Pseudonim
"Myszka"
Data urodzenia
1909-09-16
Data śmierci
1975-04-24
Stopień
łączniczka
Stopień
starszy sierżant
Nazwisko konspiracyjne
Eufemia Pilichowska
Miejsce urodzenia
Łódź
Udział w konspiracji 1939-1944
W konspiracji dowódca plutonu łączności batalionu "Pobóg" (dowodzonego przez por. Mariana Malinowskiego ps. "Pobóg") Przydział : Armia Krajowa - I Obwód "Radwan" - VIII zgrupowanie "Krybar" - 4. kompania
Oddział
Armia Krajowa - Grupa Bojowa "Krybar” (Powiśle) - 4. kompania - dowódca drużyny łączności
Szlak bojowy
Powiśle - Śródmieście Północ
Rodzina walcząca w Powstaniu Warszawskim
Mąż Marian Malinowski ps. "Pobóg" (1900-1977) - ślub wzięli 30 października 1939 roku.
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - więzień obozów w Bergen-Belsen oraz Oberlangen (Stalag VI C). Po wyzwoleniu oficer łącznikowy 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka.
Losy po wojnie
Powróciła do kraju w kwietniu 1946 roku. W 1947 roku przyszedł na świat jej syn Janusz (zm. 1993)
Odznaczenia
Krzyż Walecznych, Krzyż Armii Krajowej, Medal Wojska 4-krotnie, Warszawski Krzyż Powstańczy (pośmiertnie)
Miejsce śmierci
Łódź
Źródła
Archiwum Akt Nowych: Archiwum 4 Kompanii Grupy "Krybar" Armii Krajowej.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram