Pseudonim
"Piorun"
Data urodzenia
1912-03-06
Data śmierci
2006-08-24
Stopień
dowódca batalionu
Stopień
Oficer dyplomowany służby stałej piechoty: porucznik (1943); kapitan (1944) - cichociemny
Miejsce urodzenia
Bażanówka, powiat Sanok
Imiona rodziców
Andrzej - Karolina z domu Surowiak
Nazwisko konspiracyjne
Maszewicz
Pseudonimy
"Piorun 2", "Piorun"
Służba wojskowa do 1939 r.
W 1936 r. ukończył Szkołę Podchorążych Piechoty w Ostrowi-Komorowie.
Udział w wojnie obronnej 1939
Oficer 2. Pułku Strzelców Podhalańskich, następnie dowódca 9. kompanii w 156. pułku piechoty.
Służba w Armii Polskiej w ZSRR i Armii Andersa
W 1940 r. aresztowany i uwięziony przez NKWD. Po agresji niemieckiej na ZSRR odzyskał wolność. Od października 1941 r. w Armii Polskiej w ZSRR - dowódca 1. kompanii 13. pułku piechoty w 5. Dywizji Piechoty. Wraz z armią wyszedł na Bliski Wschód. We Włoszech przeszkolony w dywersji i zaprzysiężony na rotę Armii Krajowej 14 lutego 1944 r.
Udział w konspiracji 1939-1944
Przerzucony do kraju w ramach operacji lotniczej "Jacek 1" w nocy 30/31.07.1944 r. Zrzut przyjęła placówka odbiorcza "Solnica", położona 7 km na południe od Grodziska Mazowieckiego. Skoczkowie po dotarciu do Warszawy trafili na ostatnie przygotowania do Powstania.
Oddział
I Obwód "Radwan" (Śródmieście) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - 2. Rejon "Litwin" (następnie odcinek taktyczny "Litwin") - od 7.08.1944 r. zastępca dowódcy odcinka, od 28.08.1944 r. w miejsce rannego rtm. "Zaremby" objął dowodzenie batalionem, który od jego pseudonimu przyjął nazwę "Piorun" ("Zaremba"-"Piorun").
Szlak bojowy
Śródmieście Południe. 23 sierpnia 1944 r. osobiście dowodził atakiem na "Małą PAST-ę" przy ul. Piusa XI.
Odznaczenia
Krzyż Virtuti Militari V klasy (1944).
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu 344 Lamsdorf, następnie Stalag X B Sandbostel
Numer jeniecki
102679
Losy po wojnie
Po wyzwoleniu z niewoli służył w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie, gdzie ukończył kurs Wyższej Szkoły Wojennej. Wyemigrował do Wielkiej Brytanii.
Miejsce śmierci
Wielka Brytania
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram