Pseudonim:
"Zygmunt"
Data urodzenia:
1913-06-30
Data śmierci:
1944-08-04
Funkcja:
łączniczka
Pozycja na murze pamięci:
Kolumna: 130 Miejsce: 51
Imiona rodziców:
Józef - Halina z domu Zawadzka
Pseudonimy:
"Zygmuś", "Zygmunt"
Wykształcenie:
Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.
Udział w konspiracji 1939-1944:
Komenda Główna Armii Krajowej - Oddział IV (Kwatermistrzowski) - Służba Uzbrojenia "Leśnictwo". W konspiracji od 1941 roku. Była magazynierką wytwórni materiałów wybuchowych Związku Odwetu - ZWZ, a następnie Kedywu AK przy ul. Asfaltowej 15. Z narażeniem życia ugasiła przypadkowy pożar magazynu, za co w 1942 roku odznaczona została Krzyżem Walecznych. Współpracowała z BIP KG AK.
Adres zamieszkania przed Powstaniem:
Warszawa, ul. Emilii Plater 25 m. 10
Oddział:
Armia Krajowa - Grupa "Północ" - zgrupowanie "Leśnik" - magazynierka magazynu broni Zgrupowania AK ,,Leśnik" przy ul. Twardej 40
Szlak bojowy:
Wola
Okoliczności śmierci:
Ciężko ranna na początku sierpnia, zmarła w wyniku odniesionych ran pomiędzy 2 a 6 sierpnia 1944. * w szpitalu polowym przy ul. Śliskiej 51.
Miejsce pochówku:
Pochowana tymczasowo na Śliskiej 51 (inne wersje: na Śliskiej 22). W lutym 1946 roku ekshumowana ze Śliskiej 51 na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kw. A 22, rząd 5, grób 10
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, baza uczestników PW, materiały do Słownika Biograficznego Uczestników PW w zasobie Pokoju Kombatanta (MPW-teczka), Archiwum Państwowe m. st. Warszawy - listy ekshumowanych, Polski Czerwony Krzyż - kartoteka ogólna, Polski Czerwony Krzyż - Lista strat 70022, Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie - Cmentarz Wojskowy, Księga Pochowań: kopia zaświadczenia weryfikacyjnego Komisji Likwidacyjnej b. Armii Krajowej z podpisem przewodniczącego, ppłk. Jana Mazurkiewicza „Radosława”, kopia aktu zejścia.
Publikacje:
"Słownik uczestniczek walki o niepodległość Polski 1939-1945. Poległe i zmarłe w okresie okupacji niemieckiej" Warszawa 1988,tu informacja: Śmiertelnie ranna wskutek tragicznej pomyłki żołnierzy AK, zmarła w szpitalu przy ul. Śliskiej 51.
Uwagi :
W dokumentach i opracowaniach spotykane różne daty śmierci, między 1 a 6 sierpnia 1944. Data zgonu na liście ekshumacyjnej w zbiorach Archiwum Państwowego m. st. Warszawy - 04.08.1944. . Data na tablicy epitafijnej na Powązkach - 03.08.1944. Uwaga! Obie daty na grobie są niezgodne z dokumentami w Księdze Zgonów ZCK Powązki Wojskowe. PCK zapis: Rowińska Helena, ur. Siemieńska, data zgonu 05.08.1944, po wojnie ekshumowana na Powązki Wojskowe. Uwaga! w najpóźniejszej z kart PCK informacja o ekshumacji w roku [sic!] 1945 z ul. Siennej 53 (brak potwierdzenia). Podana tam data zgonu: 06.08.1944. Inna data urodzenia - 19.06.1910 - porównaj: Archiwum Państwowe – listy ekshumowanych z ruin Warszawy
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Halina Laura Siemieńska.

Halina Laura Siemieńska.

Lista ekshumacyjna ze zbiorów Archiwum Państwowego: poz. 369 Siemieńska Halina Laura

Lista ekshumacyjna ze zbiorów Archiwum Państwowego: poz. 369 Siemieńska Halina Laura

Lista ekshumacyjna ze zbiorów Archiwum Państwowego: poz. 369 Siemieńska Halina Laura

Lista ekshumacyjna ze zbiorów Archiwum Państwowego: poz. 369 Siemieńska Halina Laura

Polski Czerwony Krzyż - kartoteka ogólna

Polski Czerwony Krzyż - kartoteka ogólna

Polski Czerwony Krzyż - kartoteka ogólna

Polski Czerwony Krzyż - kartoteka ogólna

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie - Cmentarz Wojskowy, Księga Pochowań: kopia aktu zejścia. Tu podany wiek poległej - 34 lata

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie - Cmentarz Wojskowy, Księga Pochowań: kopia aktu zejścia. Tu podany wiek poległej - 34 lata

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie - Cmentarz Wojskowy, Księga Pochowań: kopia zaświadczenia weryfikacyjnego  Komisji Likwidacyjnej b. Armii Krajowej z podpisem przewodniczącego, ppłk. Jana Mazurkiewicza „Radosława”, kopia aktu zejścia.

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Warszawie - Cmentarz Wojskowy, Księga Pochowań: kopia zaświadczenia weryfikacyjnego Komisji Likwidacyjnej b. Armii Krajowej z podpisem przewodniczącego, ppłk. Jana Mazurkiewicza „Radosława”, kopia aktu zejścia.

Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kw. A 22, rząd 5, grób 10. Fot. udostępniła Magdalena Ciok.

Cmentarz Wojskowy na Powązkach, kw. A 22, rząd 5, grób 10. Fot. udostępniła Magdalena Ciok.

Nasz newsletter