Pseudonim
"Kozłowski"
Data urodzenia
1899-11-11
Data śmierci
1986-07-25
Stopień
-
Stopień
major
Miejsce urodzenia
Kraków
Imiona rodziców
Fryderyk - Adela
Udział w konspiracji 1939-1944
Delegatura Rządu na Kraj
Adres przed Powstaniem Warszawskim
Warszawa ul. Natolińska 8
Oddział
Kedyw Komendy Głównej Armii Krajowej - zgrupowanie "Radosław"
Szlak bojowy
Wola - Stare Miasto
Rodzina walcząca w Powstaniu Warszawskim
W czasie Powstania Warszawskiego zginęli dwaj synowie majora Zolla: st. strz. pchor. Fryderyk Zoll ps. „Chochołowski” (1924-1944), był żołnierzem batalionu „Oaza” , młodszy syn - strz. Feliks Stefan Zoll ps. „Stefan" (1925-1944) był w zgr. "Ruczaj"
Losy po Powstaniu
Wyszedł z miasta z ludnością cywilną.
Miejsce śmierci
Warszawa
Zaproponuj zmiany w biogramie Zaproponuj Nowy biogram