Pseudonim:
"Kulawy"
Data urodzenia:
1910-03-18
Data śmierci:
1982-04-24
Funkcja:
dowódca plutonu
Stopień:
podporucznik - porucznik (awans 2.10.1944)
Numer legitymacji:
7886
Miejsce urodzenia:
Puławy
Imiona rodziców :
Błażej - ...
Udział w konspiracji 1939-1944:
I Obwód "Radwan" (Śródmieście) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - VI Batalion OW PPS (Organizacja Wojskowa Powstańczego Pogotowia Socjalistów)
Oddział:
Okręg Warszawski Armii Krajowej - I Obwód "Radwan" - Podobwód "Sławbor" - odcinek wschodni "Bogumił" - batalion "Miłosz" - 2. kompania - I pluton "Kulawego" (z VI batalionu OW PPS) - dowódca
Szlak bojowy:
Śródmieście Południe
Odznaczenia:
Order Wojenny Virtuti Militari V klasy, (Rozkaz Komendy Okręgu Warszawskiego nr 31 z dn. 20.091944 - Rozkaz KG AK 424/BP z 18.09.1944), Krzyż Walecznych (rozkazem Komendy Okręgu Warszawskiego nr 23 z dn.27.08.1944).
Losy po Powstaniu:
Po zaprzestaniu działań wojennych w Warszawie na podstawie umowy kapitulacyjnej podpisanej z Niemcami był dowódcą 2. kompani w baonie osłonowym, który został pozostawiony w mieście dla celów porządkowych w dniach 2-9 października. W niewoli niemieckiej przebywał w Stalagu X B Sandbostel.
Numer jeniecki:
225401
Rodzina biorąca udział w Powstaniu Warszawskim:
Jego pierwsza żona sanitariuszka Janina Aleksandra Ładkowska "Aleksandra" (1911-1944) poległa w trakcie Powstania Warszawskiego na Mokotowie w dniu 2.09.1944. Po wojnie por. Ładkowski ożenił się z Krystyną Michaliną Krogul ps. Mika (1923-2013), która walczyła w zgrupowaniu "Róg" w 104. kompanii Związku Syndykalistów Polskich.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW, MPW-zbiory: P/7720/13, P/9525/21, MPW-DF.0624.z.2.2021
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Fotografia legitymacyjna z dokumentów. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

Fotografia legitymacyjna z dokumentów. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

Fotografia wykonana w obozie jenieckim Stalag X-B Sandbostel. Por. Edward Ładkowski "Kulawy" widoczny na zdjęciu w środku. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9525/21

Fotografia wykonana w obozie jenieckim Stalag X-B Sandbostel. Por. Edward Ładkowski "Kulawy" widoczny na zdjęciu w środku. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9525/21

Fotografia wykonana w obozie jenieckim Stalag X-B Sandbostel, 10.11.1944 r. Widoczni na zdjęciu: oficer NN, drugi od lewej stoi ppor. Zbigniew Gajowniczek „Zbyszek”, obok niego por. Edward Ładkowski „Kulawy„, czwarty od lewej mjr. "Lech" - Kazimierz Larys, następnie ppor. Ernest Jaśkowiak ”Czarny" i ostatni (pierwszy z prawej) stoi por. Stefan Lech Rodkiewicz ps. Lech. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9525/21

Fotografia wykonana w obozie jenieckim Stalag X-B Sandbostel, 10.11.1944 r. Widoczni na zdjęciu: oficer NN, drugi od lewej stoi ppor. Zbigniew Gajowniczek „Zbyszek”, obok niego por. Edward Ładkowski „Kulawy„, czwarty od lewej mjr. "Lech" - Kazimierz Larys, następnie ppor. Ernest Jaśkowiak ”Czarny" i ostatni (pierwszy z prawej) stoi por. Stefan Lech Rodkiewicz ps. Lech. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9525/21

Fotografia wykonana w obozie jenieckim Stalag X-B Sandbostel, 10.11.1944 r. Rewers z opisem wykonanym ołówkiem. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9525/21

Fotografia wykonana w obozie jenieckim Stalag X-B Sandbostel, 10.11.1944 r. Rewers z opisem wykonanym ołówkiem. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9525/21

Powiększony fragment poprzedniej fotografii ze Stalagu X-B Sandbostel, 10.11.1944 r. - od lewej z cyfrą 1) ppor. Zbigniew Gajowniczek „Zbyszek”, 2) por. Edward Ładkowski „Kulawy„, 3) mjr. "Lech" - Kazimierz Larys, 4) ppor. Ernest Jaśkowiak ”Czarny", 5) por. Stefan Lech Rodkiewicz ps. Lech. Tożsamość oficera po lewej stronie nieustalona. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9525/21.

Powiększony fragment poprzedniej fotografii ze Stalagu X-B Sandbostel, 10.11.1944 r. - od lewej z cyfrą 1) ppor. Zbigniew Gajowniczek „Zbyszek”, 2) por. Edward Ładkowski „Kulawy„, 3) mjr. "Lech" - Kazimierz Larys, 4) ppor. Ernest Jaśkowiak ”Czarny", 5) por. Stefan Lech Rodkiewicz ps. Lech. Tożsamość oficera po lewej stronie nieustalona. Fot. ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9525/21.

Fotografia legitymacyjna z dokumentów. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

Fotografia legitymacyjna z dokumentów. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

Należąca do por. Edwarda Ładkowskiego "Kulawego" legitymacja Armii Krajowej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

Należąca do por. Edwarda Ładkowskiego "Kulawego" legitymacja Armii Krajowej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

Należąca do por. Edwarda Ładkowskiego "Kulawego" legitymacja Armii Krajowej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

Należąca do por. Edwarda Ładkowskiego "Kulawego" legitymacja Armii Krajowej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

Należąca do por. Edwarda Ładkowskiego "Kulawego" legitymacja Armii Krajowej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

Należąca do por. Edwarda Ładkowskiego "Kulawego" legitymacja Armii Krajowej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

Należąca do por. Edwarda Ładkowskiego "Kulawego" legitymacja Armii Krajowej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

Należąca do por. Edwarda Ładkowskiego "Kulawego" legitymacja Armii Krajowej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

Nieśmiertelnik obozowy (blaszka jeniecka)  por. Edwarda Ładkowskiego "Kulawego" z widocznym numerem jenieckim 225.401. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, P/9525/21

Nieśmiertelnik obozowy (blaszka jeniecka) por. Edwarda Ładkowskiego "Kulawego" z widocznym numerem jenieckim 225.401. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, P/9525/21

Nieśmiertelnik obozowy (blaszka jeniecka)  por. Edwarda Ładkowskiego "Kulawego" z widocznym numerem jenieckim 225.401. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, P/9525/21

Nieśmiertelnik obozowy (blaszka jeniecka) por. Edwarda Ładkowskiego "Kulawego" z widocznym numerem jenieckim 225.401. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, P/9525/21

Zaświadczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

Zaświadczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

Zaświadczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego - rewers dokumentu. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

Zaświadczenie Państwowego Urzędu Repatriacyjnego - rewers dokumentu. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

Zaświadczenie weryfikacyjne, Londyn 18.11.1962. Dokument wystawiony przez Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

Zaświadczenie weryfikacyjne, Londyn 18.11.1962. Dokument wystawiony przez Koło Byłych Żołnierzy Armii Krajowej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego

Nasz newsletter