Pseudonim
"Prezes"
Data urodzenia
1899-05-14
Data śmierci
1948-07-23
Stopień
-
Stopień
major rezerwy piechoty
Wykształcenie do 1939 r.
Do 1917 r. uczeń Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Warszawie. W 1923, jako ekstern, uzyskał świadectwo dojrzałości. Student Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego.
Przebieg służby wojskowej do 1939 r.
Od 1915 członek POW w Warszawie, zagrożony aresztowaniem w maju 1917 wyjechał z miasta. Od 1919 w szeregach Wojska Polskiego, oficer ordynansowy Szefa Oddziału III Naczelnego Dowództwa, na własną prośbę przeniesiony na front; dowódca plutonu, następnie kompanii w 202. ochotniczym pułku piechoty (Ochotnicza Dywizja płk. Koca). Ranny w nogę pod Przasnyszem. Po zawieszeniu broni adiutant 6. Armii, do maja 1924 referent DOK nr I w Warszawie, następnie w 36. pułku piechoty Legii Akademickiej; kolejno: młodszy oficer kompanii, oficer oświatowy, dowódca kompanii, oficer personalny, powiatowy komendant Przysposobienia Wojskowego.
Nazwisko konspiracyjne
Michał Styczyński
Udział w konspiracji 1939-1944
Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział II (Informacyjno-Wywiadowczy) - Wydział Wywiadu Ofensywnego "Stragan" - Referat "Zachód" ("Lombard") - Tereny Rzeszy
Oddział
Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział II (Informacyjno-Wywiadowczy).
Miejsce śmierci
Warszawa, pochowany na Starych Powązkach (kwatera nr 131, trzeci rząd, grób nr 30), na nagrobku figuruje nazwisko Edward Ludwik Jetter vel Mierzejewski.
Źródła
MPW-baza uczestników PW. MPW-kontakt: p. Marcin Rusiecki [12/2012]
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram