Eugeniusz Franciszek Orłowski

Pseudonim:
"Ryś"
Data urodzenia:
1926-12-18
Data śmierci:
-
Funkcja:
-
Stopień:
starszy strzelec / kapral
Miejsce urodzenia:
Józefów
Imiona rodziców:
Franciszek - Waleria
Wykształcenie i zawód:
Ślusarz
Udział w konspiracji 1939-1944:
III Obwód "Waligóra" (Wola) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 1 Rejon (Czyste - Babice) - 1. kompania - pluton 308A
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Przyokopowa 3
Oddział:
III Obwód "Waligóra" (Wola) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 1 Rejon (Czyste - Babice), następnie prawdopodobnie w Grupie "Kampinos", a po przejściu na Żoliborz: II Obwód "Żywiciel" WO AK - zgrupowanie "Żaglowiec" - pluton 207
Szlak bojowy:
Wola - Kampinos - Żoliborz
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu XI A Altengrabow - Komando Pracy 639/2 Osterwick
Numer jeniecki:
46080
Informacje dodatkowe:
Po wojnie w 1945 i 1948 roku poszukiwany był za pośrednictwem Polskiego Czerwonego Krzyża przez matkę Walerię Orłowską i bratową Janinę Orłowską. Numer jeniecki i miejsce pobytu w niewoli za kartoteką PCK oraz korespondencją obozową. Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego. T. 6, Wykaz uczestników-żołnierzy powstania warszawskiego Kr-Ż / red. nauk. Piotr Rozwadowski. Wyd. „Bellona”, Fundacja „ Warszawa Walczy 1939-1945”, 2004, s.275 - tu z kolei błędna informacja o śmierci Eugeniusza Orłowskiego „Rysia" na Żoliborzu, 30 września 1944.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego - baza uczestników PW, MPW-zbiory: MPW-A-3829,MPW-A-3830, MPW-A-3831 (P/4319), Polski Czerwony Krzyż - kartoteka
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Fotografia legitymacyjna Eugeniusza Orłowskiego z dokumentów z okresu okupacji niemieckiej, prawdopodobnie  wykonana w roku 1942. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-3829 (P/4319).

Fotografia legitymacyjna Eugeniusza Orłowskiego z dokumentów z okresu okupacji niemieckiej, prawdopodobnie wykonana w roku 1942. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-3829 (P/4319).

Kenkarta nr 163988, wystawiona dnia 13.08.1942 roku dla Eugeniusza Orłowskiego [dokument niekompletny, brak jednej strony]. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-3829 (P/4319). Dar p. Bronisławy Orłowskiej, 2003 rok

Kenkarta nr 163988, wystawiona dnia 13.08.1942 roku dla Eugeniusza Orłowskiego [dokument niekompletny, brak jednej strony]. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-3829 (P/4319). Dar p. Bronisławy Orłowskiej, 2003 rok

Kenkarta nr 163988, wystawiona dnia 13.08.1942 roku dla Eugeniusza Orłowskiego [dokument niekompletny, brak jednej strony]. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-3829 (P/4319). Dar p. Bronisławy Orłowskiej, 2003 rok

Kenkarta nr 163988, wystawiona dnia 13.08.1942 roku dla Eugeniusza Orłowskiego [dokument niekompletny, brak jednej strony]. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-3829 (P/4319). Dar p. Bronisławy Orłowskiej, 2003 rok

List na blankiecie obozowym do jeńca stalagu XI A, Eugeniusza Orłowskiego, nr jeniecki 46080. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-3830 (P/4319). Dar p. Bronisławy Orłowskiej

List na blankiecie obozowym do jeńca stalagu XI A, Eugeniusza Orłowskiego, nr jeniecki 46080. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-3830 (P/4319). Dar p. Bronisławy Orłowskiej

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

PCK - kartoteka

Karta pocztowa na blankiecie Kriegsgefangenenpost adresowana do przebywającegi w Stalagu XI A Eugeniusza Orłowskiego.  Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-3831 (P/4319)

Karta pocztowa na blankiecie Kriegsgefangenenpost adresowana do przebywającegi w Stalagu XI A Eugeniusza Orłowskiego. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-3831 (P/4319)

Karta pocztowa na blankiecie Kriegsgefangenenpost adresowana do przebywającegi w Stalagu XI A Eugeniusza Orłowskiego. Na karcie widoczny podpis nadawcy, bratowej Eugeniusza - Janiny Orłowskiej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-3831 (P/4319)

Karta pocztowa na blankiecie Kriegsgefangenenpost adresowana do przebywającegi w Stalagu XI A Eugeniusza Orłowskiego. Na karcie widoczny podpis nadawcy, bratowej Eugeniusza - Janiny Orłowskiej. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-3831 (P/4319)

Nasz newsletter