Pseudonim
"Bogdan"
Data urodzenia
1920-01-06
Data śmierci
1979-03-16
Stopień
-
Stopień
strzelec
Imiona rodziców
Julian - Helena z domu Leszczyńska
Udział w konspiracji 1939-1944
Armia Krajowa - III zgrupowanie "Konrad" - 3. kompania pluton 1138
Adres zamieszkania przed Powstaniem
Warszawa, ul. Przyrynek 5
Oddział
Uczestnik Powstania Warszawskiego - brak informacji na temat przydziału
Szlak bojowy
Stare Miasto
Losy po Powstaniu
Wyszedł z Warszawy z ludnością cywilną drogą przez obóz przejściowy w Pruszkowie (Dulag 121). Z obozu w Pruszkowie wywieziony transportem do obozu koncentracyjnego w Mauthausen-Gusen w Austrii. Wyzwolony przez wojska amerykańskie w maju 1945 roku.
Numer więźnia
95763
Informacje dodatkowe - losy rodziny
Według informacji rodzinnych Edward został aresztowany przez Niemców wraz z braćmi na terenie Starego Miasta, ok. 28 sierpnia 1944. Obaj bracia Edwarda z obozów już nie powrócili - Ryszard zginął 15.03.1945 roku w KL Melk (trzecim co do wielkości podobozie KL Mauthausen), Wiesław zarejestrowany w obozach KL Sachsenhausen i KL Flossenbürg zaginął (?) 28.04.1945 w KL Theresienstadt (czeski Terezin).
Uwagi
Figuruje w ewidencjach żołnierzy Armii Krajowej - zgrupowanie "Kryska" - Służba Zabezpieczenia Technicznego z przydziałem na Górny Czerniaków. Brak pewności, czy chodzi o jedną i tę samą osobę .
Źrodła
MPW-baza uczestników PW, PCK - kartoteka, Roman Olszyna, Z walczącej Warszawy, 1991. Fot. z archiwum rodzinnego udostępnił p. Rafał Piegat, MPW- Pokój Kombatanta: materiały do Słownika Uczestników PW. Adres przed Powstaniem - baza straty.pl
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram