Pseudonim:
"Danuta"
Data urodzenia:
1914-08-20
Data śmierci:
1990-02-04
Funkcja:
łączniczka
stopień :
podporucznik (rozkaz dowódcy AK Nr 871/I z dn. 23.09.1944 r.)
Numer legitymacji AK:
313
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców :
Antoni - Florentyna
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od 1942 roku w ZWZ - AK jako kolporterka i łączniczka w gmachu PKO przy ul. Świętokrzyskiej 31/33, gdzie pracowała. Przydział: Komenda Główna Armii Krajowej (Komenda Sił Zbrojnych w Kraju) - Sztab VI Wydział Propagandy. Ukończyła kurs sanitarny oraz Pomocy Żołnierzowi
Miejsce koncentracji na godzinę "W":
1 sierpnia 1944 roku otrzymała o godz. 11 polecenie przygotowania do ewakuacji pracowników PKO i wraz z kol. Sową (poległ w tymże gmachu PKO podczas Powstania - porównaj biogram: Jan Sowa „Rola” 1899-1944), przygotowania budynku do objęcia go przez żołnierzy Powstania. O godz. 17:00 Halina otworzyła dla nich bramę od strony ul. Świętokrzyskiej, zaś niedługo potem w tzw. „kasetkach„ PKO przygotowała pierwszą gospodę ”PŻ". Następnie przeniesiona została do kwatermistrzostwa jako łączniczka podporządkowana bezpośrednio por. Antoniemu Skotnickiemu ps. "Antek" (1905-1981).
Oddział :
Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział VI BiP (Biuro Informacji i Propagandy) - łączniczka w placówkach: PKO Jasna róg Świętokrzyskiej, w gmachu Włoskiego Towarzystwo Ubezpieczeń Riunione Adriatica di Sicurta, przy ul. Moniuszki 8 (w budynku tym na parterze mieściła się restauracja-dancing „Adria”), następnie w lokalu przy ul. Zgoda, a po 1.09.1944 aż do końca Powstania Warszawskiego w lokalu „Ericssona” przy ul. Mokotowskiej 60. Na Mokotowskiej uczestniczyła w pełnieniu różnych służb w oddziałe „Chwatów" (Oddział Osłonowy Wydziału Propagandy BiP-u KG AK ”Chwaty")
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ - Śródmieście Południe
Odniesione rany :
Nie była ranna
Odznaczenia:
Medal Wojska po raz 1, 2 i 3 (Londyn, 15.08.1948), Krzyż Armii Krajowej
Awanse :
24 września 1944 roku w myśl rozkazu Dowódcy Armii Krajowej nr 871/I z dn. 23.09.1944 awansowana do stopnia podporucznika - młodszej komendantki (WSK). Na zaświadczeniu widoczny podpis Szefa WSK KG - ppłk Marii Wittek ps. „Mira”
Losy po Powstaniu :
Po upadku Powstania została zwolniona z pójścia do niewoli, jednocześnie otrzymując polecenie utrzymania kontaktu z rodzinami znanych jej osobiście uczestników walk, idących do niewoli niemieckiej. "Byli to przeważnie moi koledzy z pracy w PKO" - pisze w oświadczeniu w 1982 r. Halina Dadan. Wymienione przez nią osoby to: Juliusz Szawdyn, Stanisław Madanowski, Zbigniew Luśniak, Antoni Skotnicki i inni. 6 października 1944 roku opuściła Warszawę wychodząc z ludnością cywilną. Po trzech dniach pobytu w obozie przejściowym w Pruszkowie (Dulag 121) została wywieziona 10.10.1944 transportem do obozu koncentracyjnego w Auschwitz. W transporcie znajdowało się dużo osób starszych i chorych. Po dotarciu do KL Auschwitz i trzygodzinnym postoju na rampie kolejowej pociąg skierowano do Suchej, a następnie do Mszany Dolnej, gdzie zwolniono wszystkich do prywatnych kwater w miasteczku i okolicznych wsiach. Według późniejszych informacji, KL Auschwitz nie przyjął tego dnia transportu z Warszawy ze względu na brak miejsca w barakach i krematoriach [źródło: oświadczenie o przebiegu służby autorstwa Haliny Dadan, Warszawa, 03.12.1982 r, skan udostępniony z archiwum rodzinnego]. Po trzymiesięcznym pobycie w Piotrkowie Trybunalskim powróciła do Warszawy 15 lutego 1945 roku.
Losy po wojnie :
Po powrocie do Warszawy podjęła ponownie pracę w PKO, początkowo w zburzonym gmachu przy ul. Świętokrzyskiej, zaś w następnych latach pracowała w Narodowym Banku Polskim i Banku Handlowym w Warszawie.
Informacje dodatkowe:
Na wniosek Ministra Finansów Uchwałą Rady Państwa z dnia 8 stycznia 1955 r. odznaczona została Medalem 10-lecia Polski Ludowej - źródło: Monitor Polski, M.P.1955.37.376
Źródła:
MPW, MPW-kontakt, skany fotografii i dokumenty ze zbiorów rodzinnych przesłał p. Adam Lubczyński. Oświadczenie świadka - por. Antoniego Skotnickiego "Antek" z KG AK VI Oddział (uczestnika Powstania Warszawskiego, bliskiego współpracownika Eugeniusza Kwiatkowskiego przy budowie Gdyni, blisko zaprzyjaźnionego z Wacławem Lothem), dokument z dn. 18.02.1976 r. oraz kopie dokumentów z archiwum prywatnego udostępnione przez p. Adama Lubczyńskiego, w tym oświadczenie o przebiegu służby autorstwa Haliny Dadan, Warszawa, 03.12.1982 r. Data śmierci na podstawie alfabetycznego spisu zmarłych - nazwiska z zakresu D'ac-Danil - www.nekrologi-baza.pl. Informacja o Medalu X-lecia PRL za "Monitorem Polskim" - Dziennikiem Urzędowym RP.
Uwagi:
Legitymacja Armii Krajowej wystawiona na formę nazwiska Dadanówna Halina.
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Halina Dadan - skany fotografii ze zbiorów rodzinnych przesłał p. Adam Lubczyński. Na zdjęciu po prawej Halina z braćmi Zygmuntem i Romualdem, więźniami Pawiaka i KL Auschwitz.

