Pseudonim
"Róg"
Data urodzenia
1914-08-17
Data śmierci
1971-08-10
Stopień
szef sztabu
Stopień
podpułkownik
Imiona rodziców
Franciszek - ...
Przebieg służby wojskowej
1935-1936: Szkoła Podchorążych Rezerwy , 17 DP Gniezno. Od października 1936 do grudnia 1937 r. nauczyciel szkoły powszechnej w Wołkowysku oraz instruktor wychowania fizycznego i P. W w Okręgowym Urzędzie W.F i P.W. w Grodnie.
Udział w wojnie obronnej 1939 r.
69 Pułk Piechoty Gniezno - dowódca kompanii cyklistów (w stopniu ppor. rez.)
Udział w konspiracji 1939-1944
Komenda Obrońców Polski (KOP), następnie od 1943 Polska Armia Ludowa (PAL)
Oddział
Polska Armia Ludowa - sztab
Losy po Powstaniu
Od października 1944 do 27 stycznia 1945 Komendant Okręgu "PAL" Radom i dowódca oddziału partyzanckiego "PAL" - Radomskie i Kieleckie, następnie jako oficer dyspozycyjny Naczelnego Dowódcy WP - służba w Dowództwie I Frontu Białoruskiego.
Losy po wojnie
Z wynikiem celującym ukończył Wyższą Szkołę Oficerską WP w Rembertowie. Inspektor WF i PW w Państwowym Urzędzie WF i PW przy MON. Od lutego 1946 do stycznia 1947 zastępca dowódcy 14 pp ds. Liniowych. Zdemobilizowany na własną prośbę z powodu choroby.
Odznaczenia
Krzyż Walecznych (czterokrotnie), Order Virtuti Militari, Krzyż Grunwaldu, Krzyż Partyzancki, Medal za Warszawę, Medal Zwycięstwa i Wolności, Odznaka Grunwaldzka, Radziecki Medal Zwycięstwa
Informacje dodatkowe
Rozkazem Komendy Naczelnej Polskiej Armii Ludowej z sierpnia 1944 r. mianowany Szefem Sztabu Komendy Naczelnej PAL. Za czyny bojowe przeciw Niemcom w sierpniu i wrześniu 1944 podany do odznaczenia Krzyżem Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram