Pseudonim:
"Katarzyna"
Data urodzenia:
1926-10-11
Data śmierci:
2020-03-04
Funkcja:
łączniczka
Stopień:
strzelec
Pseudonimy:
"Katarzyna", "Hanka"
Numer legitymacji AK:
632
Miejsce urodzenia:
Warszawa
Imiona rodziców:
Jan - Zofia z domu Wilary
Wykształcenie do 1944 roku:
Wychowanka szkoły Sióstr Zmartwychwstanek na Żoliborzu
Udział w konspiracji 1939-1944:
W konspiracji od 26.07.1943 roku - Okręg Warszawski Armii Krajowej - batalion łączności "SP-N"
Oddział:
Okręg Warszawski Armii Krajowej - batalion łączności "SP-N" - Składnica meldunkowa K-1
Szlak bojowy:
Śródmieście Północ - Stare Miasto - Żoliborz (przejście górą) - kanały - Śródmieście Północ
Odznaczenia:
Krzyż Walecznych, Krzyż Armii Krajowej, Medal Wojska, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2007), Medal "Pro Memoria"
Losy po Powstaniu:
Niewola niemiecka - jeniec obozu przejściowego w Ożarowie, następnie w Stalagu XI B Fallingbostel, Stalagu w Bergen-Belsen i Oberlangen.
Numer jeniecki:
141708
Losy po wojnie:
Po wyzwoleniu wyjechała do Włoch, gdzie wstąpiła do 2. Korpusu Polskiego. Z Korpusem wyjechała do Wielkiej Brytanii, gdzie po demobilizacji pozostała na stałe. Była Honorowym Pracownikiem Studium Polski Podziemnej w Londynie.
Nazwisko po mężu:
I-voto Sachrajda , II-voto Tarkowska
Miejsce śmierci:
Londyn
Informacje dodatkowe:
Ojciec Jan Grabowski był urzędnikiem Ubezpieczalni Społecznej w Warszawie, a matka Zofia Grabowska, z domu Wilary, prowadziła pensję dla panien – zmarła w 1936 roku. W chwili wybuchu wojny Jan Grabowski, jako oficer w rezerwie, został powołany do wojska, a następnie trafił do niewoli niemieckiej, podczas której zmarł w 1945 roku. Hanna Tarkowska została pod opieką stryja - lekarza. Uczęszczała do szkoły "krawieckiej" sióstr zmartwychwstanek na Żoliborzu w Warszawie, a w 1944 roku na tajnych kompletach zdała małą maturę. Wstąpiła do harcerstwa, a następnie do konspiracji. Uczestniczyła w powstaniu warszawskim, pełniąc funkcję gońca i łączniczki przy Komendzie Głównej AK i Składnicy Meldunkowej Komendy Okręgu Warszawskiego AK. Po wyzwoleniu z obozu trafiła do Murnau, gdzie rozpoczęła naukę w pierwszej klasie liceum. Stamtąd wyjechała do Włoch, a następnie na Wyspy Brytyjskie do West Chiltington (1946 rok), gdzie po roku zdała maturę. Mimo przyjęcia na studia stomatologiczne na uniwersytecie w Liverpoolu musiała z nich zrezygnować ze względu na brak stypendium. W 1947 roku osiadła na stałe w Londynie, gdzie zaczęła pracować w firmie krawieckiej, a następnie w księgowości. W 1948 wyszła za mąż za Czesława Sachrajdę; mieli dwóch synów i córkę. Mąż otworzył fabrykę lalek, ale po kilku latach ciężko zachorował i w 1959 roku zmarł. W 1972 roku wyszła za mąż za Karola Tarkowskiego i w tym czasie przeszła na emeryturę. Od lat 70. pracowała także w Studium Polski Podziemnej.
Źródła:
Muzeum Powstania Warszawskiego, legitymacja AK nr 632, wystawiona na nazwisko Grabowska Hanka. sygn. MPW-A-8411 (P/7288) , dar Hanny Tarkowskiej , Wyciąg z Rozkazu Komendy Warszawskiego Okręgu AK nr 33 z dn. 23.09.1944 dotyczący nadania Krzyża Walecznych po raz pierwszy och. "Katarzynie" sygn. MPW-A-8412 (P/7288), nekrolog w prasie polonijnej oraz zgłoszenie daty śmierci, przez syna, p. Krzysztofa Sachrajdę
Archiwum Historii Mówionej:
Posiadasz jakiekolwiek dane lub materiały o mieszkańcach stolicy, którzy zginęli lub zaginęli w trakcie Powstania Warszawskiego? Chcesz poprawić biogram lub dodać nowe informacje o ofiarach cywilnych? Zaproponuj zmiany w formularzu. Wszystkie uwagi będą weryfikowanie przez grono historyków Muzeum Powstania Warszawskiego i po weryfikacji uzupełniane w bazie.

Pomóż uzupełnić bazę biogramów

Łączniczka Hanna Grabowska "Kasia". Fotografia portretowa ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IK/2974

Łączniczka Hanna Grabowska "Kasia". Fotografia portretowa ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-IK/2974

Legitymacja AK nr 632, wystawiona na nazwisko Grabowska Hanka. Na odwrocie: przydział do kompanii łączności Komendy Okręgu Warszawskiego AK. Dokument podpisał mjr Kazimierz Larys "Adwokat" Szef Łączności Komendy Okregu Warszawskiego AK. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-8411 (P/7288), dar Hanny Tarkowskiej

Legitymacja AK nr 632, wystawiona na nazwisko Grabowska Hanka. Na odwrocie: przydział do kompanii łączności Komendy Okręgu Warszawskiego AK. Dokument podpisał mjr Kazimierz Larys "Adwokat" Szef Łączności Komendy Okregu Warszawskiego AK. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-8411 (P/7288), dar Hanny Tarkowskiej

Rewers legitymacji. Na dokumencie widoczny podpis mjr. Kazimierza Larysa "Adwokata"  - Szefa Łączności Komendy Okregu Warszawskiego AK. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-8411 (P/7288), dar Hanny Tarkowskiej

Rewers legitymacji. Na dokumencie widoczny podpis mjr. Kazimierza Larysa "Adwokata" - Szefa Łączności Komendy Okregu Warszawskiego AK. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-8411 (P/7288), dar Hanny Tarkowskiej

Odpis wyciągu z rozkazu Komendy Warszawskiego Okręgu AK z dnia 23.09.1944 r. dotyczący nadania Krzyża Walecznych ochotniczce [Hanna Grabowska] ps. "Katarzyna"]. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-8412 (P/7288), dar Hanny Tarkowskiej

Odpis wyciągu z rozkazu Komendy Warszawskiego Okręgu AK z dnia 23.09.1944 r. dotyczący nadania Krzyża Walecznych ochotniczce [Hanna Grabowska] ps. "Katarzyna"]. Ze zbiorów Muzeum Powstania Warszawskiego, sygn. MPW-A-8412 (P/7288), dar Hanny Tarkowskiej

Nasz newsletter