Halina Dadan - skany fotografii ze zbiorów rodzinnych przesłał p. Adam Lubczyński. Na zdjęciu po prawej Halina z braćmi Zygmuntem i Romualdem, więźniami Pawiaka i KL Auschwitz.

Należąca do Haliny Dadanówny legitymacja AK. Ze zbiorów rodzinnych

Należąca do Haliny Dadanówny legitymacja AK. Ze zbiorów rodzinnych

Legitymacja nr 52 poświadczająca, że żołnierz AK - łączniczka "Danuta" pełni czynności zlecone z rozkazu VI Oddziału Sztabu. Na dokumencie widoczna okrągła pieczęć Komedy Sił Zbrojnych w Kraju - Sztab VI - Wydział Propagandy. Podpisano - Szef Oddziału VI - WOLSKI, Ze zbiorów rodzinnych

Legitymacja nr 52 poświadczająca, że żołnierz AK - łączniczka "Danuta" pełni czynności zlecone z rozkazu VI Oddziału Sztabu. Na dokumencie widoczna okrągła pieczęć Komedy Sił Zbrojnych w Kraju - Sztab VI - Wydział Propagandy. Podpisano - Szef Oddziału VI - WOLSKI, Ze zbiorów rodzinnych

Zaświadczenie z 24.09.1944 - potwierdzające w myśl rozkazu Dowódcy Armii Krajowej nr 871/I z dn. 23.09.1944 awans do stopnia podporucznika - młodszej komendantki (WSK). Na zaświadczeniu widoczny podpis Szefa WSK KG - ppłk Marii Wittek ps. „Mira”. Ze zbiorów rodzinnych

Zaświadczenie z 24.09.1944 - potwierdzające w myśl rozkazu Dowódcy Armii Krajowej nr 871/I z dn. 23.09.1944 awans do stopnia podporucznika - młodszej komendantki (WSK). Na zaświadczeniu widoczny podpis Szefa WSK KG - ppłk Marii Wittek ps. „Mira”. Ze zbiorów rodzinnych

Legitymacja odznaczeniowa - Krzyż Armii Krajowej. Ze zbiorów rodzinnych

Legitymacja odznaczeniowa - Krzyż Armii Krajowej. Ze zbiorów rodzinnych

Oświadczenie świadka - por. Antoniego Skotnickiego "Antek" z KG AK VI Oddział, dla ZBoWiD, 18.02.1976. Ze zbiorów rodzinnych

Oświadczenie świadka - por. Antoniego Skotnickiego "Antek" z KG AK VI Oddział, dla ZBoWiD, 18.02.1976. Ze zbiorów rodzinnych

Oświadczenie Haliny Dadan, cz. I - Warszawa, 1982. Ze zbiorów rodzinnych

Oświadczenie Haliny Dadan, cz. I - Warszawa, 1982. Ze zbiorów rodzinnych

Oświadczenie Haliny Dadan, cz. II - Warszawa, 1982. Ze zbiorów rodzinnych

Oświadczenie Haliny Dadan, cz. II - Warszawa, 1982. Ze zbiorów rodzinnych

Legitymacja odznaczeniowa - Medal Wojska, Londyn 1948. Ze zbiorów rodzinnych

Legitymacja odznaczeniowa - Medal Wojska, Londyn 1948. Ze zbiorów rodzinnych

Nasz newsletter