Powrót do biogramów

Felicjan
Majorkiewicz

Pseudonim
"Iron"
Data urodzenia
1904-12-20
Data śmierci
1975-02-21
Stopień
-
Stopień
podpułkownik dyplomowany saperów - cichociemny
Miejsce urodzenia
Wola koło Płocka
Służba wojskowa do 1939 r.
Do początku 1934 r. pełnił służbę w Korpusie Ochrony Pogranicza na stanowisku zastępcy dowódcy Kompanii Saperów "Hoszcza" nad Horyniem (Brygada KOP "Wołyń"). Z dniem 3 lutego 1934 r. powołany został na Kurs Normalny Wyższej Szkoły Wojennej w Warszawie. W 1936 r. po ukończeniu studiów przydzielony został do dowództwa 18. Dywizji Piechoty w Łomży na stanowisko I oficera sztabu. 23 marca 1939 r. powołany został do sztabu Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Narew" na stanowisko oficera Oddziału III Operacyjnego.
Udział w wojnie obronnej 1939
Oficer operacyjny SGO "Narew", po zakończeniu walk przedostał się do Francji.
Służba w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie
6 grudnia 1939 r. we Francji otrzymał przydział służbowy do Sztabu 1. Dywizji Grenadierów na stanowisko oficera Oddziału Operacyjnego. W lutym 1940 r., z chwilą sformowania Samodzielniej Brygady Strzelców Podhalańskich mianowany został szefem Oddziału III Taktyczno-Operacyjnego Sztabu. Razem z brygadą uczestniczył w bitwie o Narwik i kampanii francuskiej. Następnie pełnił służbę w Szkocji na stanowisku szefa Oddziału III Taktyczno-Operacyjnego Sztabu 1 Brygady Strzelców.
Udział w konspiracji 1939-1944
W Wielkiej Brytanii zgłosił akces do służby w okupowanym kraju. Przeszedł szkolenie cichociemnych. Przerzucony do Polski w ramach operacji lotniczej "Weller 1"w nocy 9/10 kwietnia 1944 r. Po okresie aklimatyzacji skierowany do służby w III Oddziale Komendy Głównej Armii Krajowej
Oddział
Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział III (Operacyjno-Szkoleniowy)
Szlak bojowy
Wola - Stare Miasto - kanały - Śródmieście Północ
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - brak informacji o miejscach pobytu.
Numer jeniecki
299529
Losy po wojnie
Po wyzwoleniu z niewoli pełnił służbę w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, którą zakończył na stanowisku szefa Oddziału III Operacyjnego Sztabu I Korpusu Polskiego. Był długoletnim, zasłużonym współpracownikiem Wojskowego Przeglądu Historycznego. Autor wspomnień: "Narwik" (Wydawnictwo MON, Warszawa 1957). "Dane nam było przeżyć" (Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1972), "Lata chmurne - lata dumne" (Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1983).
Odznaczenia
Krzyż Złoty Orderu Wojennego Virtuti Militari (Rozkaz nr 469 dowódcy AK z 28 września 1944 r. z uzasadnieniem: "za osobistą odwagę i postawę w okresie walk w Warszawie". Nr krzyża: 11500), Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Walecznych
Miejsce śmierci
Warszawa.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram