Pseudonim
-
Data urodzenia
1909-08-31
Data śmierci
1956-12-01
Stopień
-
Stopień
podporucznik
Miejsce urodzenia
Klimkiewiczów, powiat Opatów*
Imiona rodziców
Aleksander - Maria z domu Michałowska
Wykształcenie i działalność do 1939 r.
Ukończył gimnazjum w Siedlcach, a następnie w latach 1927–1932 studiował rolnictwo na Wydziale Rolniczym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie, specjalizując się w rybactwie i ichtiologii, a w latach 1934–1940 kontynuował studia na Wydziale Weterynaryjnym UW. W okresie 1933–1934 pracował jako asystent w katedrze ichtiologii i rybactwa SGGW, zaś w latach 1934–1936 jako asystent Zakładu Patologii na Wydziale Weterynaryjnym UW, specjalizował się przede wszystkim w patologii ogólnej i anatomii patologicznej ryb. W roku 1937 doktoryzował się na SGGW na podstawie pracy z zakresu fizjologii pt. Obserwacje nad oddychaniem ryb („Sprawozdania z posiedzeń Tow. Nauk. Warsz. 1938, Wydz. IV z. 31). W l. 1938–1939 był asystentem w Zakładzie Ichtiologii i Rybactwa UJ
Udział w kampanii wrześniowej 1939 r.
Zmobilizowany we wrześniu 1939, aresztowany przez Rosjan, jednak udało mu się zbiec (wyskoczył z pociągu jadącego na Wschód).
Okres okupacji niemieckiej
W latach 1939–1942 kierował pracownią ichtiopatologiczną w Mydlnikach pod Krakowem jako ekspozyturą Instytutu Puławskiego, intensywnie badając bakteryjne choroby ryb (szczególnie posocznicę karpi). W latach 1942–1944 przebywał w Warszawie, kierując analogiczną jak w Krakowie pracownią chorób ryb, podległą Instytutowi w Puławach, a zlokalizowaną w SGGW.
Oddział
V Obwód (Mokotów) Warszawskiego Okręgu Armii Krajowej - przydział nieznany
Szlak bojowy
Mokotów
Losy po Powstaniu
Niewola niemiecka - jeniec Stalagu X B Sandbostel
Numer jeniecki
224637
Miejsce śmierci
Warszawa
Miejsce pochówku
Cmentarz Powązkowski w Warszawie (Stare Powązki), kwatera 154 b, rząd 6, miejsce 26
Informacje dodatkowe
Był synem Aleksandra Pliszki, inżyniera mechanika w miejscowej fabryce żelaza. Jego przyjacielem był por. Marian Stangenberg z Grupy Artyleryjskiej "Granat", przypuszczalnie więc mogli walczyć razem. Stangenberg i Pliszka mają zbliżone do siebie numery jenieckie - 224.637 i 224.656. Według informacji zawartych w Polskim Słowniku Biograficznym Franciszek Pliszka, gdy po upadku Powstania Warszawskiego w okresie od jesieni 1944 do wiosny 1945 przebywał więziony w obozie jenieckim w Sandbostel w Niemczech, wykładał tam na zorganizowanym kursie rolniczym hodowlę ryb. Żonaty z Anną z Fonbergów, doktorem biologii, miał dwoje dzieci.
Źródła
MPW-baza uczestników PW, Polski Czerwony Krzyż, baza straty.pl, Biogram opublikowany w 1981 r. w XXVI tomie Polskiego Słownika Biograficznego (PSB t. 26 s. 743), MPW-kontakt p. Barbara Pliszka, córka. Prezentowane fotografie pochodzą z archiwum rodzinnego p. Barbary Pliszki.
Uwagi
* W zapisach PCK: data ur. 31.07.1909, miejsce urodzenia Ostrowiec, numer jeńca 224637, zawód: bakteriolog. Obecnie Klimkiewiczów włączony jest do Ostrowca Świętokrzyskiego, przez co w powojennych dokumentach USC Franciszka Pliszki jako miejsce urodzenia podawany był Ostrowiec.
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram