociemnych. T. 4. Zwierzyniec–Rzeszów: Obywatelskie Stowarzyszenie „Ostoja”, 2011, s. 221–224. ISBN 978-83-933857-0-6, Jędrzej Tucholski: Cichociemni. Warszawa: Instytut Wydawniczy „Pax”, 1984, s. 426. ISBN 83-211-0537-8. Jędrzej Tucholski: Cichociemni 1941–1945 – Sylwetki spadochroniarzy. Wojskowy Instytut Historyczny, 1984, s. 217–218.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram