Pseudonim:
"Mundek"
Data urodzenia:
1898-11-08
Data śmierci:
1980-06-05
Funkcja:
dowódca Plutonu Głuchoniemych (d. 1107)
Stopień:
podporucznik
Miejsce urodzenia :
Wołyń
Udział w konspiracji 1939-1944:
I Obwód "Radwan" (Śródmieście) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - V zgrupowanie "Siekiera" - 4. kompania - pluton 1107 (Oddział Głuchoniemych)
Oddział :
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" - Podobwód "Sławbor" - odcinek wschodni "Bogumił" - batalion "Miłosz" - 3. kompania kpt. "Redy" - II pluton "Mundka" (dawny 1107 z 4. kompanii V zgrupowania "Siekiera" - Oddział Głuchoniemych)
Szlak bojowy :
Śródmieście Południe
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu X B Sandbostel
Numer jeniecki:
224860
Miejsce pochówku:
Cmentarz Witomiński w Gdyni
Rodzina biorąca udział w Powstaniu Warszawskim:
Rodzony brat Edmunda - Marian Malinowski (1908-1971) 2 sierpnia 1944 roku przystąpił do Powstania jako ochotnik. Przyjął pseudonim „Zawisza”. Przydzielony został do batalionu „Miłosz” - 1. kompania dowodzona przez Kazimierza Leskiego ps. „Bradl”. Natomiast w dowodzonym przez „Mundka" plutonie funkcję łączniczki pełniła kuzynka Malinowskich - Halina Jaworska ps. “Sowa” (1927-2015)
Informacje dodatkowe :
Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, uczestnik III Powstania Śląskiego i kampanii wrześniowej 1939 roku. Z zawodu nauczyciel. Wychowawca Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych przy pl. Trzech Krzyży 4/6. Współzałożyciel i instruktor komórki konspiracyjnej w Instytucie Głuchoniemych, prowadził teoretyczne szkolenia wojskowe m. in. z posługiwania się bronią. Szkolenia odbywały się na terenie Instytutu, w domku ogrodnika.
Źródła:
MPW-baza uczestników PW, MPW-kontakt: p. Mieczysław Malinowski, bratanek. Fot. mogiły: Ewa i Mariusz Skrońscy.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Fotografia powojenna: bracia Malinowscy w Gdyni - Orłowie, 1948 r. Od lewej: Piotr Malinowski (1906-1981) podczas wojny marynarz s/s Narwik. Pływał w konwojach wsławiony największą akcją ratowniczą II wojny światowej, podczas której uratowano 1022 rozbitków s/s Orcades zatopionego przez U-172, Edmund Malinowski (1898 – 1980) ps. Mundek” ppor, uczestnik wojny 1920 r.,  III Powstania Śląskiego, kampanii wrześniowej 1939, dowódca 1107 Plutonu Głuchoniemych, obok niego młodszy brat Marian Malinowski (1908 – 1971) ps. „Zawisza”, żołnierz batalionu "Miłosz" - 1. kompania dowodzona przez Kazimierza Leskiego ps. "Bradla".Fot. z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego.

Fotografia powojenna: bracia Malinowscy w Gdyni - Orłowie, 1948 r. Od lewej: Piotr Malinowski (1906-1981) podczas wojny marynarz s/s Narwik. Pływał w konwojach wsławiony największą akcją ratowniczą II wojny światowej, podczas której uratowano 1022 rozbitków s/s Orcades zatopionego przez U-172, Edmund Malinowski (1898 – 1980) ps. Mundek” ppor, uczestnik wojny 1920 r., III Powstania Śląskiego, kampanii wrześniowej 1939, dowódca 1107 Plutonu Głuchoniemych, obok niego młodszy brat Marian Malinowski (1908 – 1971) ps. „Zawisza”, żołnierz batalionu "Miłosz" - 1. kompania dowodzona przez Kazimierza Leskiego ps. "Bradla".Fot. z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego.

Zeszyt ewidencyjny Edmunda Malinowskiego ps. “Mundek”, zbiory Centralnego Archiwum Wojskowego. Skan z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Zeszyt ewidencyjny Edmunda Malinowskiego ps. “Mundek”, zbiory Centralnego Archiwum Wojskowego. Skan z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Zeszyt ewidencyjny Edmunda Malinowskiego ps. “Mundek”, zbiory Centralnego Archiwum Wojskowego. Skan z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Zeszyt ewidencyjny Edmunda Malinowskiego ps. “Mundek”, zbiory Centralnego Archiwum Wojskowego. Skan z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Zeszyt ewidencyjny Edmunda Malinowskiego ps. “Mundek”, zbiory Centralnego Archiwum Wojskowego. Skan z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Zeszyt ewidencyjny Edmunda Malinowskiego ps. “Mundek”, zbiory Centralnego Archiwum Wojskowego. Skan z archiwum rodzinnego p. Mieczysława Malinowskiego

Grób Edmunda Malinowskiego na Witomińskim Cmentarzu Komunalnym w Gdyni. Fot. Ewa i Mariusz Skrońscy.

Grób Edmunda Malinowskiego na Witomińskim Cmentarzu Komunalnym w Gdyni. Fot. Ewa i Mariusz Skrońscy.

Grób Edmunda Malinowskiego na Witomińskim Cmentarzu Komunalnym w Gdyni. Fot. Ewa i Mariusz Skrońscy.

Grób Edmunda Malinowskiego na Witomińskim Cmentarzu Komunalnym w Gdyni. Fot. Ewa i Mariusz Skrońscy.

PCK-kartoteka

PCK-kartoteka

Nasz newsletter