Halina Irena Jędrzejewska

Pseudonim:
"Bebi"
Data urodzenia:
1929-09-16
Data śmierci:
-
Funkcja:
-
Stopień:
strzelec
Miejsce urodzenia:
Hajnówka
Imiona rodziców:
Adam - Franciszka z domu Starzyk
Wykształcenie do 1944 r., harcerstwo:
Uczennica szkoły powszechnej przy ul. Starej (od 1936 roku), a następnie przy ul. Żurawiej, którą ukończyła w 1943 roku. Naukę kontynuowała w Obowiązkowej Szkole Zawodowej nr XII przy ul. Świętokrzyskiej 27 w Warszawie. Równocześnie od września 1943 roku należała do działającej przy gimnazjum drużyny harcerskiej. W ramach działalności harcerskiej przygotowywała w RGO paczki dla więźniów oraz pomagała w kuchni na Pawiaku (jako pomoc kuchenna).
Adres przed Powstaniem Warszawskim:
Warszawa ul. Nowogrodzka 21 m. 2
Oddział:
Armia Krajowa - I Obwód „Radwan” (Śródmieście) - Podobwód „Sławbor” (Śródmieście-Południe) - odcinek wschodni „Bogumił” - batalion „Miłosz” - poczet dowódcy. Jej bezpośrednią przełożoną była komendantka drużyny łączniczek w bat. Miłosz - Krystyna Ostrowska po mężu Jastrzębska „Kalina" (1919-2015).
Szlak bojowy:
Śródmieście Południe
Warszawski Korpus Armii Krajowej (od 20.09.1944):
28. Dywizja Piechoty AK im. Stefana Okrzei - 72. pułk piechoty
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - 5.10.1944 roku została skierowana do przejściowego obozu jenieckiego w Fabryce Kabli w Ożarowie. Jeniec Stalagu X B Sandbostel, następnie osadzona w Stalagu VI C Oberlangen. Wyzwolona w kwietniu 1945 roku przez żołnierzy gen. Maczka. Od momentu wyzwolenia przebywała w Oberlangen do listopada 1945 roku, kiedy to została wysłana w grupie najmłodszych uczestniczek Powstania do polskiej szkoły we Freren. Do 24 kwietnia 1947 roku służyła w Batalionie PWSK w ramach 1. DP Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.
Losy po wojnie:
Po demobilizacji 27 maja 1947 roku powróciła do kraju, gdzie 02.06.1947 została zarejestrowana przez Polski Czerwony Krzyż jako powracająca z niewoli niemieckiej. We wrześniu 1947 roku rozpoczęła naukę w gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Warszawie, a następnie w Liceum im. Narcyzy Żmichowskiej, gdzie w 1950 roku uzyskała maturę. Po maturze rozpoczęła studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, jednak wobec konieczności podjęcia pracy po śmierci ojca musiała przerwać naukę. Od 1952 r. pracowała w Urzędzie Miasta (ówczesnym Prezydium Stołecznej Rady Narodowej) i Stołecznej Komisji Planowania UM Stołecznego Warszawy.
Numer jeniecki:
224055
Odznaczenia:
Srebrny Krzyż Zasługi, Krzyż Armii Krajowej, Warszawski Krzyż Powstańczy, Medal za Warszawę 1939-1945, Odznaka Pamiątkowa "Akcji Burza", Odznaka Weterana Walk o Niepodległość". Uhonorowana także Srebrną Odznaką "Za Zasługi dla Warszawy".
Nazwisko po mężu:
Chodzicka - w 1953 roku zawarła związek małżeński z Jerzym Chodzickim.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego: Jędrzejewska - Chodzicka Halina Irena, życiorys, oświadczenia świadków: Krystyna Jastrzębska „Kalina”, Stefan Jastrzębski „Miłosz", ankieta uczestnika PW, kopie dokumentów kombatanckich, Polski Czerwony Krzyż - kartoteka
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Halina Irena Jędrzejewska "Bebi". Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9646, dar p. Haliny Jędrzejewskiej - Chodzickiej

Halina Irena Jędrzejewska "Bebi". Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9646, dar p. Haliny Jędrzejewskiej - Chodzickiej

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9646, dar p. Haliny Jędrzejewskiej - Chodzickiej

Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9646, dar p. Haliny Jędrzejewskiej - Chodzickiej

Warszawa, 1943 rok, ulica Żelazna. Halina Irena Jędrzejewska "Bebi" z matką Franciszką. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9646, dar p. Haliny Jędrzejewskiej - Chodzickiej

Warszawa, 1943 rok, ulica Żelazna. Halina Irena Jędrzejewska "Bebi" z matką Franciszką. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9646, dar p. Haliny Jędrzejewskiej - Chodzickiej

Halina Irena Jędrzejewska po wyzwoleniu Oberlangen - wiosna 1945 r.  Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9646, dar p. Haliny Jędrzejewskiej - Chodzickiej

Halina Irena Jędrzejewska po wyzwoleniu Oberlangen - wiosna 1945 r. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9646, dar p. Haliny Jędrzejewskiej - Chodzickiej

Halina Irena Jędrzejewska - Oberlangen. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9646, dar p. Haliny Jędrzejewskiej - Chodzickiej

Halina Irena Jędrzejewska - Oberlangen. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9646, dar p. Haliny Jędrzejewskiej - Chodzickiej

Halina Irena Jędrzejewska (z prawej) z polskim pilotem  RAF-u (Royal Air Force) i Danutą Banaszek, która pozostała w Anglii [Danuta  Banaszek, po m. Szlachetko ps. Wira]. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9646, dar p. Haliny Jędrzejewskiej - Chodzickiej

Halina Irena Jędrzejewska (z prawej) z polskim pilotem RAF-u (Royal Air Force) i Danutą Banaszek, która pozostała w Anglii [Danuta Banaszek, po m. Szlachetko ps. Wira]. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9646, dar p. Haliny Jędrzejewskiej - Chodzickiej

Halina Irena Jędrzejewska (pierwsza z lewej) z koleżankami z Oberlangen - Ośrodek Wojskowy w Hange. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9646, dar p. Haliny Jędrzejewskiej - Chodzickiej

Halina Irena Jędrzejewska (pierwsza z lewej) z koleżankami z Oberlangen - Ośrodek Wojskowy w Hange. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9646, dar p. Haliny Jędrzejewskiej - Chodzickiej

Maczków, marzec 1946 roku, pierwsza z lewej Halina Irena Jędrzejewska (po wojnie Chodzicka), w środku "Ela" - Janina Szparagowska. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9646, dar p. Haliny Jędrzejewskiej - Chodzickiej

Maczków, marzec 1946 roku, pierwsza z lewej Halina Irena Jędrzejewska (po wojnie Chodzicka), w środku "Ela" - Janina Szparagowska. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. P/9646, dar p. Haliny Jędrzejewskiej - Chodzickiej

Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego, Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego: Jędrzejewska - Chodzicka Halina Irena

Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego, Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego: Jędrzejewska - Chodzicka Halina Irena

Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego, Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego: Jędrzejewska - Chodzicka Halina Irena

Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego, Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego: Jędrzejewska - Chodzicka Halina Irena

Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego, Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego: Jędrzejewska - Chodzicka Halina Irena

Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego, Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego: Jędrzejewska - Chodzicka Halina Irena

Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego, Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego: Jędrzejewska - Chodzicka Halina Irena

Źródło: Muzeum Powstania Warszawskiego, Teczki personalne uczestników Powstania Warszawskiego: Jędrzejewska - Chodzicka Halina Irena

Nasz newsletter