Pseudonim:
„Gasparone” | „Gaspar", „Sawicki”
Data urodzenia:
1925-05-25
Data śmierci:
1981-10-17
Funkcja:
-
Stopień:
strzelec
Nazwisko konspiracyjne:
Sawicki
Miejsce urodzenia:
Ławrów
Imiona rodziców:
Franciszek - Ksenia z domu Sawicka
Wykształcenie lub zawód do 1944 r. :
Uczeń
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Złota 73
Oddział:
Armia Krajowa - I Obwód „Radwan” (Śródmieście) - zgrupowanie „Chrobry II” - I batalion „Lecha Żelaznego” - 3. kompania „Zdunina” (por. Zbigniewa Bryma) - I pluton. Kolegami Edmunda z oddziału byli m. in. strz. Józef Wichrowski „Zając” (3. kompania, I pluton), st. strz. Jerzy Pawłowski „Delfin” ( I pluton), kpr. Jerzy Lubański „Ursus” (I pluton), st. strz. Zygmunt Biedrzycki „Wołodia”, ppor. Ryszard Jakubowski „Boruta”. Dowódcą drużyny był kpr. Wacław Kucharski „Janosik”, a dowódcami placówki dworcowej byli: por. Zbigniew Brym „Zdunin” (dowódca kompanii) i zastępca d-cy ppor. Władysław Mizielski „Piotr”. Kapelanem był ks. kpt Antoni Czajkowski „Badur”.
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ - reduta "Dworzec Pocztowy" (tzw. "Żelazna Reduta")
Warszawski Korpus Armii Krajowej (od 20.09.1944):
28. Dywizja Piechoty AK im. Stefana Okrzei - 15. pułk piechoty AK "Wilków"
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - obóz przejściowy dla jeńców AK w Fabryce Kabli w Ożarowie, następnie skierowany do Stalagu 344 Lamsdorf (Stalag 318/VIII F) w Łambinowicach, z którego w dniu 23.11.1944 r. został przekazany do Stalagu XIII-D Nürnberg Langwasser, a później do Stalagu XIII-C w Hammelburgu. Wyzwolony przez wojska amerykańskie 6 kwietnia 1945 r.
Numer jeniecki:
105804 (w niewoli przebywał pod fikcyjnym nazwiskiem Edmund Sawicki)
Losy po wyzwoleniu:
Powrócił do kraju między czerwcem 1946 a lutym 1947. Według zaświadczenia PCK Edmund Ostanek (w dokumentach PCK jako Edmund Sawicki ur. 25.05.1925, nr jeniecki 105804) zarejestrował się dn. 29.07.1946 roku w Polskim Czerwonym Krzyżu w Warszawie jako osoba powracająca z niewoli niemieckiej ze Stalagu XIII-C w Hammelburgu w Dolnej Frankonii (Bawaria). Natomiast odpis zaświadczenia Państwowego Urzędu Repatriacyjnego mówi o rejestracji Edmunda Ostanka w dniu 11.02.1947 w Punkcie Przyjęć w Dziedzicach.
Miejsce śmierci :
Szczecin
Miejsce pochówku:
Cmentarz Centralny w Szczecinie, kwatera 78 C, rząd 9, grób 17
Informacje dodatkowe:
Będąc chory w Hammelburgu leżał w szpitalu z Wacławem Przybylskim, ówczesnym jeńcem z Powstania Warszawskiego, żołnierzem batalionu "Ruczaj", a późniejszym znanym redaktorem Polskiego Radia, z którym ponowny kontakt nawiązał w latach 60-tych.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego: Ostanek Edmund, ankieta-biogram, zgłoszenie p. Mieczysława Ostanka, kopie dokumentów ze zbiorów rodzinnych w tym: list Edmunda Ostanka do redakcji czasopisma "Za Wolność i Lud" - poszukiwanie towarzyszy broni, odpis zaświadczenia Państwowego Urzędu Repatriacyjnego o rejestracji w dniu 11.02.1947 Edmunda Ostanka w Punkcie Przyjęć w Dziedzicach, odpis pisma Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie z dn. 02.02.1973, skan skróconego aktu zgonu wystawionego przez USC w Szczecinie z dn. 17.10.1981 r.
Uwagi :
Spotykane dwa zapisy pseudonimu: „Gasparone” | „Gaspar".
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Edmund Ostanek ( vel Edmund Sawicki) ps. „Gaspar”.  Powojenna fotografia legitymacyjna. Skan udostępnił p. Mieczysław Ostanek, syn Powstańca

