Pseudonim:
"Ewa"
Data urodzenia:
1923-02-27
Data śmierci:
1944-08-22
Funkcja:
sanitariuszka
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 79 Miejsce: 58
Stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Antoni - Halina z domu Ciąglińska
Udział w wojnie obronnej 1939 r.:
Ochotnicza służba sanitarna - Pogotowie Harcerek.
Wykształcenie do 1944 r.:
Świadectwo dojrzałości uzyskała w 1941 r. na tajnych kompletach Liceum Jadwigi Kowalczykówny i Jadwigi Jawurkówny, a następnie rozpoczęła naukę w powstałej z ini­cja­tywy doc. Jana Zaor­skiego dwu­let­niej Pry­watnej Szkole Zawo­dowej dla Pomoc­ni­czego Per­so­nelu Sani­tar­nego (za zgodą władz nie­miec­kich), która w rze­czy­wi­sto­ści była taj­nym Wydzia­łem Lekar­skim UW, a pro­gram szkoły obej­mo­wał pełne dwa lata i czę­ściowo trzeci rok stu­diów medycz­nych.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Szare Szeregi, następnie Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej - Brygada Dywersyjna "Broda 53" - batalion "Zośka" - 1. kompania "Maciek" - II pluton. Uczestniczyła w akcji pod Arsenałem, zamachu na Kutscherę oraz w akcji "Sonderwagen".
Oddział:
Armia Krajowa - zgrupowanie "Radosław" - pułk "Broda 53" - batalion "Zośka" - 1. kompania "Maciek” - II pluton
Szlak bojowy:
Wola - Stare Miasto
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych (pośmiertnie)
Miejsce (okoliczności) śmierci:
Poległa podczas ataku na Dworzec Gdański.
Rodzeństwo walczące w Powstaniu:
Siostra Zofii Stefanowskiej „Zosi Sadowej” z 2. kompania "Rudy” - I pluton "Sad”
Informacje dodatkowe - losy rodziny:
Starsza siostra Ewy - Halina Maria Stefanowska (1919-1939) zginęła 25 września 1939 roku w oblężonej Warszawie jako sanitariuszka zbombardowanego przez Niemców Szpitala Dzieciątka Jezus, zaś ojciec - znany warszawski lekarz, płk. Antoni Stefanowski został zamordowany przez NKWD w Katyniu.
Publikacje:
"Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej." Warszawa 1988
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Ewa Stefanowska ps. "Ewa" (1923-1944). Fot. AR MPW

Ewa Stefanowska ps. "Ewa" (1923-1944). Fot. AR MPW

Nasz newsletter