Edmund Ostanek ( vel Edmund Sawicki) ps. „Gaspar”. Powojenna fotografia legitymacyjna. Skan udostępnił p. Mieczysław Ostanek, syn Powstańca

Zdjęcie przedstawiające wyjście Powstańców Warszawskich do niewoli. Według identyfikacji p. Mieczysława Ostanka, żołnierz obok powstańca w jasnym płaszczu to strz. Edmund Ostanek ps. „Gasparone”, „Sawicki". Według przekazu rodzinnego zdjęcie było urywkiem plakatu zerwanego ze słupa ogłoszeniowego po upadku Powstania Warszawskiego. Ze zbiorów p. Mieczysława Ostanka, syna Powstańca.

Zdjęcie przedstawiające wyjście Powstańców Warszawskich do niewoli. Według identyfikacji p. Mieczysława Ostanka, żołnierz obok powstańca w jasnym płaszczu to strz. Edmund Ostanek ps. „Gasparone”, „Sawicki". Według przekazu rodzinnego zdjęcie było urywkiem plakatu zerwanego ze słupa ogłoszeniowego po upadku Powstania Warszawskiego. Ze zbiorów p. Mieczysława Ostanka, syna Powstańca.

Zdjęcie przedstawiające wyjście Powstańców Warszawskich do niewoli. Według identyfikacji p. Mieczysława Ostanka, żołnierz obok powstańca w jasnym płaszczu to strz. Edmund Ostanek ps. „Gasparone”, „Sawicki".  Ze zbiorów p. Mieczysława Ostanka, syna Powstańca.

Zdjęcie przedstawiające wyjście Powstańców Warszawskich do niewoli. Według identyfikacji p. Mieczysława Ostanka, żołnierz obok powstańca w jasnym płaszczu to strz. Edmund Ostanek ps. „Gasparone”, „Sawicki". Ze zbiorów p. Mieczysława Ostanka, syna Powstańca.

Zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-DF-37: niemiecki afisz propagandowy informujący o podpisaniu w dniu 2 października 1944 r. aktu kapitulacji Powstania Warszawskiego przez gen. Tadeusza Komorowskiego ps. Bór, po prawej widoczna fotografia przechowana w rodzinie Edmunda Ostanka.

Zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-DF-37: niemiecki afisz propagandowy informujący o podpisaniu w dniu 2 października 1944 r. aktu kapitulacji Powstania Warszawskiego przez gen. Tadeusza Komorowskiego ps. Bór, po prawej widoczna fotografia przechowana w rodzinie Edmunda Ostanka.

Zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-DF-37: niemiecki afisz propagandowy informujący o podpisaniu w dniu 2 października 1944 r. aktu kapitulacji Powstania Warszawskiego - powiększony fragment.

Zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-DF-37: niemiecki afisz propagandowy informujący o podpisaniu w dniu 2 października 1944 r. aktu kapitulacji Powstania Warszawskiego - powiększony fragment.

Odpis pisma Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie z dn. 02.02.1973 o powrocie Edmunda Ostanka vel Sawickiego z niewoli niemieckiej. Ze zbiorów p. Mieczysława Ostanka, syna Powstańca.

Odpis pisma Biura Informacji i Poszukiwań Polskiego Czerwonego Krzyża w Warszawie z dn. 02.02.1973 o powrocie Edmunda Ostanka vel Sawickiego z niewoli niemieckiej. Ze zbiorów p. Mieczysława Ostanka, syna Powstańca.

Odpis zaświadczenia Państwowego Urzędu Repatriacyjnego o rejestracji w dniu 11.02.1947  Edmunda Ostanka w Punkcie Przyjęć w Dziedzicach. Ze zbiorów p. Mieczysława Ostanka, syna Powstańca.

Odpis zaświadczenia Państwowego Urzędu Repatriacyjnego o rejestracji w dniu 11.02.1947 Edmunda Ostanka w Punkcie Przyjęć w Dziedzicach. Ze zbiorów p. Mieczysława Ostanka, syna Powstańca.

Powojenny dokument ze zdjęciem - legitymacja Polskiego Związku Wędkarskiego - Koło w Szczecinie. Ze zbiorów p. Mieczysława Ostanka, syna Powstańca.

Powojenny dokument ze zdjęciem - legitymacja Polskiego Związku Wędkarskiego - Koło w Szczecinie. Ze zbiorów p. Mieczysława Ostanka, syna Powstańca.

Nasz newsletter